Termen maken en beheren in een termenset

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt het Beheerhulpmiddel termenarchief termen in een termenset maken of een term beheren, zoals deze kopiëren of verplaatsen. Hebt u een groot aantal termen die u wilt toevoegen, is het mogelijk dat deze aan het importeren van alle voorwaarden in de termenset in plaats van de voorwaarden afzonderlijk toevoegen. Zie voor informatie over het importeren van termen termensets importeren .

Belangrijk: Als u een termenset wilt toevoegen in het beheerhulpmiddel Termenarchief, moet u een inzender, een groepsbeheerder of een beheerder van het termenarchief zijn.

U kunt een groepsnaam selecteren in het hulpmiddel Termenarchief om een menu te openen waarmee u termen aan een termenset kunt toevoegen

Volg deze stappen om een termen in een termenset te maken

Opmerking: Als u een term toevoegt aan een lokale termenset, moet u deze procedure starten vanaf de siteverzameling waar de termenset toe behoort. Als u een globale termenset bijwerkt, kunt u het hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief openen vanaf iedere site.

 1. Het Beheerhulpmiddel termenarchief hebt geopend. Voor meer informatie hierover leest u het Beheerhulpmiddel termenarchief hebt geopend.

 2. Vouw in de boomstructuur de groepen uit om de termenset te vinden waaraan u een term wilt toevoegen.

 3. Wijs de termenset aan waar u een term toevoegt, selecteert u de pijl die verschijnt en selecteer vervolgens Term maken.

 4. Geef het woord of de zin op die u wilt gebruiken als het standaardlabel voor de nieuwe term in deze taal.

 5. Geef in het deelvenster Eigenschappen de volgende informatie over de nieuwe term op:

 6. Beschikbaar voor labelen Schakel het selectievakje in zodat deze term beschikbaarheid voor labeling. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt de term is zichtbaar maar uitgeschakeld in de sociaalnetwerklabels hulpmiddelen.

 7. Taal Selecteer de taal voor dit label voor deze term.

 8. Beschrijving Typ een beschrijving waarmee gebruikers kunnen begrijpen hoe deze term moeten toepassen of het kunt onderscheiden van soortgelijke termen.

 9. Standaard Label Typ het woord of woordgroep die u wilt gebruiken als standaardlabel voor uw nieuwe term in deze taal.

 10. Andere Labels Voer een synoniemen voor deze term. Meerdere synoniemen toevoegen, typt u het eerste synoniem en druk op ENTER om toe te voegen van meer regels.

Het beheerhulpmiddel Termenarchief openen

Als u het beheerhulpmiddel Termenarchief wilt openen, selecteert u de gewenste SharePoint-omgeving en volgt u deze stappen.

In SharePoint Online

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het SharePoint-beheercentrum.

 3. Klik op Termenarchief.

In SharePoint Server

 1. Selecteer Site-inhoud op de startpagina van de siteverzameling.

 2. Selecteer Instellingen op de pagina Site-inhoud.

 3. Ga op de pagina Site-instellingen naar de groep Sitebeheer en selecteer Beheer van het termenarchief.

Nadat u het beheerhulpmiddel Termenarchief hebt geopend, kunt u doorgaan met het maken van een term of een andere actie met termen uitvoeren.

Een andere actie met termen uitvoeren

Er zijn verschillende acties die u voor termen waarmee u kunt maken en beheren van termensets, zoals het ontwikkelen van de zakelijke behoeften van uw organisatie kunt uitvoeren.

Kunt u een van de volgende acties, eerste het Beheerhulpmiddel termenarchief hebt geopend, en wijst u de term die u wilt gebruiken voor de actie.

 • Selecteer De Term kopiëren de naam van de nieuwe term is een kopie van < oorspronkelijke term naam >. Geen onderliggende termen voor de bronterm worden gekopieerd.

 1. Selecteer termen opnieuw gebruiken.

 2. Vouw in het dialoogvenster Term opnieuw gebruiken de groepen en termensets uit om de term te vinden die u opnieuw wilt gebruiken onder de geselecteerde bovenliggende term.

 3. De term te selecteren en selecteer vervolgens OK.

 1. Wanneer u een term vastmaakt met onderliggende termen, gebruikt u de term opnieuw in een andere beveiligingsgroep.

 2. Selecteer een term met onderliggende termen vastmaken.

 3. Vouw in het dialoogvenster Term opnieuw gebruiken en vastmaken: een bron selecteren de groepen en de termensets uit.

 4. Selecteer de term die u opnieuw wilt gebruiken en maak deze vast als een onderliggende termen van de geselecteerde term of termenset.

 5. Schakel het selectievakje Voorkomen dat gebruikers dit sleutelwoord buiten de context van de nieuwe bestemming van de termenset gebruiken in of uit.

 6. Selecteer OK.

 1. Selecteer de Term samenvoegen.

 2. Vouw in het dialoogvenster Term samenvoegen de termenset uit waarin de term staat waarmee de geselecteerde term moet worden samengevoegd.

 3. Selecteer de doelterm.

 4. Selecteer OK.

 • Term afschaffen deze actie zorgt ervoor dat alle exemplaren van deze term in een termenset waarbij deze hoort niet beschikbaar voor labeling te selecteren. Een onderliggende termen van de periode worden niet vervangen.

 1. Selecteer de Term verplaatsen.

 2. Vouw in het dialoogvenster Term verplaatsen de groepen of termensets uit om de locatie te vinden waarnaar u de term wilt verplaatsen.

 3. Selecteer de doeltermenset of doelterm.

 4. Selecteer OK.

 1. Selecteer de Term verwijderen.

 2. Selecteer OK.

Met deze actie wordt de term inclusief onderliggende termen verwijderd. Als de term een bronterm is die op andere locaties opnieuw worden gebruikt, wordt de term verplaatst naar de termenset Zwevende termen in de systeemgroep.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×