Infoga en layouttabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Introduktion till layouttabeller

Infoga en fördefinierad layouttabell

Infoga en anpassad layouttabell med specifika dimensioner

Rita en egen layouttabell

Formatera kontrollerna i en layouttabell automatiskt

Introduktion till layouttabeller

Du använder layouttabeller när du utformar en mer strukturerad och proffsig formulärmall. En layouttabell består av ett ramverk med rader och kolumner som strukturerar och ordnar formulärmallens innehåll, bland annat kontroller, avsnitt i en formulärmall samt logotyper och andra bilder.

I följande exempel används en layouttabell för att strukturera textrutor i ett avsnitt i en formulärmall.

Layouttabell i ett avsnitt i en formulärmall

1. Den här layouttabellen har två rader.

2. Det finns tre kolumner i den andra raden. Kolumnen i mitten används bara för att skapa ett avstånd.

Kantlinjerna i en layouttabell visas som streckade stödlinjer i designläge. När användarna fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen syns inte dessa stödlinjer.

Tips: Om du vill dölja stödlinjerna i designläget klickar du på Dölj stödlinjerTabell-menyn.

I åtgärdsfönstret Layout finns en samling fördefinierade layouttabeller. Du kan infoga dessa tabeller i formulärmallen och redigera dem efter behov. Du kan till exempel klicka på Tabell med tre kolumner om du snabbt vill infoga en tom tabell med en rad och tre kolumner i formulärmallen. Om du vill lägga till en extra rad i tabellen, klickar du i en tabellcell i formulärmallen och sedan på Lägg till tabellrad i åtgärdsfönstret Layout.

Om du föredrar att skapa egna layouttabeller kan du infoga en anpassad layouttabell med ett visst antal rader och kolumner. Du kan också rita egna layouttabeller, vilket är praktiskt om du behöver skapa en mer komplex design. Du kan till exempel skapa en layouttabell som innehåller celler med olika höjd eller olika antal kolumner per rad.

Överst på sidan

Infoga en fördefinierad layouttabell

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga layouttabellen.

 2. Klicka på LayoutFormat-menyn.

 3. Klicka på den typ av layouttabell du vill infoga i listan Infoga layouttabeller i åtgärdsfönstret Layout.

 4. Om du vill lägga till extra rader och kolumner i tabellen, klickar du i en tabellcell i formulärmallen och sedan på önskade alternativ i listan Sammanfoga och dela celler.

  Tips: Om du vill ta bort rader, kolumner eller själva tabellen högerklickar du någonstans i tabellen, pekar på Ta bort och klickar sedan på önskat alternativ.

Överst på sidan

Infoga en anpassad layouttabell med specifika dimensioner

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga layouttabellen.

 2. Klicka på Infoga i verktygsfältet Tabell och klicka sedan på Layouttabell.

 3. Ange hur många kolumner och rader tabellen ska bestå av i dialogrutan Infoga tabell.

Överst på sidan

Rita en egen layouttabell

 1. Placera markören i formulärmallen där du vill rita layouttabellen.

 2. Klicka på Rita tabell i verktygsfältet Tabell.

  Pekaren förvandlas till en penna.

 3. Rita en rektangel i formulärmallen för att definiera tabellens ytterkanter. Rita sedan linjerna för tabellens kolumner och rader inuti rektangeln.

  Att rita en tabell

 4. Om du vill ta bort en rad eller ett block med rader, klickar du på Radergummi Bild av knapp i verktygsfältet tabeller och klicka och dra radergummit längs den linje som du vill ta bort.

Överst på sidan

Formatera kontrollerna i en layouttabell automatiskt

Du kan använda åtgärdsfönstret kontroller eller åtgärdsfönstret Datakälla för att infoga kontroller på din formulärmall. Om du använder åtgärdsfönstret Datakälla för att infoga kontroller kan du använda en genväg där du kan snabbt infoga kontroller och deras motsvarande etiketter i en layouttabell i ett avsnitt. Det här kortkommandot fungerar bäst när du utformar en formulärmall som baseras på en databas, webbtjänst eller annan extern datakälla och du vill infoga en icke-upprepande grupp i datakällan. Kontroller, till exempel avsnitt och valfria avsnitt är bundna till icke-upprepande grupper.

I bilden nedan visas en grupp med anställda som har markerats i åtgärdsfönstret Datakälla och kommandot Kontroller i layouttabell har valts på snabbmenyn.

Lägga till kontroller med kommandot Kontroller i layouttabell

1. När du klickar på pilen bredvid gruppen anställda visas en meny med alternativ för hur du kan infoga kontroller. Du infogar kontroller i en layouttabell genom att klicka på Kontroller i layouttabell på menyn.

2. Alla fält i gruppen anställda representeras nu av en kontroll och motsvarande etikett i formulärmallen. Kontrolletiketterna hämtas från fält- eller gruppnamn i datakällan.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte visas klickar du på DatakällaVisa-menyn.

 2. Markera i åtgärdsfönstret Datakälla en grupp som inte upprepas och som innehåller ett eller flera fält.

  Obs!: Om du väljer en upprepande grupp av misstag, visas en annan uppsättning kommandon på snabbmenyn.

 3. Högerklicka på gruppen och klicka sedan på Kontroller i layouttabell på snabbmenyn.

  I formulärmallen läggs en layouttabell till direkt som innehåller kontroller och etiketter för varje fält i den valda gruppen. Vilken typ av kontroll som läggs till fastställs utifrån fältets eller gruppens datatyp. Om till exempel de enskilda fälten i en grupp har datatypen Text (sträng) läggs textkontroller till i tabellcellerna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×