Skapa eller ta bort en webbplatssamling

Den här artikeln visar hur globala Office 365-administratörer och SharePoint-administratörer kan skapa och ta bort webbplatssamlingar i SharePoint Online.

Meddelanden: Den här artikeln beskriver klassiska webbplatser. Information om hur du skapar och tar bort gruppwebbplatser som har en Office 365-grupp och kommunikationswebbplatser finns i:

Du kan skapa olika typer av webbplatssamlingar i SharePoint Online. Du kan till exempel skapa webbplatser för projektsamarbete, webbplatser för arkivlagring och webbplatser för intranätsportalens sidor. En del tidigare Office 365-abonnemang kan ha endast en webbplatssamling. Mer information finns i Begränsningar i tidigare Office 365-abonnemang för små och medelstora företag.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I den vänstra rutan väljer du Resurser och sedan väljer du Webbplatser.

  Administrationswebbplatser för Office 365
 4. Välj Lägg till en webbplats.

  Administrationscenter för Office 365: skapa webbplatssamling

  Obs!: Om du inte ser alternativen ovan väljer du Administratörscentra > SharePoint och väljer sedan Nytt > Privat webbplatssamling. Webbplatssamlingssida med Nytt markerat

 5. Fyll i egenskaperna för den nya webbplatssamlingen:

  Dialogrutan Ny webbplatssamling (övre halvan)
  • Ange ett namn för webbplatssamlingen i rutan Rubrik.

  • Välj ett domännamn och en webbadress i listrutan Webbplatsadresser – antingen /sites/ eller /teams/ – och skriv sedan ett webbadressnamn för webbplatssamlingen.

  • Välj ett språk för webbplatssamlingen i listrutan Välj ett språk i avsnittet Mallval. Du kan aktivera gränssnittet för flera språk i SharePoint på webbplatserna, men det primära språket för webbplatssamlingen är alltid det du väljer här.

   Obs!: Det är viktigt att välja rätt språk för webbplatssamlingen, eftersom det inte kan ändras när det har angetts. När du har skapat en webbplatssamling bör du kontrollera att de lokala och nationella inställningar är korrekta. (En webbplats som skapats för kinesiska är till exempel inställt på Kina.)

  • Välj en mall för webbplatssamlingen i avsnittet Välj en mall i avsnittet Mallval som bäst matchar webbplatssamlingens ändamål. Om webbplatsen exempelvis ska användas som samarbetsplats för ett team väljer du Gruppwebbplats.

  • Välj den tidszon som passar bäst för webbplatssamlingen i rutan Tidszon.

  • Skriv användarnamnet för webbplatssamlingens administratör i rutan Administratör. Du kan även använda knapparna Kontrollera namn eller Bläddra om du vill hitta en användare att utse till administratör för webbplatssamlingen.

  • Ange hur många megabyte (MB) som ska allokeras till webbplatssamlingen i rutan Lagringskvot. Överstig inte det tillgängliga värdet som visas bredvid rutan.

  • Acceptera standardvärdet för resurskvot i rutan Serverresurskvot. Den här inställningen påverkar inte längre hur mycket resurser som är tillgängliga för webbplatssamlingen.

 6. Klicka på OK.

  Den nya webbplatssamlingen visas i URL-listan. URL:en är webbplatssamlingens plats där administratören kan börja skapa och hantera webbplatser.

Borttagna webbplatssamlingar flyttas till papperskorgen för webbplatssamlingar och sparas i 93 dagar. När du tar bort en webbplatssamling tar du bort allt i den, inklusive:

 • Dokumentbibliotek och filer.

 • Listor och listdata.

 • Webbplatsinställningar och historik.

 • Alla underwebbplatser och deras innehåll.

Du bör meddela webbplatssamlingens ägare och underwebbplatsernas ägare innan du tar bort en webbplatssamling så att de kan flytta sina data till en annan plats och även informera användarna när webbplatserna kommer att tas bort. Så här tar du bort en klassisk webbplats:

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Markera kryssrutan bredvid den eller de webbplatssamlingar som du vill ta bort.

 5. Välj Ta bort på fliken Webbplatssamlingar.

  Webbplatssamlingssida med Ta bort markerat
 6. Bekräfta informationen i dialogrutan Ta bort webbplatssamlingar och välj sedan Ta bort.

  Dialogrutan Ta bort webbplatssamling

För webbplatser som har Office 365-grupper ska du ta bort gruppen om du vill ta bort webbplatsen:

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj Grupper > Grupper i fönstret till vänster.

 3. Markera kryssrutan bredvid den grupp du vill ta bort.

 4. Välj Ta bort.

Mer information finns i

Aktivera eller inaktivera webbplatssamlingsfunktioner

Introduktion till flerspråksfunktioner

Återställa borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×