Planera din SharePoint-webbplats

Planera din SharePoint-webbplats

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du planerar en SharePoint-webbplats bör webbplats ägarna ordna innehållet så att användarna kan hitta den information de behöver. Den här webbplats strategin gör det lättare för webbplats ägare att underhålla och hantera och för användare att navigera på webbplatsen.

Grundläggande om webbplats planering

Det kan vara enklare att planera en ny SharePoint-webbplats om webbplats ägarna först svarar på några frågor om vilken typ av webbplats som behövs, vem som ska använda den och hur de kommer att använda den. Ett bra exempel på några frågor att fråga:

  • Vilken typ av webbplats behövs?

  • Vem kommer att använda webbplatsen?

  • Hur ser webbplatsen ut?

  • Vem behöver ha åtkomst till webbplatsen?

  • Hur kommer anställda, klienter och kunder och grupper använda webbplatsen?

  • Vem ska behålla webbplatsen?

Webbplats syfte

En av de viktigaste delarna av att planera en SharePoint-webbplats är att definiera dess syfte. Vilken typ av webbplats behöver du med andra ord? Om du besvarar den här frågan kan du snabbt komma igång med sökvägen för att skapa en fantastisk SharePoint-webbplats. Om du till exempel behöver dela med dig av information, nyheter, verktyg och lösningar med dussin tals eller hundratals människor, bör en kommunikations webbplats fungera för dig. SharePoint kommunikations webbplatser har ett litet antal författare och deltagare som kommunicerar med en större mål grupp. Dessutom har kommunikations webbplatser stöd för samma scenarier som traditionella publicerings webbplatser. Se Vad är en SharePoint-kommunikations webbplats? för information om vad den här webbplatsen är och vad den ser ut.

Om du behöver ansluta en grupp eller ett team till innehåll, projekt, information och appar bör en grupp webbplats fungera för dig. Microsoft Teams är det rekommenderade verktyget för grupp samarbete och alla team är anslutna till en grupp webbplats. SharePoint grupp webbplatser fokuserar på samarbete där de flesta användare och medlemmar är författare och deltagare i ett projekt eller en grupp. Med grupp webbplatser kan användarna snabbt hitta vad de behöver och använda för att fatta beslut, lära sig vad som händer, få åtkomst till verktyg och samar beta med medarbetare, kollegor och partner på projekt. Mer information om vad den här webbplatsen gör och hur du använder den finns i Vad är en SharePoint-gruppwebbplats?

Den moderna SharePoint-upplevelsen ger två mallar för att skapa nya webbplatser; kommunikations webbplats och grupp webbplats.

Välja en webbplatstyp i SharePoint Online

När du skapar en webbplats kan du även behöva ändra nationella inställningar för webbplatsen, beroende på var och vem publiken är. Mer information finns i ändra nationella inställningar för en webbplats. Du kan använda funktionen MUI (Multiple Language User Interface) för att låta användarna ändra visnings språket för en webbplats eller skapa webbplatser på olika språk. Mer information finns i välja vilka språk du vill göra tillgängliga för en webbplats användar gränssnitt.

SharePoint Hub-webbplatser

I den moderna SharePoint-upplevelsen rekommenderar vi att du skapar nya webbplatser för varje arbets belastning i företaget i stället för att skapa under webbplatser. I stället för att skapa under webbplatser kan de moderna SharePoint-webbplatserna kopplas till relaterade webbplatser och anslutas till en hubb för SharePoint. Navet har en platt struktur i stället för att det är lättare att hålla ned och navigera. Genom att använda NAV tar du bort de uppflexibla hierarkierna som webbplats samlingar och under webbplatser skapade. Det gör det lättare för webbplats ägarna att flytta webbplatser från en nav webbplats till en annan när processer och projekt ändras. Det är enklare än någonsin att flytta en modern plats som är ansluten till en nav webbplats än att använda den när en webbplats samling och en under webbplats skapades.

Hubbarna ansluter och hjälper dig att ordna samlingar med relaterade grupp webbplatser och kommunikations webbplatser i intranätet. En viktig lösning för moderna intranät med SharePoint är att varje arbets enhet ska få en separat webbplats. Alla kommunikations webbplatser och Office 365 grupp webbplats skapas som webbplats samlingar som kan ha sina egna behörigheter. NAV, som vanligt vis skapas från kommunikations webbplatser, bör också täcka distinkta arbets enheter och sammanföra andra relaterade webbplatser. Du måste vara SharePoint administratör för att skapa ett nav men en webbplats ägare kan koppla en SharePoint-webbplats till en nav webbplats.

Webbplats mål grupp

Om du redan har valt vilken typ av SharePoint-webbplats du vill ha kommer du troligen att få en god uppfattning om vilka mål gruppen är. Som vi nämnde tidigare finns det två webbplatser som du kan skapa i den moderna SharePoint upplevelsen, en kommunikations webbplats eller en grupp webbplats. Var och en av dessa webbplatser är avsedda för unika mål grupper.

  • Kommunikations webbplatser är avsedda att sända meddelanden, berätta berättelser, dela innehåll eller Visa tjänster eller personer. Publiken använder vanligt vis och vyer men redigerar inte innehållet, informationen och nyheterna.

  • Grupp webbplatser är utformade för att koppla samman grupper och team med specifikt innehåll, information, projekt och verktyg som de samarbetar med. Webbplats ägare kan ange andra ägare i teamet för att hantera webbplatsen, om det behövs.

Webbplats behörigheter och delning

Kommunikations webbplatser och grupp webbplatser delar den moderna SharePoint upplevelsen men har skillnader i nyckel behörighet.

Kommunikations webbplatser har ett litet antal innehålls författare och är inte associerade med en Office 365-grupp. Avancerade behörigheter är tillgängliga för kommunikations webbplatser via panelerna delning eller webbplats behörigheter. Kommunikations webbplatser, till exempel traditionella SharePoint-webbplatser, inkluderar tre SharePoint-standardgrupper, ägare, medlemmar och besökare.

Grupp webbplatser är kopplade till en Office 365-grupp med två användar typer, ägare och medlemmar. SharePoint-administratörer kan ändra om grupp webbplatser är anslutna till grupp webbplatser. Dessa Office 365-gruppanvändare får automatiskt åtkomst till grupp webbplatsen och resten av gruppens program. Ägarna har fullständig kontroll över grupp webbplatsen och medlemmar har redigerat men inte behörighet för webbplats konfiguration. Kom ihåg att när du delar en grupp webbplats kan du bjuda in användare och säkerhets grupper till medlemmar på webbplatsen. När du delar grupp webbplatsen via panelen webbplats behörigheter på webbplatsen är den nya medlemmen inte ansluten till den anslutna Office 365-gruppen. Du kan också bjuda in en ny medlem till gruppen Office 365 så får de automatiskt medlems åtkomst till grupp webbplatsen.

När du lagrar filer och mappar på en SharePoint-webbplats är de vanligt vis tillgängliga för alla användare som har behörighet till webbplatsen, men du kan även dela specifika filer och mappar med personer som inte har åtkomst till webbplatsen. Mer information finns i dela SharePoint-filer eller-mappar och dela en webbplats.

Extern delning i SharePoint Online är en kraftfull samarbets funktion som ditt företag eller din organisation kan använda med externa leverantörer, kunder och klienter. Extern delning är aktive rad som standard för SharePoint-webbplatser men anonym delning tillåts inte som standard. Extern delning är inaktiverat som standard för kommunikations webbplatser och andra typer av SharePoint-webbplatser förutom för grupp webbplatser. Gruppanslutna webbplatser har extern delning endast aktive rad om Office 365-gruppen tillåter att gäster vara medlemmar. Endast autentiserad extern delning är tillgängligt som standard för nya gruppbaserade webbplatser. Din organisation kan ange restriktioner för extern delning och det påverkar om fristående grupp webbplatser och kommunikations webbplatser har extern delning.

Extern delning styrs av globala och SharePoint-administratörer så att organisations inställningarna åsidosätter alla webbplats inställningar. Om webbplats ägarna inte ser inställningar för extern delning kan de kontakta den globala eller SharePoint administratören och se om det är inaktiverat. Om extern delning är aktiverat i din organisation innebär det att den är aktive rad i alla SharePoint, OneDrive och gäster i grupper.

Webbplats anpassning

Du bör ägna lite tid på att fundera på hur din webbplats kommer att se ut. Du kan till exempel behöva webbplatsen för att passa företagets eller organisationens varumärkes märke. Du kan enkelt ändra utseende på din SharePoint-webbplats så att den matchar ett internt eller externt märke. Webbplats ägare kan snabbt och enkelt anpassa webbplatsens logo typ, färger, teman och navigering. Mer information finns i Anpassa din SharePoint-webbplats. Webbplatsens Designer kan hjälpa webbplats ägarna att välja en mall som ska justeras med organisationen. Om SharePoint-administratören har aktiverat webbplats design kan du välja en design för webbplatsen som justeras med din organisation. Din SharePoint-administratör kan ha anpassat en standard webbplats design, och om så är fallet kan du använda den här för att låta webbplatsen matcha organisationens design. Mer information om anpassade moderna SharePoint finns i avsnittet märkesing SharePoint: den nya normal.

Om du bestämmer dig för att ansluta din webbplats, tillsammans med relaterade webbplatser, till en nav webbplats är märkning och navigering fördelade med navet. När du har lagt till nav i navets plats har navigerings fältet för hubb lagts till högst upp på webbplatsen. Dessutom kan navet anslutna webbplatser dela varumärken och andra funktioner från navet.

Webbplats innehåll och navigering

Tänk på vilken typ av innehåll som du vill att webbplatsen ska ha. Webbplats innehållet beror på vilken typ av webbplats du skapar. En grupp webbplats innehåller information som är relevant för gruppen eller teamet som använder webbplatsen. En kommunikations webbplats har vanligt vis en mängd olika uppgifter och är avsedda för specifika mål grupper. SharePoint har funktioner för webbplats innehåll som du skapar för att bättre kunna hantera innehållet på webbplatsen. De här funktionerna inkluderar moderna listor, bibliotek, sidor och webb delar. Listor kan användas för att spåra försäljning, uppgifter, lager och problem. Bibliotek lagrar dokument och andra filer. Moderna sidor är snabba sätt att samar beta och dela idéer med bilder, dokument, videoklipp och webb delar. Webb delar är Bygg stenar för dina moderna SharePoint-webbplatser.

En bra webbplats navigering är kanske det viktigaste som webbplats ägaren kan göra för att få en lyckad SharePoint-webbplats. När webbplats navigeringen är planerad och utformad korrekt kan användarna snabbt hitta vad de behöver och det ger bättre tillfredsställelse på webbplatsen. Användarna är glada och SharePoint webbplats fungerar. Information om hur du anpassar webbplats navigeringen finns i Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats. En bra plats för att lära dig mer om hur du planerar webbplats navigeringen är att navigerings grunderna.

Webbplats underhåll

Vanligt vis behövs bara några deltagare för att underhålla, flera personer äger de olika moderna webbapparna och bidrar till dem. Grupp webbplatser kan dela underhålls uppgifter med medlemmar i gruppen eller teamet om det behövs. Webbplats ägare för båda platserna kan anta fullständig underhåll eller tilldela sid-eller avsnitts ägare för att behålla deras delar av webbplatsen.

När ett objekt tas bort från en SharePoint-webbplats kan webbplats ägaren eller en användare som har behörighet att redigera objektet återställa det. Om till exempel ett objekt från ett dokument bibliotek eller en lista tas bort kan en användare som kan redigera det också återställa det. Mer information finns i återställa objekt i pappers korgen för en SharePoint-webbplats .

Mer information finns i

Guide till den moderna upplevelsen i SharePoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×