OpenType-alternativer i dialogboksen Skrift

Du kan bruke de nye OpenType-funksjonene i Microsoft Word 2010 med en skrift som støtter disse funksjonene, til å få det til å se ut som om dokumentet ble trykt profesjonelt.

OpenType-funksjonene inkluderer ligaturer, alternativer for tallavstand, alternativer for tallform og stilistiske sett.

I denne artikkelen

Bruke OpenType-funksjoner

OpenType-funksjoner

Alternativer for ligaturer

Alternativer for tallavstand

Alternativer for tallform

Alternativer for stilistiske sett

Bruk kontekstavhengige alternativer

Bruke OpenType-funksjoner

  1. Klikk dialogboksvelgeren for skrift i kategorien Hjem.

  2. Klikk kategorien Avansert.

  3. Velg alternativene du vil bruke, under OpenType-funksjoner.

Til toppen av siden

OpenType-funksjoner

Når skriftdesignere lager skrifter, legger de ofte til utforminger for spesielle funksjoner. OpenType-skrifter støtter noen av eller alle funksjonene nedenfor. Kontakt leverandøren av skriften hvis du vil ha mer informasjon. Når du bruker disse skriftene, kan du bruke disse funksjonene på teksten for å gjøre den finere og enklere å lese.

Skriftene i Microsoft ClearType Collection (Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia og Corbel) støtter for eksempel flere OpenType-funksjoner, inkludert kapitéler, ligaturer, tallformer og tallavstand. Gabriola, en nyere skrift som opprinnelig ble gitt ut med Windows 7, støtter enda flere OpenType-funksjoner, inkludert omfattende bruk av stilistiske sett.

Alternativer for ligaturer

En ligatur er en kombinasjon av tegn som skrives som en figur, som skrives som om den var ett enkelt tegn. Ligaturer består vanligvis av bokstavpar. I OpenType-standarden er det oppgitt fire kategorier av ligaturer, men skriftdesigneren bestemmer hvilke som skal støttes, og i hvilken gruppe en bestemt kombinasjon av tegn skal plasseres. Beskrivelsene under er retningslinjer for hver ligaturtype som kan brukes.

Bare standard    Standardsettet med ligaturer varierer etter språk, men det inneholder ligaturene som de fleste typografer og skriftdesignere er enige om at passer for det språket. På engelsk er for eksempel de vanlige ligaturene relatert til bokstaven f og kan sees i uttrykket "five spiffy flowers".

Standard og kontekstavhengig    Kontekstavhengige ligaturer er ligaturer som skriftdesigneren mener passer for bruk med den skriften, men som ikke er standard. Kombinasjonen av standard og kontekstavhengige ligaturer gir deg settet med ligaturer som skriftdesigneren mener passer for vanlig bruk.

Historisk og vilkårlig    Historiske former er ligaturer som én gang var standard, men som ikke lenger er vanlig brukt i språket. De kan brukes til å oppnå en "tidsepokeeffekt". Vilkårlige ligaturer er ligaturer som skriftdesigneren inkluderte for bestemte formål. Du vil sannsynligvis oftest bruke historiske eller vilkårlige ligaturer på bare en del av teksten. På engelsk kan uttrykket "check your fast facts on Fiji Islands" vise deg enkelte historiske ligaturer.

Alle    Alle ligaturkombinasjoner som er tilgjengelige for en skrift, brukes på teksten.

Alternativer for tallavstand

Standard    Skriftdesigneren angir standard tallavstand for hver skrift.

Proporsjonal    Tallene har en avstand som er mer som for bokstaver, med forskjellig bredde. 8 er for eksempel bredere enn 1. Dette gjør det enklere å lese teksten. Candara, Constantia og Corbel er tre av Microsofts skrifter som bruker proporsjonal avstand som standard.

Tabell    Hvert tall har samme bredde. Dette betyr for eksempel at alle tresifrede tall i en tabell er justert. Tabellavstand er også nyttig for matematikk. Cambria, Calibri og Consolas er tre av Microsofts OpenType-skrifter med tabellavstand som standard.

Alternativer for tallform

Standard    Skriftdesigneren angir standard tallform for hver skrift.

Linjering    Linjeringstall har alle samme høyde, og de går ikke under grunnlinjen til teksten. Linjeringstall er enklere å lese i tabeller, bokser og skjemaer. Cambria, Calibria og Consolas er tre av Microsofts OpenType-skrifter som er angitt som linjeringstall som standard.

Gammel stil    I denne tallstilen går tegnlinjene over eller under tekstlinjen (som gjør det enklere å lese tallene). Enkelte tall, for eksempel 3 og 5, går under grunnlinjen eller er midtstilt høyere på linjen. Candara, Constantia og Corbel er tre av Microsofts OpenType-skrifter som er angitt til å bruke gammel tallstil som standard.

Alternativer for stilistiske sett

Du kan endre utseendet til teksten ved å bruke et annet stilistisk sett på den. En skriftdesigner kan inkludere opptil 20 stilistiske sett i en skrift, og hvert sett kan inkludere et hvilket som helst delsett av tegnene i skriften.

Hvis teksten er formatert som Gabriola, kan du for eksempel velge mellom sju stilistiske sett der hvert sett endrer formateringen av hvert av tegnene i teksten.

Når et stilistisk sett inneholder andre funksjoner, for eksempel kontekstavhengige alternativer, aktiveres disse funksjonene når du velger dette settet.

Når du klikker tallet for et sett i Stilistiske sett-listen, kan du se hvordan teksten kommer til å se ut, i Forhåndsvisning-boksen.

Standard    Skriftdesigneren angir standard stilistisk sett for hver skrift.

120 De stilistiske settene tilbys av skriftdesigneren. Ikke alle skrifter støtter flere stilistiske sett.

Stilistiske sett

Tekst i Gabriola med standard stilistisk sett

Den samme teksten med stilistisk sett 4

Den samme teksten med stilistisk sett 5

Den samme teksten med stilistisk sett 6

Bruk kontekstavhengige alternativer

Merk av for dette alternativet hvis du vil ha muligheten til å finjustere bokstaver eller kombinasjoner av bokstaver basert på nabobokstavene. Du kan bruke denne funksjonen til å få tekst som ser mer naturlig ut og flyter bedre. Du kan også bruke kontekstavhengige alternativer til å få bestemte bokstavformer i begynnelsen eller slutten av ord, ved siden av tegnsetting eller til og med på slutten av avsnitt.

Enkelte skrifter inneholder kontekstavhengige alternativer for hele ord, for eksempel of og the.

Kontekstavhengige alternativer

Tekst i Segoe Script

Den samme teksten med kontekstavhengige alternativer. Forskjellen er liten. Du kan se det i formen til bokstaven h.

Merknad:  Word 2010 støtter ikke kontekstavhengige alternativer for slutten av en linje som følges av et automatisk sideskift.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×