SharePoint-sivuston laatiminen

SharePoint-sivuston laatiminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kun suunnittelet SharePoint-sivustoa, sivuston omistajien on järjestettävä sisältöä, jotta käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedot. Tämän sivuston strategian avulla sivuston omistajat voivat helpommin ylläpitää ja hallita ja käyttäjät voivat siirtyä sivustossa.

Sivuston suunnittelun olennaiset ominaisuudet

Uuden SharePoint-sivuston suunnitteleminen voi olla helpompaa, jos sivuston omistajat vastaavat ensin joihinkin kysymyksiin siitä, millainen sivusto on, kuka sitä käyttää ja miten hän käyttää sitä. Hyvä esimerkki joistakin kysymyksistä:

  • Minkä tyyppistä sivustoa tarvitaan?

  • Kuka käyttää sivustoa?

  • Miltä sivuston ulkoasu näyttää?

  • Kenen on otettava sivusto käyttöön?

  • Miten työn tekijät, asiakkaat ja asiakkaat sekä ryhmät voivat käyttää sivustoa?

  • Kuka ylläpitää sivustoa?

Sivuston tarkoitus

Yksi SharePoint-sivuston suunnittelun tärkeimmistä osista on määrittää sen tarkoitus. Toisin sanoen, minkä tyyppistä sivustoa tarvitset? Kun vastaat tähän kysymykseen, pääset nopeasti alkuun, kun luot upean SharePoint-sivuston. Jos haluat esimerkiksi jakaa tietoja, uutisia, työkaluja ja ratkaisuja kymmenien tai satojen henkilöiden kanssa, viestintä sivuston pitäisi toimia puolestasi. SharePoint-kommunikaatio sivuilla on pieni määrä tekijöitä ja osallistujia, jotka viestivät suurelle yleisölle. Myös viestintä sivustot tukevat samoja tilanteita kuin perinteiset julkaisusivustot. Katso, mikä on SharePoint-viestintäsivusto? lisä tietoja siitä, mitä tämä sivusto on ja miltä se näyttää.

Toinen esimerkki on, jos sinun täytyy yhdistää ryhmä tai tiimi sisältöön, projekteihin, tietoihin ja sovelluksiin, ryhmäsivuston pitäisi toimia puolestasi. Microsoft teams on suositeltava työkalu tiiminyhteistyötä varten, ja jokainen tiimi on yhteydessä ryhmäsivustoon. SharePoint ryhmä sivustoja keskitytään yhteistyöhön, jossa useimmat käyttäjät ja jäsenet ovat projektin tai ryhmän tekijöitä ja osallistujia. Ryhmä sivustot-toiminnolla käyttäjät löytävät nopeasti, mitä he tarvitsevat ja tekevät päätöksiä, oppivat mitä tapahtuu, käyttävät työkaluja ja tekevät yhteistyötä projekti tovereiden, työtovereiden ja kumppaneiden kanssa projekteissa. Lisä tietoja siitä, mitä tämä sivusto tekee ja miten sitä käytetään, on Ohje aiheessa mikä on SharePoint-ryhmäsivusto?

Moderni SharePoint-kokemus tarjoaa kaksi mallia uusien kohteiden luomiseen. viestintäsivusto ja ryhmäsivusto.

Valitse sivuston tyyppi SharePoint Onlinessa

Sivuston luomisen aikana sinun on ehkä muutettava sivuston aluekohtaisia asetuksia sen mukaan, kenen ja kenen kanssa yleisö on. Lisä tietoja on kohdassa sivuston alue asetusten muuttaminen. Voit käyttää usean kielen käyttö liittymää (MUI), jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa sivuston näyttö kielen tai luoda sivustoja eri kielillä. Lisä tietoja on Ohje aiheessa niiden kielten valitseminen, jotka haluat asettaa käytettäväksi sivuston käyttö liittymässä.

SharePointin keskitin sivustot

Modernissa SharePoint-käyttö kokemuksessa on suositeltavaa luoda uudet sivustot jokaiseen yrityksen työmäärään sen sijaan, että luotaisiin alisivustoja. Sen sijaan, että luotaisiin alisivustoja, nykyiset SharePoint-sivustot voidaan yhdistää toisiinsa liittyviin sivustoja ja yhdistää SharePoint Hub-sivustoon. Keskitintä on sen sijaan tasainen rakenne, joka on helpompi säilyttää ja siirtyä. Keskittimet-toiminnon avulla poistetaan joustamattomat hierarkiat, jotka sivustokokoelmat ja alisivustot ovat luoneet. Tämän vuoksi sivuston omistajat voivat helpommin siirtää sivustoja yhdestä keskitin sivustosta toiseen, kun prosessit ja projektit muuttuvat. Yhden keskitin sivustoon yhdistetyn nykyaikaisen sivuston siirtäminen toiseen on helpompaa kuin ennen, kun sivustokokoelmaa ja alisivustohierarkiaa käytettiin.

Keskittimet yhdistävät ja auttavat organisoimaan toisiinsa liittyvien ryhmä-ja viestintä kohteiden kokoelmia intranetissä. Tärkeä ratkaisu nykyaikaisen intranetin käyttöön SharePoint on se, että jokaisen työyksikön tulee hankkia erillinen sivusto. Kukin viestintäsivusto ja Office 365-ryhmä-yhdistetty ryhmäsivusto luodaan sivustokokoelmiksi, joilla voi olla omat käyttö oikeutensa. Yleensä viestintä paikoista luotujen solmu kohtien pitäisi kattaa myös erilliset työyksiköt ja koota yhteen muut aiheeseen liittyvät sivustot. Sinun on oltava SharePoint-järjestelmänvalvoja, jotta voit luoda keskittimen, mutta sivuston omistaja voi liittää SharePoint-sivuston pääsivustoon.

Sivuston käyttäjä ryhmä

Jos olet jo valinnut haluamasi SharePoint-sivuston tyypin, sinulla on todennäköisesti hyvä käsitys siitä, kuka on tarkoitettu yleisölle. Kuten edellä on mainittu, moderniin SharePoint-kokemukseen, viestintäsivustoon tai ryhmäsivustoon voi luoda kaksi sivustoa. Kaikki nämä sivustot on tarkoitettu yksilöllisiin käyttäjä ryhmiin.

  • Viestintä sivustot on suunniteltu viestimiin, kertomaan tarinoita, jakamaan sisältöä tai showcase-palveluja tai ihmisiä. Yleisö yleensä kuluttaa ja tarkastelee, mutta ei Muokkaa sisältöä, tietoja ja uutisia.

  • Ryhmä sivustot on suunniteltu yhdistämään ryhmiä tai tiimejä, joilla on tietty sisältö, tietoja, projekteja ja työkaluja, joita he tarvitsevat yhteistyötä varten. Sivuston omistajat voivat tarvittaessa määrittää ryhmän muut omistajat, jotka auttavat sivuston hallinnassa.

Sivuston käyttö oikeudet ja jakaminen

Viestintä sivustot ja ryhmäsivustot jakavat nykyaikaisen SharePoint-käyttö kokemuksen, mutta niillä on keskeiset käyttö oikeus erot.

Viestintä sivuilla on pieni määrä sisällönkirjoittajia, eikä niitä ole liitetty Office 365-ryhmään. Lisä oikeudet ovat käytettävissä viestintä sivustojen jakaminen-tai sivuston käyttö oikeudet-paneeleissa. Viestintä sivustot, kuten perinteiset SharePoint-sivustot, sisältävät kolme SharePoint-oletus ryhmää: omistajat, jäsenet ja vierailijat.

Ryhmä sivustot yhdistetään Office 365-ryhmään, jossa on kaksi käyttäjä tyyppiä: omistajat ja jäsenet. SharePoint järjestelmänvalvojat voivat muuttaa sitä, ovatko ryhmäsivustot muita kuin ryhmään yhdistettyjä ryhmä sivuja. Nämä Office 365-ryhmän käyttäjät voivat automaattisesti käyttää ryhmäsivustoa ja muita ryhmän sovelluksia. Omistajilla on ryhmäsivuston täydet hallinta oikeudet ja jäsenillä on muokkauksia, mutta ei sivuston määritys oikeuksia. Muista, että kun jaat ryhmäsivuston, voit kutsua käyttäjiä ja käyttö oikeus ryhmää sivuston jäseniksi. Kun jaat ryhmäsivuston sivuston käyttö oikeudet-paneelin avulla, uutta jäsentä ei liitetä yhdistettyyn Office 365-ryhmään. Voit kuitenkin kutsua uuden jäsenen Office 365-ryhmään, jolloin hän saa automaattisesti ryhmäsivuston jäsen käytön.

Kun tallennat tiedostoja ja kansioita SharePoint-sivustoon, ne ovat yleensä kaikkien niiden käyttäjien käytettävissä, joilla on sivuston käyttö oikeudet, mutta voit myös jakaa tietyt tiedostot ja kansiot niiden henkilöiden kanssa, joilla ei ole sivuston käyttö oikeutta. Lisä tietoja on Ohje aiheessa SharePoint-tiedostojen tai-kansioiden jakaminen ja sivuston jakaminen.

Ulkoinen jakaminen SharePoint Online on tehokas yhteiskäyttöominaisuus, jota yrityksesi tai organisaatiosi voi käyttää ulkopuolisten toimittajien, asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa. Ulkoinen jakaminen on oletusarvoisesti käytössä SharePoint-sivustossa, mutta anonyymi jakaminen ei ole oletusarvoisesti sallittu. Ulkoinen jakaminen on oletusarvoisesti poissa käytöstä viestintä sivustojen tai minkä tahansa muuntyyppisen SharePoint-sivuston kanssa, paitsi ryhmä sivustoja. Ryhmäyhdistetyt sivustot ovat ulkoisesti jaettaessa käytössä vain, jos Office 365-ryhmä sallii vieraiden olla jäseninä. Vain todennetut ulkoiset jakamis asetukset ovat käytettävissä oletusarvoisesti uusissa ryhmään yhdistetyissä sivustossa. Organisaatiosi voi asettaa rajoituksia ulkoiselle jakamiselle, ja tämä vaikuttaa siihen, onko itsenäisissä ryhmä-ja viestintä kohteissa ulkoista jakamista.

Ulkoista jakamista hallitsee globaali ja SharePoint-järjestelmänvalvojat, jotta organisaatio asetukset ohittavat kaikki sivuston asetukset. Jos sivuston omistajat eivät näe ulkoista jakamis asetusta, niiden pitäisi tarkistaa Global-tai SharePoint-järjestelmänvalvojalta, onko tämä poistettu käytöstä. Jos ulkoinen jakaminen on käytössä organisaatiossasi, se on käytössä kaikissa SharePoint, OneDrive ja ryhmien vieraat.

Sivuston brändäys

Sinun kannattaa miettiä, miltä sivustosi näyttää. Saatat esimerkiksi tarvita sivuston vastaamaan yrityksen, organisaation tai tiimin brändiä. Voit helposti muuttaa SharePoint-sivuston ulkoasua niin, että se vastaa sisäistä tai ulkoista tuote merkkiä. Sivuston omistajat voivat helposti ja nopeasti mukauttaa sivuston logoa, värejä, teemoja ja jopa siirtymistä. Lisä tietoja on Ohje aiheessa SharePoint-sivuston mukauttaminen. Sivustomallien avulla sivuston omistajat voivat valita mallin, joka kohdistuu organisaatioon. Jos SharePoint-järjestelmänvalvoja on ottanut sivuston rakenteen käyttöön, voit valita sivuston rakenteeseen, joka on organisaation mukainen. SharePoint-järjestelmänvalvojasi on saattanut mukauttaa sivuston oletus rakennetta, ja jos on, voit käyttää tätä, jos haluat tehdä sivustosta vastaavan organisaatiosi rakennetta. Lisä tietoja modernin SharePoint-brändäystä on kohdassa branding SharePoint: uusi normaali.

Jos päätät yhdistää sivuston ja siihen liittyvät sivustot, Hub-sivustoon, sitten brändäys ja siirtyminen jaetaan keskittimen kanssa. Keskittimestä yhdistetyissä sivustossa on pääsivuston siirtymis palkki, joka on lisätty sivuston yläosaan. Keskittimestä yhdistetyt sivustot voivat myös jakaa brändäyksen ja muita ominaisuuksia keskittimestä.

Sivuston sisältö ja siirtyminen

Mieti, millaista sisältöä haluat sivustolla olevan. Sivuston sisältö määräytyy luotavan sivuston tyypin mukaan. Ryhmäsivusto sisältää tietoja, jotka liittyvät sivustoa käyttävän ryhmän tai työryhmän tietoihin. Viestintä sivustossa on yleensä monenlaisia tietoja, ja se on tarkoitettu tietyille käyttäjä ryhmille. SharePoint sisältää sivuston sisältö ominaisuuksia, joiden avulla voit paremmin palvella sivuston sisältöä. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi nykyaikaiset luettelot, kirjastot, sivut ja verkko-osat. Luetteloita voi käyttää myyntien, tehtävien, varastojen ja ongelmien seurantaan. Kirjastoissa säilytetään asia kirjoja ja muita tiedostoja. Nykyaikaiset sivut ovat nopeita tapoja tehdä yhteistyötä ja jakaa ideoita kuvien, asia kirjojen, videoiden ja verkko-osien avulla. Verkko-osat ovat nykyaikaisen SharePoint-sivustojen rakenne osia.

Hyvä sivustosiirtyminen on ehkä tärkein asia, jonka sivuston omistaja voi tehdä onnistuneen SharePoint-sivuston kannalta. Kun sivustossa siirtyminen on suunniteltu ja suunniteltu oikein, käyttäjät löytävät etsimäsi nopeasti, ja tämä parantaa sivuston tyytyväisyyttä. Käyttäjät ovat onnellisia ja SharePoint-sivusto toimii niin kuin pitääkin. Lisä tietoja sivuston siirtymisen mukauttamisesta on Ohje aiheessa SharePoint-sivuston siirtymis toimintojen mukauttaminen. Hyvä paikka oppia lisää sivuston siirtymisen suunnittelemisesta on siirtymisen perustekijät.

Sivuston ylläpito

Yleensä viestintä sivustot tarvitsevat vain muutamia osallistujia, joilla on useita käyttäjiä, joilla on erilaisia nykyaikaisia verkko sovelluksia ja jotka edistävät sen mukaisesti jokaista. Ryhmä sivustot voivat tarvittaessa jakaa ylläpito tehtäviä ryhmän tai tiimin jäsenille. Molempien sivustojen sivuston omistajat voivat ottaa käyttöön täyden ylläpidon tai määrittää sivun tai osan omistajan sivuston osien säilyttämiseksi.

Kun kohde poistetaan SharePoint-sivustosta, sivuston omistaja tai kuka tahansa käyttäjä, jolla on kohteen muokkaus oikeudet, voi palauttaa sen. Jos esimerkiksi tiedosto kirjaston tai luettelon kohde poistetaan, myös käyttäjä voi muokata sitä. Lisä tietoja on kohdassa SharePoint-sivuston roska korin kohteiden palauttaminen .

Katso myös

Modernin SharePoint-käyttö kokemuksen opas

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×