Office 365 drevet af 21Vianet: importere kontakter til Outlook til Windows

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan importere kontakter til Outlook på din pc ved hjælp af guiden Importér/eksportér i Outlook. Sådan ser båndet ud i Outlook til din pc.

Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.

Mit Outlook-bånd ser anderledes ud. Hvis du er Mac-kunde, kan du se Importere elementer til Outlook 2016 til Mac.

Vælg følgende liste over Importér instruktioner.

 1. I Outlook på computeren (Outlook 2013 eller Outlook 2016) skal du vælge Filer > Åbn og eksportér > Importér/eksportér.

  Du kan oprette din Outlook-pst-fil ved at vælge Filer, derefter vælge Åbn og Eksportér, og derefter Importér/Eksportér

 2. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og vælg derefter Næste.

  Guiden Importér og eksportér – importere fra et andet program eller en anden fil

 3. Vælg Kommaseparerede værdier, og vælg derefter Næste.

  Guiden Eksportér i Outlook – vælge en CSV-fil

 4. I feltet Importér en fil skal du gå til din fil med kontakter og derefter dobbeltklikke for at vælge den.

  Gå til kontakternes csv-fil, og vælg, hvordan du vil håndtere dubletter

 5. Vælg et af følgende punkter for at angive, hvordan Outlook skal håndtere duplikerede kontakter:

  • Erstat dubletter med de importerede elementer Hvis en kontakt allerede findes i både Outlook og din fil med kontakter, vil Outlook ignorere de oplysninger, som det har om kontakten, og bruge oplysningerne fra din fil med kontakter. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i din fil med kontakter er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i Outlook.

  • Tillad oprettelse af dubletter   Hvis en kontakt findes i Outlook og din fil med kontakter, opretter Outlook dublerede kontakter: én med de oprindelige oplysninger fra Outlook, og én med de oplysninger, der er importeret fra din fil med kontakter. Du kan kombinere oplysningerne for disse personer på et senere tidspunkt, så du slipper for dubletter. Dette er standardindstillingen og den mest sikre, da der ikke slettes nogen oplysninger.

  • Importér ikke dubletter    Hvis en kontakt findes i Outlook og i din fil med kontakter, bevarer Outlook de oplysninger, som det har om kontakten, og ignorerer oplysningerne fra din fil med kontakter. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i Outlook er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i din fil med kontakter.

 6. Klik på Næste.

 7. Rul til toppen af feltet Vælg en destinationsmappe, hvis det er nødvendigt, og vælg mappen Kontakter > Næste. Hvis du har flere mailkonti, skal du vælge mappen Kontakter, som findes under den mailkonto, der skal være knyttet til kontakterne.

  Når du importerer Google Gmail-kontaktpersoner i din Office 365-postkasse, skal du vælge Kontakter som destination

 8. Vælg Finish.

  Når du importerer Gmail-kontakter til Office 365-postkassen, skal du klikke på knappen Afslut for at starte overførslen

  Outlook importerer dine kontakter til Outlook med det samme. Der vises ikke en meddelelse, når importen er afsluttet.

Var i denne artikel nyttige? Skal du skrive en kommentar i bunden af denne side, og fortæl os. Vi bruger din feedback til Kontrollér, at vores trin og opdatere artikel for at angive de nødvendige oplysninger.

Hvis du har en masse arbejdsrelaterede eller private kontaktoplysninger i et regneark, kan du importere disse oplysninger direkte i Outlook 2013 eller Outlook 2016 til Windows. Det kræver kun en smule klargøring. Der er tre vigtige trin:

 1. Gem din Excel-projektmappe som en .csv-fil.

 2. Importer dine kontakter

 3. Knyt kolonnerne i Excel-regnearket til de relevante felter i Outlook.

Trin 1: Gem din Excel-projektmappe som en .csv-fil

Du kan importere csv-filer, men ikke projektmapper med flere ark. Så du skal begynde med at gemme Excel-projektmappen som en .csv-fil. Sådan gør du:

 1. Klik på det regneark i projektmappen, som indeholder de oplysninger, du vil importere i Outlook.

 2. Klik på Filer > Gem som.

 3. Vælg, hvor du vil gemme filen.

 4. Vælg CSV (kommasepareret) (*.csv) i feltet Filtype, og klik på Gem.

  Du får vist meddelelsen "Den valgte filtype indeholder ikke projektmapper, der kan indeholde flere ark". Dette fortæller blot, at der er begrænsninger i .csv-filen – der sker ikke noget med din oprindelige projektmappe (.xlsx-filen).

 5. Klik på OK.

  Du får vist meddelelsen "Nogle funktioner i projektmappen kan gå tabt, hvis du gemmer den som CSV". Dette fortæller blot, at der er begrænsninger i .csv-filen. Du kan ignorere dette.

 6. Klik på Ja for at gemme projektmappen som en .csv-fil. Den oprindelige projektmappe (.xlsx-filen) lukkes.

 7. Luk csv-filen.

Du er nu færdig i Excel og kan starte importen i Outlook.

Bemærk!: Nogle landestandarder bruge anden listeseparatorer som standard. Så skal du muligvis erstatte et semikolon i CSV-filen med kommaer før du skifter til næste trin.

Trin 2: Importer dine kontakter

 1. Klik på Filer > Åbn og eksportér > Importér/eksportér i Outlook.

  Dette starter guiden Import og eksport.

 2. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.

  Guiden Import og eksport

  Tip!: Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, og du ikke har angivet en, skal du klikke på Annuller for at gå til næste vindue.

 3. Vælg Semikolonseparerede værdier, og klik på Næste.

 4. Søg efter den .csv-fil, du vil importere.

 5. Under Indstillinger kan du vælge, om du vil erstatte dubletter (eksisterende kontakter), oprette dubletter eller undlade at importere dubletter.

 6. Klik på Næste, og vælg den mappe, hvor kontakterne skal gemmes. Kontakter bør være markeret som standard, men hvis ikke, skal du rulle op eller ned, indtil du finder den. Du kan også vælge en anden mappe eller oprette en helt ny.

 7. Klik på Næste.

 8. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet ud for Importér "MineKontakter.csv" (hvis du har kaldt filen det) er markeret.

 9. Du skal ikke klikke på Udført endnu, da du skal knytte nogle af kolonnerne i csv-filen til kontaktfelterne i Outlook. Tilknytningen gør, at de importerede kontakter bliver vist, ligesom du vil have det.

Trin 2: Knyt kolonnerne i din csv-fil til kontaktfelter i Outlook

 1. Klik på knappen Forbind brugerdefinerede felter. Feltet Forbind brugerdefinerede felter vises.

  • Under Fra kan du se et felt med kolonnenavnene fra den .csv-fil, du importerer.

  • Under Til kan du se de felter, der som standard bruges til kontakter i Outlook. Hvis et felt stemmer overens med en kolonne i csv-filen, vises kolonnen under Forbundet med.

  • Felterne Navn, Fornavn og Efternavn er standardfelter i Outlook for kontakter, så hvis kontaktoplysningerne i din fil indeholder et af disse kontaktnavne, er du klar til at gå videre.

   Tilknytning af en kolonne fra Excel til et Outlook-kontaktfelt

 2. Der bliver sandsynligvis brug lidt manuel tilknytning. I denne importerede fil findes kontaktens mobilnummer i en kolonne med navnet "Cell Ph". Der vil ikke være et tilsvarende felt i Outlook. Men du kan finde et relevant felt på følgende måde:

  1. Rul ned i ruden til højre, hvor du finder Anden adresse. Der findes et plustegn (+) ud for det.

  2. Klik på plustegnet for at udvide sektionen. Her finder du et relevant felt, nemlig Mobiltelefon.

 3. Træk Cell Ph i ruden til venstre, og slip det oven på Mobiltelefon i højre rude.

  Cell Ph vises nu ud for Mobiltelefon i kolonnen Forbundet med.

  Cell ph er forbundet med feltet Mobiltelefon i Outlook

 4. Træk resten af værdierne i venstre rude til de relevante Outlook-felter i den højre rude ét felt ad gangen. Du kan f.eks. trække Adresse til enten Gade (privat) eller Gade (arbejde), afhængigt af typen af adresser.

 5. Klik på Udfør.

  Dine kontakter er nu importeret i Outlook.

  Kontakter

Var i denne artikel nyttige? Skal du skrive en kommentar i bunden af denne side, og fortæl os. Vi bruger din feedback til Kontrollér, at vores trin og opdatere artikel for at angive de nødvendige oplysninger.

 1. Klik på Filer > Åbn og eksportér > Importér/eksportér.

  Dette starter guiden Import og eksport.

 2. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.

  Guiden Import og eksport

 3. Vælg Outlook-datafil (.pst), og klik på Næste.

 4. Søg efter den .pst-fil, du vil importere.

 5. Vælg, hvordan du vil håndtere dubletter, under Indstillinger.

 6. Klik på Næste.

 7. Hvis Outlook-datafilen (.pst) er adgangskodebeskyttet, skal du angive adgangskoden. Klik derefter på OK.

 8. Angiv indstillingerne for import af elementer. Som regel kan standardindstillingerne bruges.

 9. Klik på Udfør.

Tip!   Hvis du kun vil importere eller gendanne nogle få elementer fra en Outlook-datafil (.pst), kan du åbne Outlook-datafilen og derefter klikke og trække elementerne fra mapperne i Outlook-datafilen til de eksisterende mapper i Outlook i navigationsrude.

Var i denne artikel nyttige? Skal du skrive en kommentar i bunden af denne side, og fortæl os. Vi bruger din feedback til Kontrollér, at vores trin og opdatere artikel for at angive de nødvendige oplysninger.

Før du importerer dine iCloud-kontakter til Outlook til Windows, skal du konvertere dem fra formatet .vcf-fil til en .csv-filformat. Dette omfatter importere dem til Windows, og derefter eksportere dem til CSV-filen. Hvis du har mere end 50 eller så kontaktpersoner, er dette en tidskrævende proces, fordi du skal trykke på OK for hver kontakt, du vil importere til CSV-fil. Der findes ingen måde at gøre en global OK og importere dem alle til CSV-filen på samme tid.

Konverter en .vcf-fil til .csv

 1. På din pc skal du åbne Stifinder (eller Windows Stifinder, hvis du bruger en tidligere version af Windows).

 2. Gå til mappen Kontaktpersoner:

  C:Brugere\ <brugernavn> \Kontaktpersoner

  Gå til mappen Kontaktpersoner, og vælg derefter Importér.

 3. Øverst på siden skal du vælge Importér.

 4. Vælg vCard (VCF-fil) > Importér.

  Vælg vCard, og vælg derefter Importér.

 5. Gå til den .vcf-fil, du eksporterede fra iCloud, og vælg derefter Åbn.

  Vælg den vCard-fil, som du vil importere til .csv.

 6. For hver kontaktperson, som du vil importere til .csv-filen, skal du vælge OK.

  Klik på OK for hver kontakt, du vil importere til csv-filen.

 7. Når du er færdig, skal du vælge Luk.

 8. Øverst på Stifinder-siden skal du vælge Eksportér.

 9. Vælg CSV-fil > Eksportér.

  Vælg CSV, og vælg derefter Eksportér.

 10. Vælg Gennemse ... for at navngive csv-filen.

  Vælg Gennemse for at give din fil et navn.

 11. I feltet Filnavn angiver du navnet på .csv-filen. I dette eksempel har jeg navngivet min fil "Mine kontaktpersoner fra iCloud".

  Skriv et navn til csv-filen, og vælg derefter Gem.

 12. Vælg de felter, du vil eksportere til .csv-filen, og vælg derefter Udfør. Det anbefales, at du accepterer standardindstillingerne for nu. Du kan altid oprette en anden csv-fil, hvis du vil have andre felter.

  Vælg de felter, du vil eksportere til din csv-fil, og vælg Udfør.

 13. Du får en afsluttende meddelelse om, at kontaktpersonerne er eksporteret til en .csv-fil.

  Du får vist en afsluttende meddelelse om, at dine kontakter er blevet eksporteret til en csv-fil.

 14. Du kan bruge Excel til at åbne .csv-filen for at se, hvad er der. Du kan føje flere oplysninger til CSV-filen, hvis du vil, men Sørg for ikke at ændre den øverste række af overskrifter. Du finder flere oplysninger om at arbejde med .csv-fil i manuelt oprette listen over kontakter i en CSV-fil.

 15. For at importere dine kontakter fra csv-filen til Outlook skal du se importere kontakter fra en .csv-fil, i dette emne.

Var i denne artikel nyttige? Skal du skrive en kommentar i bunden af denne side, og fortæl os. Vi bruger din feedback til Kontrollér, at vores trin og opdatere artikel for at angive de nødvendige oplysninger.

 • Der vises en fejlmeddelelse: Hvis du forsøger at importere mere end 2000 kontakter ad gangen, vises en fejlmeddelelse. Brug et program som Excel til at åbne csv-filen, opdele listen over kontakter i mindre .csv-filer, og importér derefter hver nyligt oprettet CSV-fil.

 • Der vises ingen kontakter i Outlook: Hvis du har fuldført importen, men der ikke vises nogen kontakter i Outlook, skal du gøre følgende:

  1. Find den csv-fil, du eksporterede fra dit kildemailsystem, f.eks, fra Google. Hvis du har eksporteret kontakter fra Google, er standardfilnavnet contacts.csv.

  2. Brug Excel til at åbne den csv-fil, du eksporterede fra kildemailsystemet

  3. Kontrollér, om der er oplysninger i CSV-filen. Hvis der ikke alle oplysninger i CSV-filen, virkede eksport fra kildemailsystem. I dette tilfælde:

   1. Slet filen contacts.csv.

   2. Eksporter dine kontakter fra kildemailsystemet igen. Hvis du eksporterer fra Google, skal du vælge at eksportere alle kontakter, eller den rigtige gruppe af kontakter.

    Vælg kontakter til eksport, og vælg Outlook CSV-format til at eksportere Google-kontakter

   3. Når du har eksporteret dine kontakter, kan du bruge Excel til at åbne csv-filen, og Kontrollér, at der er data. Når du lukker fil, Excel får du nogle gange med "er du sikker på, at du vil gemme den i CSV-format?" altid vælge Ja. Hvis du vælger Nej, filen kan få messed og skal du starte forfra med en ny contacts.csv-filen.

   4. Gentag trinnene for at importere din contacts.csv-fil til Outlook.

 • Kontakter mangler oplysninger: Når du har importeret dine kontakter, og du åbner Outlook og ser, at ikke alle oplysninger blev importeret, kan du åbne csv-filen i Excel for at se, om oplysningerne er der.

  • Du kan redigere csv-filen ved hjælp af Excel og tilføje navne og andre manglende oplysninger.

  • Outlook kræver kolonneoverskrifter i den første række, så du ikke erstatte dem med noget andet.

  • Når du gemmer CSv-fieln, spørger Excel dig et par gange: "er du sikker på, at du vil gemme den i CSV-format?" Du skal altid vælge Ja. Hvis du vælger Nej, kan filen ikke bruges, og du skal starte forfra igen ved at eksportere listen over kontakter fra kildemailsystemet.

  • Gentag trinnene for at importere din contacts.csv-fil til Outlook. Når d i trin 5 bliver bedt om ud til at håndtere dubletter, skal du sørge for at vælge Erstat dubletter med de importerede emner.

Var i denne artikel nyttige? Skal du skrive en kommentar i bunden af denne side, og fortæl os. Vi bruger din feedback til Kontrollér, at vores trin og opdatere artikel for at angive de nødvendige oplysninger.

Hvis båndet er forskelligt fra det, som vises i skrivebordsudgaven af Outlook bruger du måske Outlook på internettet, som ser sådan ud:

Et billede af, hvordan siden Personer ser ud i Outlook på internettet

Hvis du vil importere kontakter til Outlook på internettet, skal du vælge Administrer > importer kontakter og følge instruktionerne for at importere dine kontakter.

Sådan ser båndet i Outlook Web App ud.

Et billede af, hvordan siden Personer ser ud i Outlook Web App

Hvis du vil importere kontakter til Outlook Web App, skal du bruge Outlook på computeren til at importere dine kontakter. Se Sådan får du en kopi af Outlook.

Båndet i Mail-appen til Windows 10 ser sådan ud:

Sådan ser mailappen til Windows 10 ud.

Kontakter gemmes i appen Personer i Windows 10. Du kan ikke importere eller eksportere kontakter fra appen Personer i Windows 10.

Disse indstillinger er til personer, som ikke har en kopi af Outlook installeret på deres computer, men vil importere kontakter, så du kan få adgang til dem i Outlook Web App. Der er flere måder, du kan få en kopi af Outlook installeret på en computer:

 • Tilmelde dig en gratis 30-dages prøveversion af Office 365. Den indeholder Outlook, som kan hentes på computeren. Føje din mailkonto til prøveversionen af Outlook og derefter importere dine kontakter med en af metoderne i denne artikel. Outlook synkroniserer med Outlook Web App, og du får vist dine kontakter der. Når du er færdig importere dine kontakter, lade prøveversion Kør, så du ikke betale noget. Har du stadig adgang til dine kontakter i Outlook Web App, men du skal ikke længere har adgang til Outlook på computeren.

 • Find en ven, der har Outlook på sin computer. Føj din mailkonto til Outlook, og importer derefter dine kontakter til din mailkonto (ikke din vens mailkonto). Outlook synkroniseres med Outlook Web App, og du får vist dine kontakter der. Når du er færdig med at importere dine kontakter, skal du fjerne din mailkonto fra din ven version af Outlook. Du har stadig adgang til dine kontakter i Outlook Web App.

 • Køb det. Outlook indeholder en masse fantastiske funktioner til administration af din mail. Det er imidlertid et dyrere køb til at importere kontakter, og det anbefales ikke, hvis det er det eneste, du skal bruge det til.

Var i denne artikel nyttige? Skal du skrive en kommentar i bunden af denne side, og fortæl os. Vi bruger din feedback til Kontrollér, at vores trin og opdatere artikel for at angive de nødvendige oplysninger.

Hvad mere har jeg brug for at vide?

 • Hvis den samme kontakt findes i mappen Kontakter og i .csv-filen, oprettes der en dublet.

 • Der vises en fejlmeddelelse, hvis du forsøger at importere for mange kontakter. Brug et program som Excel til at åbne .csv-filen og inddele den i mindre filer, og importér derefter hver enkelt fil.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×