Skapa eller ta bort en webbplatssamling

Den här artikeln visar hur globala Office 365-administratörer och SharePoint-administratörer kan skapa och ta bort webbplatssamlingar i SharePoint Online.

Obs!: Mer information finns i Skapa en gruppwebbplats i SharePoint Online om du inte är SharePoint-administratör i organisationen.

Översikt över webbplatssamlingar

En Microsoft SharePoint Online-webbplatssamling är en webbplats på högsta nivån (eller rotnivå) som innehåller underwebbplatser. Underwebbplatser delar administrationsinställningar, navigering och behörigheter. Du kan ändra var och en av dessa inställningar för de olika underwebbplatserna efter behov.

Obs!: En del tidigare Office 365-abonnemang kan ha endast en webbplatssamling. Mer information finns i Begränsningar i tidigare Office 365-abonnemang för små och medelstora företag.

Hierarkiskt diagram över en webbplatssamling med en webbplats på den högsta nivån samt underwebbplatser.

Som SharePoint Online-administratör kan du skapa organisationsomfattande webbplatssamlingar. Du kan också tilldela administratörer för webbplatssamlingar för att konfigurera och hantera webbplatserna, funktionerna och inställningarna för webbplatssamlingarna.

Skapa en webbplatssamling

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. Välj resurser i det vänstra navigeringsfältet och sedan webbplatser.

  Administrationswebbplatser för Office 365
 4. Välj Lägg till en webbplats.

  Administrationscenter för Office 365: skapa webbplatssamling

  Obs!: Om du inte ser alternativen ovan väljer du Administratörscentra > SharePoint och väljer sedan Nytt > Privat webbplatssamling. Webbplatssamlingssida med Nytt markerat

 5. Fyll i egenskaperna för den nya webbplatssamlingen:

  Dialogrutan Ny webbplatssamling (övre halvan)
  • Skriv ett namn för webbplatssamlingen i rutan Rubrik.

  • Välj ett domännamn och en webbadress i listrutan Webbplatsadresser – antingen /sites/ eller /teams/ – och skriv sedan ett webbadressnamn för webbplatssamlingen.

  • Välj ett språk för webbplatssamlingen i listrutan Välj ett språk i avsnittet Mallval. Du kan aktivera gränssnittet för flera språk i SharePoint på webbplatserna, men det primära språket för webbplatssamlingen är alltid det du väljer här.

   Obs!: Det är viktigt att välja rätt språk för webbplatssamlingen, eftersom det inte kan ändras när det har angetts. När du har skapat en webbplatssamling bör du kontrollera att de lokala och nationella inställningar är korrekta. (En webbplats som skapats för kinesiska är till exempel inställt på Kina.)

  • Välj en mall för webbplatssamlingen i avsnittet Välj en mall i avsnittet Mallval som bäst matchar webbplatssamlingens ändamål. Om webbplatsen exempelvis ska användas som samarbetsplats för ett team väljer du Gruppwebbplats.

  • Välj den tidszon som passar bäst för webbplatssamlingen i rutan Tidszon.

  • Skriv användarnamnet för webbplatssamlingens administratör i rutan Administratör. Du kan även använda knapparna Kontrollera namn eller Bläddra om du vill hitta en användare att utse till administratör för webbplatssamlingen.

  • Ange hur många megabyte (MB) som ska allokeras till webbplatssamlingen i rutan Lagringskvot. Överstig inte det tillgängliga värdet som visas bredvid rutan.

  • Acceptera standardvärdet för resurskvot i rutan Serverresurskvot. Den här inställningen påverkar inte längre hur mycket resurser som är tillgängliga för webbplatssamlingen.

 6. Klicka på OK.

  Den nya webbplatssamlingen visas i URL-listan. URL:en är webbplatssamlingens plats där administratören kan börja skapa och hantera webbplatser.

Om du inte behöver en webbplatssamling kan du ta bort den för att spara utrymme. Borttagna webbplatssamlingar flyttas till papperskorgen för webbplatssamlingar och sparas i 90 dagar som standard.

Viktigt!: Innan du tar bort en webbplatssamling bör du läsa avsnittet om säkerhetskopiering av data i tjänstbeskrivningen av SharePoint Online för ditt abonnemang. I det här dokumentet beskrivs det schema för säkerhetskopiering av data som underhålls av Microsoft för Office 365 SharePoint Online-webbplatser.

När du tar bort en webbplatssamling tar du även bort hierarkin med webbplatser som ingår i samlingen. Detta omfattar allt innehåll och all användarinformation i följande lista:

 • Dokument och dokumentbibliotek.

 • Listor och listdata, inklusive undersökningar, diskussioner, meddelanden och händelser.

 • Konfigurationsinställningar för webbplatser.

 • Roll- och säkerhetsinformation för webbplatsen eller dess underwebbplatser.

 • Underwebbplatser till webbplatsen på den högsta nivån, liksom deras innehåll och användarinformation.

Du bör meddela webbplatssamlingens ägare och underwebbplatsernas ägare innan du tar bort en webbplatssamling så att de kan flytta sina data till en annan plats och även informera användarna när webbplatserna kommer att tas bort.

Om du tar bort en webbplatssamling av misstag kan den återställas från papperskorgen för webbplatssamlingar av en administratör för webbplatssamlingar inom 90 dagar.

När du är klar kan du använda följande procedur för att ta bort en webbplatssamling.

Ta bort en webbplatssamling

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Markera kryssrutan bredvid den webbplatssamling som du vill ta bort. Du kan ta bort flera webbplatssamlingar samtidigt genom att markera flera samlingar.

 5. Välj Ta bort på fliken Webbplatssamlingar.

  Webbplatssamlingssida med Ta bort markerat
 6. Bekräfta informationen i dialogrutan Ta bort webbplatssamlingar och välj sedan Ta bort.

  Dialogrutan Ta bort webbplatssamling

Närliggande avsnitt

Aktivera eller inaktivera webbplatssamlingsfunktioner
Återställa borttagna objekt från webbplatssamlingens papperskorg
Introduktion till flerspråksfunktioner

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×