Hulpmiddel Notitieblok

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Het hulpmiddel Notitieblok is een RTF-editor waarmee leden documenten kunnen maken die worden opgeslagen als pagina's.

Wat wilt u doen?

Naar een specifieke pagina gaan

Een nieuwe notitiepagina toevoegen

Een notitiepagina bewerken

Meer informatie over bewerkingsconflicten

RTF-functies gebruiken

De naam van een notitiepagina wijzigen

Een notitie verwijderen

Een notitiepagina exporteren

Zoeken naar tekst in een categorie toevoegen

Koppelingen maken waarmee u notitiepagina 's

Notitiepagina's afdrukken

Weergave van het wijzigen van machtigingen voor het hulpmiddel Kladblok

Naar een specifieke pagina gaan

Klik op Lijst met notitiepagina's weergeven of verbergen een overzicht van de notitiepagina's die u of andere leden van de werkruimte hebt toegevoegd aan het hulpmiddel Kladblok. De paginalijst vindt statusinformatie over notities, zoals hun grootte, wijzigingsdatum en laatste editor.

Als u naar een bepaalde pagina wilt gaan, klikt u op de knoppen Vorige of Volgende om steeds een notiepagina verder te gaan, of u klikt op een notitie in de lijst Pagina.

Naar boven

Een nieuwe notitiepagina toevoegen

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuwe notitie.

  Er wordt een nieuwe, lege, naamloze pagina geopend in Notitieblok.

 2. Geef een naam op voor de notitie in het vak Titel.

 3. Voer inhoud voor de notitie in het werkgebied. Klik met de rechtermuisknop om te zien opmaakopties of gebruiken van de opmaak pictogrammen op het tabblad Start .

 4. Sla de notitie op.

Naar boven

Een notitiepagina bewerken

Ga als volgt te werk om een notitiepagina te bewerken in een hulpmiddel Notitieblok:

 1. Ga naar de notitiepagina die u wilt bewerken en klik op bewerken.

  Opmerking: Als een ander lid van de werkruimte al van de geselecteerde notitie-pagina bewerken is, SharePoint Workspace wordt u gevraagd om te bepalen of u wilt de notitie toch bewerken of wacht totdat het andere lid klaar is bewerken. Zie over bewerkingsconflicten hieronder voor meer informatie.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan in de tekst.

 3. Sla de notitie op.

Naar boven

Informatie over bewerkingsconflicten

Met knop Bewerken in het Notitieblok wordt het aantal gebruikers weergegeven wanneer andere leden de geselecteerde notitiepagina momenteel bewerken. U kunt de knop Bewerken aanwijzen om een tekstvenster weer te geven met informatie over wie de notitiepagina momenteel bewerkt.

Status notitiebewerker

Als u op de knop Bewerken klikt terwijl een ander lid de pagina al aan het bewerken is, wordt u gevraagd of u de notitie toch wilt bewerken of wilt wachten tot het andere lid klaar is met bewerken. Als u besluit door te gaan en de pagina te bewerken, worden uw wijzigingen opgeslagen in een nieuwe 'conflictkopie' van de notitiepagina. Een conflictpagina bevat ook een koppeling naar de oorspronkelijke Notitieblok-pagina. In de onderstaande afbeelding ziet u het titelgebied van een conflictpagina:

Conflictpagina Notitieblok

Als u zelf een pagina bewerkt en een ander lid begint dezelfde pagina te bewerken, wordt kort een bericht weergegeven om u te informeren dat een ander lid is begonnen met het bewerken van de pagina. Voorbeeld:

Statusbericht notitiebewerker

Als dit gebeurt, worden uw wijzigingen opgeslagen in het oorspronkelijke document en worden de wijzigingen van het andere lid opgeslagen in een nieuwe conflictkopie.

Naar boven

RTF-functies gebruiken

Als u RTF-functies wilt gebruiken bij het bewerken van een notitiepagina, klikt u op het tabblad Start en klikt u vervolgens op de opties in het gebied Tekst opmaken.

Naar boven

De naam van een notitiepagina wijzigen

Ga als volgt te werk om de naam van een notitiepagina te wijzigen in een hulpmiddel Notitieblok:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de notitie in de lijst Pagina en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 2. Typ de nieuwe naam en druk op ENTER.

U kunt ook op Bewerken klikken om een geselecteerde notitie te wijzigen en vervolgens een nieuwe naam in het titelvak typen.

Naar boven

Een notitiepagina verwijderen

Ga als volgt te werk om een notitiepagina te verwijderen in een hulpmiddel Notitieblok:

 1. Ga naar de notitiepagina die u wilt verwijderen en klik op verwijderen.

  U kunt de notitiepagina ook selecteren in de lijst Pagina en op Delete drukken.

 2. Klik op OK om te bevestigen dat u de pagina wilt verwijderen.

Naar boven

Een notitiepagina exporteren

U kunt een geselecteerde notitiepagina in een hulpmiddel Notitieblok exporteren als RTF-bestand (tekst met opmaak). Het geëxporteerde RTF-bestand kunt u vervolgens openen in andere programma's die deze indeling ondersteunen, zoals Microsoft Word.

 1. Ga naar de notitiepagina die u wilt exporteren.

 2. Klik op het tabblad Werkruimte op Exporteren.

 3. Geef in het dialoogvenster Exporteren naar bestand... een schijflocatie en een bestandsnaam op voor het geëxporteerde bestand en klik op Opslaan.

Standaard wordt de titel van de notitie als bestandsnaam gebruikt.

Naar boven

Zoeken naar tekst in een notitiepagina

U kunt zoeken naar tekst in een geselecteerde notitiepagina. U kunt zoeken wanneer een notitie is geopend voor lezen of bewerken. Als een notitie echter is geopend voor bewerken, moet u eerst in het tekstbewerkingsgebied klikken voordat u een zoekopdracht kunt starten.

 1. Ga naar de notitiepagina waarin u wilt zoeken naar tekst.

 2. Klik op het tabblad Start op Zoeken.

 3. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Zoeken en klik op Volgende zoeken:

  • Voer de tekst in waarnaar u wilt zoeken in de notitiepagina.

  • Selecteer desgewenst opties als u de zoekopdracht wilt verfijnen door onderscheid te maken tussen hoofdletters en kleine letters en/of naar het hele woord te zoeken.

  • Selecteer de zoekrichting.

   Opmerking: De zoekopdracht wordt uitgevoerd in de geselecteerde richting tot aan de boven- of onderkant van de notitiepagina en stopt vervolgens.

Naar boven

Koppelingen maken naar notitiepagina's

Als met andere werkruimtehulpmiddelen kunt u een koppeling die Hiermee selecteert u het hulpmiddel maken. Bovendien kunt u koppelingen naar notitiepagina's.

 1. Ga naar de notitiepagina die u koppelen wilt aan.

 2. Klik op het tabblad Start op Kopiëren als koppeling.

 3. Ga naar de locatie voor tekst met opmaak waarin u de koppeling wilt plakken.

 4. Klik op het tabblad Start op Plakken.

Als u de koppeling bijvoorbeeld in een discussie wilt plakken, gaat u naar het hulpmiddel, maakt u een onderwerp, klikt u in het tekstgedeelte en klikt u vervolgens op Plakken.

Naar boven

Notitiepagina's afdrukken

 1. Klik in de lijst Notitie op de notitie die u wilt afdrukken.

 2. Klik op de knop Office, klik op het tabblad Afdrukken en klik vervolgens op Afdrukken.

Naar boven

Machtigingen voor het hulpmiddel Notitieblok weergeven of wijzigen

Opmerking: U kunt geen machtigingen wijzigen die zijn toegewezen aan rollen van leden in SharePoint Workspace 2010-werkruimten. Afhankelijk van uw rol kunt u mogelijk wel machtigingen wijzigen in werkruimten van 2007 (of eerder).

Als u wilt weergeven welke machtigingen momenteel aan rollen van leden zijn toegewezen, klikt u op het tabblad Werkruimte op Eigenschappen en klikt u op Machtigingen.

Standaard hebben alle leden behalve gasten de machtiging om notitiepagina's te maken, bewerken en verwijderen.

Zie machtigingen weergeven of wijzigen voor werkruimtehulpmiddelen voor informatie over het wijzigen van de standaardmachtigingen van een hulpmiddel.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×