Slaytlara arka plan resmi (veya filigran) ekleme

Slaytlara arka plan resmi (veya filigran) ekleme

Slaytlarınızın arka planında soluk bir grafiğin kullanılması, şirketinizin logosunun veya diğer anlamlı resimlerin görüntülenmesi için harika bir yöntemdir. Arka plan resmini, görünmesini sağlayacak ama üzerindeki birincil içeriği örtmesini engelleyecek kadar soluk gösterebilmek için, parlaklık veya saydamlık (PowerPoint sürümünüze bağlı olarak) değerini ayarlayın.

Yönergeleri görmek için tıklayın...

Arka plan resmini bir kerede birden çok slayda (Asıl Slayt görünümünü kullanarak) veya tek tek slaytlara ekleyebilirsiniz. 1. adımda açıklanan yordamın aynısı kullanılır. Yalnızca başlangıç noktası farklıdır.

Ayrıca bkz: Metin

Metin filigranı ekleme

Bir PowerPoint slaydında arka plan olarak kullanılan metin filigranı (“TASLAK”) örneği.
 1. Tek tek slaytlara mı yoksa sistematik olarak birden çok slayda mı filigran eklemek istiyorsunuz? Uygun olan alt adımı izleyin:

  • Bir veya birden çok slayda tek tek arka plan resmi eklemek için   Normal görünümde, sol taraftaki küçük resim bölmesinde slaydı seçin. (Birden çok slayt seçmek için bir slayda tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.)

  • Birden çok slayda veya tüm slaytlara sistematik olarak arka plan resmi eklemek için    Şeritte, Görünüm > Asıl Slayt’a tıklayın. Soldaki küçük resim bölmesinde resim filigranını eklemek istediğiniz slayt düzenlerini seçin. (Birden fazla düzen seçmek için birine tıklayın ve Ctrl tuşunu basılı tutarak diğerlerine tıklayın.)

 2. Küçük resim bölmesinde seçiminize sağ tıklayın ve ardından Arka Planı Biçimlendir’i seçin.

  PowerPoint'te arka planı biçimlendir bölmesi
 3. Sağdaki Arka Planı Biçimlendir bölmesinde, Resim veya Doku Dolgusu'nu seçin ve Şuradan resim ekle alanında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Cihazınızdan bir resim eklemek için, Dosya'yı seçin, istediğiniz resmi seçin ve sonra da Ekle'yi seçin.

  • Panoya kopyalamış olduğunuz bir resmi eklemek için Pano'yu seçin.

  • Çevrimiçi bir kaynaktan resim seçmek için Çevrimiçi'ni seçin ve arama kutusuna istediğiniz resmin türüne ilişkin bir açıklama yazın.

  Seçilen resim slaydın tüm arka planını dolduracak şekilde boyutlandırılır; ön plan resimleri kadar kolay yeniden boyutlandırılamaz, ama yerini ayarlamak için .Göreli Konum ayarlarını kullanabilirsiniz. İsterseniz, resmin arka plan boyunca yatay ve dikey olarak tekrarlanmasını sağlamak için Resmi doku olarak döşe seçeneğini de kullanabilirsiniz.

 4. Resmi ekledikten sonra, Arka Planı Biçimlendir bölmesine gidin ve Saydamlık çubuğunu kaydırarak saydamlık yüzdesini ayarlayın.

 5. (İsteğe bağlı) Filigranın yalnızca başlangıçta seçtiğiniz slaytlar veya düzenler yerine sunudaki tüm slaytlarda gösterilmesine karar verirseniz, Arka Planı Biçimlendir bölmesinde Tümüne uygula’ya tıklayın.

 6. Sunu dosyanızı kaydedin (Dosya > Kaydet).

 7. Asıl Slayt görünümünde çalışıyorsanız, değişiklikler yapmayı tamamladığınızda Ana Görünümü Kapat’ı seçin.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?   

(Resmi arka plan resmi yapmaya yönelik önemli adımlar son üç adımdır—6, 7, 8.)

 1. filigran eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için Görünüm > Asıl Slayt’a gidin.

  Asıl Slayt Görünümü

  İpucu:   Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler yapılması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Şeritteki Ekle sekmesini seçin ve aşağıdakilerden birini yapın.

  • Bir resmi filigran olarak kullanmak için, Resim'i seçin, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle'ye tıklayın.

  • Kopyaladığınız bir resmi yapıştırmak için Pano'yu seçin.

 3. Resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resme sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Boyut ve Konum'a tıklayın.

 4. Boyut bölmesinde, Ölçek'in altındaki Yükseklik ve Genişlik kutularında yer alan ayarların değerlerini artırın veya azaltın.

  • Ölçeklendirirken resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranını korumak için, En boy oranı sabit onay kutusunu seçin.

  • Resminizi slaytta ortalamak için Özgün resim boyutlarına uygun olarak ölçeklendir onay kutusunu seçin.

 5. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için, Konum sekmesine tıklayın ve sonra istediğiniz konum ayarlarını Yatay ve Dikey kutularına girin.

 6. Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Ayarla grubunda, Renk'e tıklayın ve sonra da Yeniden Renklendir'in altında, kullanmak istediğiniz renk soldurma efektine tıklayın.

  Ayarla grubu

  İpucu:   Resim Araçları veya Biçim sekmesini görmüyorsanız resmi seçtiğinizden emin olun.

 7. Resim Araçları’nın altında Biçim > Düzeltme > Resim Düzeltmeleri Seçenekleri'ne gidin ve ardından Parlaklık ve Karşıtlık’ın altından kullanmak istediğiniz parlaklık oranını seçin.

  filigran En alta gönder
 8. Filigranı slaydın arkasına göndermek için Biçim > Resim Araçları’na gidin ve Geriye Gönder’in yanındaki oka tıklayarak En Alta Gönder’i seçin.

(Resmi arka plan resmi yapmaya yönelik önemli adımlar son üç adımdır—6, 7, 8.)

Slayt arka planı olarak resim veya küçük resim ekleme

 1. filigran eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Boş bir sunudaki tüm slaytlara filigran eklemek için Görünüm sekmesinin Sunu Görünümleri grubunda Asıl Slayt'a tıklayın.

  .

  Tamamlanmış sununuz bir veya daha fazla ana sayfa slayt içeriyorsa, sununuzda istenmeyen değişiklikler yapılması riskinden kaçınmak için arka planı asıl slaytlara uygulamak istemeyebilirsiniz. Bunun güvenli alternatifi, arka planı slaytlara tek tek eklemektir.

 2. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda aşağıdakilerden birini yapın.

  Çizimler grubu Şerit Görüntüsü
  • Bir resmi filigran olarak kullanmak için, Resim'e tıklayın, istediğiniz resmi bulun ve sonra Ekle'ye tıklayın.

  • Filigran olarak küçük resim kullanmak için, Küçük Resim'e tıklayın. Küçük Resim görev bölmesindeki Ara kutusuna istediğiniz küçük resmi açıklayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da klip dosyası adının tamamını veya bir kısmını yazın ve Git'e tıklayın.

   Çevrimiçi ortamda küçük resim veya fotoğraflar aradığınızda Bing'e yönlendirilirsiniz. Telif haklarına saygı göstermek sizin sorumluluğunuzdadır ve Bing’deki lisans filtresi hangi resimleri kullanacağınızı seçmenize yardımcı olabilir.

   Metin ara kutusuna, istediğiniz küçük resmi tanımlayan bir sözcük veya tümcecik yazın ya da küçük resmin dosya adının tamamını veya bir kısmını yazın.

 3. Resmin veya küçük resmin boyutunu ayarlamak için, slayttaki resme veya küçük resme sağ tıklayın ve sonra kısayol menüsünde Boyut ve Konum'a tıklayın.

 4. Boyut sekmesinde, Ölçek'in altındaki Yükseklik ve Genişlik kutularında yer alan ayarların değerlerini artırın veya azaltın.

  Ölçeklendirirken resmin veya küçük resmin yükseklik ve genişlik oranını korumak için, En boy oranı sabit onay kutusunu seçin.

  Resminizi veya küçük resminizi slaytta ortalamak için Özgün resim boyutlarına uygun olarak ölçeklendir onay kutusunu seçin.

 5. Resmi veya küçük resmi slayt üzerinde taşımak için, Konum sekmesine tıklayın ve sonra istediğiniz konum ayarlarını Yatay ve Dikey kutularına girin.

 6. Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Ayarla grubunda, Yeniden Renklendir'e tıklayın ve sonra da Açık Çeşitlemeler'in altında, kullanmak istediğiniz renk soldurma efektine tıklayın.

  Belge ayrıntıları görünümü
 7. Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Ayarla grubunda, Parlaklık'a tıklayın ve sonra da kullanmak istediğiniz parlaklık oranına tıklayın.

  filigran

  Bu noktada, filigranı zaten metin içeren slaytların arka planında herhangi bir yere sürükleyebilir ya da bir veya birden çok slayda metin ekleyebilir ve ardından filigranı slaytların arka planlarına sürükleyin.

  En alta gönder
 8. Filigranı düzenlemeyi ve konumlandırmayı tamamladığınızda görünümünden memnun kalırsanız, filigranı slaydın arkasına göndermek için Resim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinin Yerleştir grubunda En Alta Gönder'e tıklayın.

Slayt arka planına bir SmartArt grafiği ekleme

 1. SmartArt grafiğine sağ tıklayın ve sonra Kopyala'ya tıklayın. (Bu yordama başlamadan önce, slayt arka planı olarak kullanmak istediğiniz SmartArt grafiğini oluşturmalısınız.)

 2. Arka planına SmartArt grafiği eklemek istediğiniz slayda tıklayın.

  Birden fazla slayt seçmek için, bir slayda tıklayın ve CTRL tuşunu basılı tutarak diğer slaytlara tıklayın.

 3. Tasarım sekmesinin Arka Plan grubunda Arka Plan Stilleri’ne tıklayın ve ardından Arka Planı Biçimlendir’e tıklayın.

  Excel Şerit Resmi
 4. Resim veya doku dolgusu'na, sonra da Pano’ya tıklayın.

 5. SmartArt grafiğini arka planda ortalamak, uzatmak veya daraltmak için, Uzat seçeneklerini ayarlayın.

 6. SmartArt grafiğinin arkasını ne oranda görebilmek istediğinizi belirtmek için, Saydamlık kaydırıcısını hareket ettirin veya kaydırıcının yanındaki kutuya bir sayı girin.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Seçtiğiniz slaytlar için SmartArt grafiğini arka plan olarak kullanmak için Kapat’a tıklayın.

  • SmartArt grafiğini sununuzdaki tüm slaytların arka planı olarak kullanmak için Tümüne Uygula'ya tıklayın.

Ayrıca Bkz.

Slaytlarınızın arka planına video ekleme

Katkıda Bulunanlar: Roger Haight

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×