Verktyget Anteckningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Anteckningar är en RTF-redigerare som du kan använda för att skapa dokument som sparas som sidor.

Vad vill du göra?

Gå till en viss sida

Lägga till en ny anteckningssida

Redigera en anteckningssida

Lär dig mer om att redigera konflikter

Använda RTF-funktioner

Byta namn på en anteckningssida

Ta bort en anteckningssida

Exportera en anteckningssida

Söka efter text i en anteckningssida

Skapa länkar för att anteckna sidor

Skriva ut anteckningssidor

Visning av ändra behörigheter för anteckningar för

Gå till en viss sida

Klicka på Visa eller dölj listan över anteckningssidor om du vill se en lista över anteckningssidor som du eller andra medlemmar i arbetsytan har lagt till verktyget Anteckningar. Sidan lista innehåller statusinformation om anteckningar, till exempel deras storlek, ändringsdatum och sista editor.

Klicka på Föregående eller Nästa och flytta dig genom sidorna i ordning om du vill gå till en viss sida i Anteckningar eller klicka på en anteckning i listan Sida.

Överst på sidan

Lägga till en ny anteckningssida

 1. Klicka på Ny anteckning på fliken Start.

  En tom sida utan namn öppnas i Anteckningar.

 2. Ge anteckningen ett namn i rutan Rubrik.

 3. Ange innehåll för anteckningen i redigeringsområdet. Högerklicka för att se formateringsalternativ eller använda formatering ikonerna på fliken Start.

 4. Spara anteckningen.

Överst på sidan

Redigera en anteckningssida

Så här redigerar du en anteckningssida i ett Anteckningar-verktyg:

 1. Gå till anteckningssidan du vill redigera och klicka på Redigera.

  Obs!: Om en annan medlem i arbetsytan redan redigerar den markerade anteckningssidan klickar SharePoint Workspace uppmanar dig att avgöra om du vill redigera anteckningen ändå eller vänta tills den andra medlemmen har körts redigering. Mer information finns i om konflikter och fel nedan.

 2. Gör de ändringar du vill i texten.

 3. Spara anteckningen.

Överst på sidan

Om att redigera konflikter

På fliken Redigera visas antalet användare som redigerar om andra medlemmar redigerar den valda anteckningssidan för närvarande. Peka på Redigera om du vill visa ett textfönster där det står vem som redigerar den aktuella anteckningssidan.

Status för anteckningsredigerare

Om du klickar på knappen Redigera medan andra medlemmar redigerar sidan får du ett meddelande där du kan välja om du vill redigera anteckningen ändå, eller om du vill vänta tills de andra medlemmarna har redigerat klart. Om du bestämmer dig för att fortsätta och redigera sidan sparas dina ändringar i en "konfliktkopia" av anteckningssidan. En konfliktsida innehåller också en länk till den ursprungliga sidan i Anteckningar. I bilden nedan visas rubrikområdet för en konfliktsida:

Anteckningar-konfliktsida

På samma sätt visas helt kort ett meddelande om du redigerar en sida och en annan medlem börjar redigera samma sida. Till exempel:

Statusmeddelande för anteckningsredigerare

Om detta inträffar sparas dina ändringar i originaldokumentet, och den andra medlemmens ändringar sparas i en ny konfliktkopia.

Överst på sidan

Använda RTF-funktioner

Klicka på fliken Start och klicka sedan på något av alternativen i textformateringsområdet om du vill använda RTF-funktioner medan du redigerar en anteckningssida.

Överst på sidan

Byta namn på en anteckningssida

Så här byter du namn på en anteckningssida i ett Anteckningar-verktyg:

 1. Högerklicka på en anteckning i listan Sida och klicka sedan på Byt namn.

 2. Ange det nya namnet och tryck på Retur.

Du kan även klicka på Redigera om du vill ändra på en vald anteckning och skriva ett nytt namn i rubrikrutan.

Överst på sidan

Ta bort en anteckningssida

Så här tar du bort en anteckningssida i ett Anteckningar-verktyg:

 1. Gå till anteckningssidan du vill ta bort och klicka på Ta bort.

  Du kan också välja anteckningssidan i listan Sida och trycka på DELETE.

 2. Klicka på OK för att bekräfta att du vill ta bort sidan.

Överst på sidan

Exportera en anteckningssida

Du kan exportera en markerad anteckningssida i ett Anteckningar-verktyg som en RTF-fil. Du kan sedan öppna den exporterade RTF-filen i andra program som har stöd för formatet, till exempel Microsoft Word.

 1. Gå till anteckningssidan du vill exportera.

 2. Klicka på Exportera på fliken Arbetsyta.

 3. Ange en diskplats och ett filnamn för den exporterade filen i dialogrutan Exportera till fil... och klicka på Spara.

Som standard används anteckningens rubrik som filnamn.

Överst på sidan

Söka efter text på en anteckningssida

Du kan söka efter text i en markerad anteckningssida. Du kan söka medan en anteckning är öppen för läsning eller redigering. Om en anteckning är öppen för redigering måste du dock klicka i texredigeringsområdet innan du börjar en sökning.

 1. Gå till anteckningssidan där du vill söka efter text.

 2. Klicka på Sök på fliken Start.

 3. Gör följande i dialogrutan Sök och klicka på Sök nästa:

  • Ange den text du vill söka efter på anteckningssidan.

  • Välj alternativ om du vill förfina sökningen och göra den skiftlägeskänslig och/eller matcha hela ord.

  • Välj sökriktning.

   Obs!: Sökningen fortsätter i den riktning du väljer uppåt eller nedåt på sidan, och avslutas sedan.

Överst på sidan

Skapa länkar till anteckningssidor

Som med andra verktyg i en arbetsyta kan du Skapa en länk som markerar verktyget. Du kan dessutom skapa länkar som går du till anteckningssidor.

 1. Gå till anteckningssidan du vill länka till.

 2. Klicka på Kopiera som länk på fliken Start.

 3. Gå till den RTF-plats där du skulle vilja klistra in länken.

 4. Klicka på Klistra in på fliken Start.

Om du till exempel vill klistra in länken i en diskussion går du till verktyget, skapar ett ämne, skapar ett brödtextområde och klickar sedan på Klistra in.

Överst på sidan

Skriva ut anteckningssidor

 1. Klicka på den anteckning som du vill skriva ut i anteckningslistan.

 2. Klicka på Office-knappen, klicka på fliken Skriv ut och klicka sedan på Skriv ut.

Överst på sidan

Visa ändrade behörigheter för verktyget Anteckningar

Obs!: Du kan inte ändra behörigheter som tilldelats medlemsroller i SharePoint 2010-arbetsytor. Beroende på vilken roll du har kan du kanske ändra behörigheter i 2007-arbetsytor (eller tidigare).

Om du vill visa de behörigheter som för närvarande är tilldelade medlemsroller klickar du på fliken Arbetsyta, klickar på Egenskaper och klickar sedan på Behörigheter.

Som standard har alla medlemmar utom Gäster behörighet att skapa, redigera och ta bort anteckningssidor.

Information om hur du ändrar standardbehörigheterna för ett verktyg finns i Visa eller ändra behörigheter för verktyg i arbetsytan .

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×