Osnovni zadaci u programu SharePoint Workspace 2010

Prvi koraci uz Office 2010 Evo nekih osnovnih zadataka koje možete izvršiti da biste saznali kako se koristi Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Napomena : SharePoint Workspace se ranije zvao Office Groove.

U ovom članku

Šta je to SharePoint Workspace?

Tipovi radnih prostora u programu SharePoint Workspace

Delovi SharePoint radnog prostora

Delovi Groove radnog prostora

Kreiranje SharePoint radnog prostora

Kreiranje SharePoint radnog prostora koji preuzima stavke sa svih lista i iz svih biblioteka

Kreiranje SharePoint radnog prostora koji sinhronizuje izabranu listu ili biblioteku

Sinhronizacija sadržaja SharePoint radnog prostora sa SharePoint serverom

Sinhronizacija pojedinačne liste ili biblioteke

Sinhronizacija svih lista i biblioteka u SharePoint radnom prostoru

Kretanje do SharePoint radnog prostora

Kretanje do SharePoint radnog prostora na traci za pokretanje

Kretanje do SharePoint radnog prostora u sistemu datoteka

Kreiranje Groove radnog prostora

Pozivanje drugih osoba u Groove radni prostor

Šta je to SharePoint Workspace?

Microsoft SharePoint Workspace 2010 omogućava vam da pristupite SharePoint sadržaju bilo da ste povezani sa SharePoint serverom ili radite van mreže. Kada ste povezani sa SharePoint serverom, sve ispravke sadržaja na serveru i u radnom prostoru automatski se sinhronizuju. Kada niste povezani, promene koje izvršite u radnom prostoru keširaju se lokalno. Kada se sledeći put povežete sa SharePoint serverom, sve promene sinhronizuju se automatski.

SharePoint radni prostori obezbeđuju jednostavnu navigaciju pri pristupanju i radu sa SharePoint sadržajem. Ako ste upoznati sa korišćenjem SharePoint lokacije, znaćete kako da koristite SharePoint radni prostor.

Vrh stranice

Tipovi radnih prostora u programu SharePoint Workspace

SharePoint Workspace nudi tri tipa radnog prostora: SharePoint radni prostori, Groove radni prostori i deljene fascikle.

SharePoint radni prostori   , novina u ovom izdanju, omogućavaju vam kreiranje kopije SharePoint lokacije na računaru koja se automatski sinhronizuje sa serverom. Ovaj tip radnog prostora može da uključuje samo jednog člana, autora radnog prostora.

Groove radni prostori    će biti poznati svima koji su koristili starije izdanje ovog softvera, na primer Office Groove 2007. Ovaj tip radnog prostora obično sadrži razne alatke za povećanje produktivnosti koje se dodaju po potrebi i obično sadrži više članova koji mu se pridružuju putem poziva.

Deljena fascikla je specijalni tip Groove radnog prostora koji vam omogućava da delite sadržaj fascikle u Windows sistemu datoteka. Više informacija o ovom tipu radnog prostora potražite u članku Osnovni podaci o deljenim fasciklama.

Vrh stranice

Delovi SharePoint radnog prostora

SharePoint radni prostor

1. SharePoint biblioteke dokumenata sinhronizovane u ovom radnom prostoru.

2. SharePoint liste sinhronizovane u ovom radnom prostoru.

3. Liste ili biblioteke koje nisu podržane u SharePoint radnom prostoru. Obezbeđena je veb veza za navigaciju do ovog sadržaja na SharePoint lokaciji.

4. Sadržaj u izabranoj biblioteci dokumenata.

Ovaj dokument opisuje kreiranje SharePoint radnog prostora sa SharePoint lokacije.

Vrh stranice

Delovi Groove radnog prostora

Pomoću Groove radnih prostora, grupe ili organizacije sa zajedničkim ciljevima mogu da dele ideje i sarađuju. Groove radni prostor obično sadrži više „članova“, tj. osoba koje se pridružuju radnom prostoru putem poziva. Sadržaj radnog prostora je veoma dinamičan. Svi članovi koji su trenutno na mreži odmah vide sve ispravke koje oni sami ili drugi članovi dodaju. Drugi članovi i vi šaljete i primate ispravke kada se povežete sa mrežom.

Groove radni prostori omogućavaju članovima da rade sa raznim specijalizovanim alatkama aplikacije. Na primer, recimo da održavate sedmični sastanak na kojem diskutujete o razvoju marketinškog materijala. Aktivnosti mogu da uključe postavljanje krajnjih rokova, dodeljivanje zadataka i pregled dovršenog posla. Da bi olakšali ovaj sastanak, članovi radnog prostora mogu da objave datoteke u alatki za dokumente, diskutuju o problemima u alatki „Diskusija“ i sarađuju u vezi sa dnevnim redom sastanka pomoću alatke kalendara. Svi članovi koji su istovremeno na mreži u radnom prostoru mogu biti u interakciji pomoću ćaskanja u realnom vremenu.

Groove radni prostor

1. Alatke u ovom radnom prostoru.

2. Članovi u ovom radnom prostoru.

3. Sadržaj u trenutno izabranoj alatki radnog prostora.

4. Stavka koja sadrži novi ili nepročitani sadržaj.

5. Pozivanje novih članova u ovaj radni prostor u polju Pozovi u radni prostor.

6. Prepiska ćaskanja radnog prostora.

Kreiranje SharePoint radnog prostora

SharePoint radne prostore možete da kreirate sa SharePoint lokacije u veb pregledaču ili sa trake za pokretanje programa SharePoint Workspace.

Kreiranje SharePoint radnog prostora koji preuzima stavke sa svih lista i iz svih biblioteka

Najjednostavniji način kreiranja SharePoint radnog prostora jeste odlazak na SharePoint lokaciju i sinhronizacija lokacije sa računarom. Sve stavke sa podržanih lista i iz podržanih biblioteka preuzeće se u SharePoint radni prostor. Imajte u vidu da se stavke biblioteke dokumenata preuzimaju samo na zahtev kada otvarate dokumente u SharePoint radnom prostoru.

Liste i biblioteke koje još nisu podržane pojavljuju se u oknu sa sadržajem radnog prostora i obezbeđuju veze ka SharePoint lokaciji.

Napomena : SharePoint Workspace će vas upozoriti ako je SharePoint lokacija koju ste izabrali veoma velika i zbog toga bi preuzimanje svih stavki veoma dugo trajalo.

 1. U veb pregledaču idite na SharePoint lokaciju koju biste želeli da sinhronizujete u SharePoint radnom prostoru.

 2. U meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Sinhronizuj sa SharePoint radnim prostorom.

  Izaberite ovu opciju da biste SharePoint lokaciju sinhronizovali sa računarom

 3. U dijalogu Sinhronizacija sa SharePoint radnim prostorom kliknite na dugme U redu.

  Dijalog „Sinhronizacija sa računarom“

  Otvara se dijalog „Tok sinhronizacije“ koji vas obaveštava o toku preuzimanja sa SharePoint lokacije u SharePoint radni prostor.

  Prozor „Tok sinhronizacije sa računarom“

 4. Kada se preuzimanje dovrši, kliknite na dugme Otvori radni prostor ili Zatvori.

Vrh stranice

Kreiranje SharePoint radnog prostora koji sinhronizuje izabranu listu ili biblioteku

Ponekad ćete sa računarom možda želeti da sinhronizujete samo određenu listu ili biblioteku u SharePoint radnom prostoru. To možete uraditi da biste izbegli trošenje vremena na preuzimanje stavki sa drugih lista i iz biblioteka.

Napomena : Pored toga, možete prilagoditi kreiranje SharePoint radnog prostora da biste preuzeli kolekciju određenih lista i biblioteka. Pogledajte odeljak „Kreiranje SharePoint radnog prostora preuzimanjem stavki sa izabranih lista i iz izabranih biblioteka“ u članku Kreiranje novog radnog prostora da biste dobili više informacija.

 1. U veb pregledaču idite na SharePoint lokaciju koju biste želeli da sinhronizujete u SharePoint radnom prostoru.

 2. Izaberite listu ili biblioteku koju želite da sinhronizujete sa računarom.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako ste izabrali listu, u okviru Alatke za liste izaberite karticu Lista.

   Kartica „Lista“ u okviru „Alatke za liste“ na SharePoint lokaciji

  • Ako ste izabrali biblioteku, u okviru Alatke za biblioteke izaberite karticu Biblioteka.

   Kartica „Biblioteka“ u okviru „Alatke za biblioteke“

 4. Na traci sistema SharePoint, u grupi Povezivanje i izvoz izaberite stavku Sinhronizacija sa programom SharePoint Workspace.

 5. Kliknite na dugme U redu.
  Otvara se dijalog „Tok sinhronizacije“ koji vas obaveštava o toku preuzimanja sa SharePoint lokacije u SharePoint radni prostor.

 6. Kada se preuzimanje dovrši, kliknite na dugme Otvori radni prostor ili Zatvori.

Vrh stranice

Sinhronizacija sadržaja SharePoint radnog prostora sa SharePoint serverom

SharePoint radni prostor automatski se sinhronizuje sa SharePoint lokacijom na sledeći način:

 • Sve ispravke koje napravite u SharePoint radnom prostoru odmah se šalju na SharePoint lokaciju gde ih možete sačuvati.

 • Kompletan sadržaj iz SharePoint radnog prostora i sa SharePoint lokacije automatski se sinhronizuje svakih 10 minuta bez obzira na to da li ispravke postoje.

Ne morate da preduzimate nikakve radnje da bi se sadržaj redovno sinhronizovao. Međutim, budući da postoji vremenski okvir od 10 minuta za ispravke do kojih dođe na SharePoint lokaciji, ponekad ćete možda želeti da pokrenete ručnu sinhronizaciju da biste se uverili da imate najnoviji sadržaj.

Možete da sinhronizujete pojedinačnu listu ili biblioteku ili sve liste i biblioteke iz SharePoint radnog prostora odjednom.

Sinhronizacija pojedinačne liste ili biblioteke

 1. Izaberite listu ili biblioteku koju želite da sinhronizujete u oknu sa sadržajem.

 2. Na kartici Sinhronizacija kliknite na dugme Sinhronizuj i izaberite stavku Sinhronizuj alatku.

  Komanda „Sinhronizuj alatku“

Statusna traka vas izveštava o toku sinhronizacije.

Sinhronizacija svih lista i biblioteka u SharePoint radnom prostoru

 • Na kartici Sinhronizacija kliknite na dugme Sinhronizuj i izaberite stavku Sinhronizuj radni prostor.

Statusna traka vas izveštava o toku sinhronizacije.

Vrh stranice

Kretanje do SharePoint radnog prostora

Kretanje do SharePoint radnog prostora na traci za pokretanje

U bilo koji SharePoint radni prostor koji ste kreirali možete otići tako što ćete ga otvoriti na traci za pokretanje.

 1. Pokrenite SharePoint radni prostor.

 2. Na traci za pokretanje izaberite karticu Početak.

 3. Kliknite dvaput na ime SharePoint radnog prostora da biste ga otvorili.

SharePoint radni prostor na traci za pokretanje

Vrh stranice

Kretanje do SharePoint radnog prostora u sistemu datoteka

Do SharePoint radnih prostora možete doći direktno u sistemu datoteka.

Ako koristite operativni sistem Windows Vista ili noviju verziju, radni prostori se skladište u fascikli „Radni prostori“ u okviru fascikle „Korisnički profil“.

Ako koristite operativni sistem Windows XP, radni prostori se skladište u fascikli „Radni prostori“ u okviru fascikle „Moji dokumenti“.

Otvaranjem fascikle „Radni prostori“ automatski se pokreće program SharePoint Workspace, ukoliko već nije pokrenut. Radni prostori se navode sa istim ikonama kao i na traci za pokretanje.

Radni prostori programa SharePoint Workspace 2010 pojavljuju se u ovoj fascikli u sistemu datoteka

Napomena : Na listi se prikazuju samo radni prostori sistema SharePoint 2010 ili programa Groove. Pored toga, SharePoint radni prostori se prikazuju samo ako sadrže najmanje jednu biblioteku dokumenta, a Groove radni prostori – samo ako sadrže najmanje jednu alatku za dokumente.

Otvorite bilo koju „fasciklu“ radnog prostora da biste pregledali listu svih alatki za dokumente u tom radnom prostoru.

Radni prostori programa SharePoint Workspace 2010

Vrh stranice

Kreiranje Groove radnog prostora

Novi Groove radni prostor možete kreirati na traci za pokretanje.

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Novo, a zatim stavku Groove radni prostor.

 2. Otkucajte ime radnog prostora.

 3. Kliknite na dugme Kreiraj.

SharePoint Workspace kreira Groove radni prostor i navodi vas kao početnog člana sa ulogom menadžera. Sada možete dodate ili ažurirate alatke radnog prostora i pozovete druge osobe da se pridruže radnom prostoru kao članovi.

Vrh stranice

Vrh stranice

Pozivanje drugih osoba u Groove radni prostor

Da biste pozvali neku osobu u Groove radni prostor, možete uraditi sledeće:

 1. Otvorite radni prostor.

 2. U oknu Članovi, u polju Pozovi u radni prostor otkucajte e-adresu primaoca, a zatim kliknite na dugme „Idi“.

  Pozivanje u radni prostor putem e-adrese

  Napomena : Ako osoba koju želite da pozovete već jeste član drugih Groove radnih prostora ili se nalazi na vašem spisku kontakata, brzo je možete pronaći tako što ćete u polju otkucati prvih nekoliko slova njenog imena za prikaz.

 3. U polju Pošalji poziv izaberite stavku Pozovi.

  Dijalog „Slanje poziva“

Kada pošaljete poziv, primalac mora da ga otvori i prihvati. Nakon toga primate poruku za „potvrdu prihvatanja“.

Kada potvrdite prihvatanje, radni prostor se šalje na računar novog člana. Novi član se dodaje na listu članova u radnom prostoru.

Detaljne informacije o slanju poziva potražite u članku Pozivanje nekoga u Groove radni prostor.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×