OpenType-opties in het dialoogvenster Lettertype

U kunt de nieuwe OpenType-functies in Microsoft Word 2010 gebruiken met een lettertype dat ondersteuning biedt voor deze functies, en op deze wijze uw documenten eruit laten zien alsof ze van een professionele drukkerij afkomstig zijn.

Tot de OpenType-functies behoren ligaturen, opties voor cijferafstand, opties voor cijfervormen en stijlsets.

In dit artikel

OpenType-functies toepassen

OpenType-functies

Opties voor ligaturen

Opties voor cijferafstand

Opties voor cijfervormen

Opties voor stijlsets

Contextuele alternatieven gebruiken

OpenType-functies toepassen

  1. Klik op het tabblad Start op het startprogramma voor dialoogvenster Lettertype.

  2. Klik op het tabblad Geavanceerd .

  3. Selecteer onder OpenType-functies de gewenste opties.

Naar boven

OpenType-functies

Wanneer lettertypeontwerpers lettertypen maken, voegen ze vaak ontwerpen toe voor speciale functies. Bepaalde OpenType-lettertypen bevatten een of meer van de onderstaande functies; neem contact op met de leverancier van het lettertype voor meer informatie. Deze functies kunt u voor deze lettertypen toepassen op uw tekst om deze fraaier en beter leesbaar te maken.

De lettertypen in de Microsoft ClearType-verzameling (Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia en Corbel) bevatten bijvoorbeeld verschillende OpenType-functies, waaronder kleine kapitalen, ligaturen, cijfervormen en cijferafstanden. Gabriola, een nieuwer lettertype dat oorspronkelijk is uitgebracht voor Windows 7, biedt zelfs nog uitgebreidere OpenType-functieondersteuning, waaronder uitgebreid gebruik van stijlsets.

Opties voor ligaturen

Een ligatuur is een combinatie van tekens die als een symbool in de vorm van één teken wordt geschreven. Meestal bestaan ligaturen uit letterparen. In de OpenType-standaard worden vier categorieën voor ligaturen opgegeven, maar de ontwerper van het lettertype bepaalt welke worden ondersteund en in welke groep een bepaalde tekencombinatie wordt geplaatst. De onderstaande beschrijvingen zijn richtlijnen voor elk ligatuurtype dat kan worden gebruikt.

Alleen standaard    De standaardligaturenset verschilt per land, maar deze set bevat de ligaturen waarvan de meeste typografen en lettertypeontwerpers vinden dat ze het meest toepasselijk zijn voor de desbetreffende taal. In het Engels zijn de veelvoorkomende ligaturen gerelateerd aan de letter 'f' en allemaal te vinden in de zin 'five spiffy flowers'.

Standaard en contextueel    Contextuele ligaturen zijn de ligaturen die de lettertypeontwerper toepasselijk vindt voor gebruik in het toepasselijke lettertype, maar die niet standaard zijn. De combinatie van contextuele en standaardligaturen vormt de ligaturenset die de lettertypeontwerper geschikt vindt voor normaal gebruik.

Historisch en discretionair    Historische vormen zijn ligaturen die ooit standaard waren maar nu niet vaak meer worden gebruikt in de taal. De ligaturen kunnen worden gebruikt voor een 'periode-effect'. Discretionaire ligaturen zijn ligaturen die de lettertypeontwerper voor specifieke doeleinden heeft toegevoegd. Normaal gesproken worden historische en discretionaire ligaturen waarschijnlijk slechts op een deel van de tekst toegepast. De zin 'check your fast facts on Fiji Islands' bevat enkele historische ligaturen voor het Engels.

Alles    Alle combinaties voor ligaturen die beschikbaar zijn voor een lettertype, worden op de tekst toegepast.

Opties voor cijferafstand

Standaard    De standaardcijferafstand voor elk lettertype wordt opgegeven door de lettertypeontwerper.

Proportioneel    De afstand tussen cijfers is meer zoals deze bij letters is, met een wisselende grootte. Een 8 is bijvoorbeeld breder dan een 1. Deze vorm van cijferafstand is beter leesbaar in teksten. Candara, Constantia en Corbel zijn drie Microsoft-lettertypen waarvoor standaard proportionele cijferafstand wordt gebruikt.

Tabelvorm    Alle cijfers hebben dezelfde breedte. Dit houdt bijvoorbeeld in dat in een tabelkolom alle driecijferige getallen worden uitgelijnd. Tabelvormige cijferafstand is ook nuttig voor wiskundige inhoud. Cambria, Calibri en Consolas zijn drie Microsoft OpenType-lettertypen waarvoor standaard tabelvormige cijferafstand wordt gebruikt.

Opties voor cijfervormen

Standaard    De standaardcijfervorm voor elk lettertype wordt opgegeven door de lettertypeontwerper.

Uitlijning    Uitgelijnde cijfers zijn allemaal even hoog en steken niet uit onder de basislijn van de tekst. Uitgelijnde cijfers zijn beter leesbaar in tabellen, vakken en formulieren. Cambria, Calibria en Consolas zijn drie Microsoft OpenType-lettertypen waarvoor standaard uitgelijnde cijfers worden gebruikt.

Old-style    Bij old-style cijfers lopen de lijnen van de tekens door aan de boven- en onderzijde van de tekst (hierdoor worden de cijfers beter leesbaar). Bepaalde cijfers, zoals 3 en 5, lopen bijvoorbeeld door onder de basislijn of worden hoger op de lijn gecentreerd. Candara, Constantia en Corbel zijn drie Microsoft OpenType-lettertypen waarvoor standaard old-style cijfers worden gebruikt.

Opties voor stijlsets

U kunt de vormgeving van uw tekst wijzigen door een andere stijlset toe te passen op de tekst. Een lettertypeontwerper kan maximaal 20 stijlsets toevoegen aan een bepaald lettertype, en elke stijlset kan een subset van de tekens in het lettertype bevatten.

Als uw tekst bijvoorbeeld is ingedeeld als Gabriola, kunt kiezen uit 7 stijlsets, waarbij met elke set de indeling van alle tekens in uw tekst wordt gewijzigd.

Wanneer een stijlset andere functies bevat, zoals contextuele alternatieven, worden deze functies geactiveerd als onderdeel van het selecteren van de desbetreffende stijlset.

Wanneer u op het nummer van een set klikt in de lijst Stijlsets, wordt in het vak Voorbeeld getoond hoe de tekst eruit komt te zien.

Standaard    De standaardstijlset voor elk lettertype wordt opgegeven door de lettertypeontwerper.

1-20 De stijlsets worden geleverd door de lettertypeontwerper. Niet alle lettertypen bieden verschillende stijlsets.

Stijlsets

Tekst met het lettertype Gabriola waarop de standaardstijlset is toegepast

Dezelfde tekst waarop nu stijlset 4 is toegepast

Dezelfde tekst waarop nu stijlset 5 is toegepast

Dezelfde tekst waarop nu stijlset 6 is toegepast

Contextuele alternatieven gebruiken

Schakel dit selectievakje in voor fijnafstemming van letters of lettercombinaties op basis van de omringende tekens. U kunt deze functie gebruiken voor een natuurlijkere en beter vloeiende vormgeving van schrift. U kunt ook contextuele alternatieven gebruiken voor specifieke lettervormen aan het begin of eind van woorden, naast interpunctietekens of zelfs aan het eind van alinea's.

Bepaalde lettertypen bevatten contextuele alternatieven voor volledige woorden, zoals 'of' en 'the' in het Engels.

Contextuele alternatieven

Tekst met het lettertype Segoe Script

Dezelfde tekst waarop nu contextuele alternatieven zijn toegepast. Het verschil is subtiel. U kunt het zien in de vorm van de letter h.

Opmerking :  Word 2010 biedt geen ondersteuning voor contextuele alternatieven aan het eind van een regel die wordt gevolgd door een automatisch pagina-einde.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×