OpenType-indstillinger i dialogboksen Skrifttype

Du kan bruge de nye OpenType-funktioner i Microsoft Word 2010 sammen med en skrifttype, der understøtter disse funktioner, for at få et dokument, der ser ud som om, det er trykt professionelt.

OpenType-funktionerne omfatter ligaturer, indstillinger for talafstand, indstillinger for talsymboler og stilistiske sæt.

Denne artikel indeholder

Anvende OpenType-funktioner

OpenType-funktioner

Ligaturindstillinger

Indstillinger for talafstand

Indstillinger for talsymboler

Indstillinger for stilistiske sæt

Bruge kontekstafhængige alternativer

Anvende OpenType-funktioner

  1. Klik på Dialogboksstarteren Skrifttyper under fanen Startside.

  2. Klik på fanen Avanceret.

  3. Vælg de ønskede indstillinger under OpenType-funktioner.

Toppen af siden

OpenType-funktioner

Når skrifttypedesignere opretter skrifttyper, tilføjer de ofte design af specielle funktioner. Udvalgte OpenType-skrifttyper omfatter nogle af eller alle funktionerne nedenfor. Du kan kontakte udbyderen af skrifttyper for at få flere oplysninger. Disse funktioner er tilgængelige for dig sammen med de pågældende skrifttyper, og du kan anvende dem på din tekst, så den tager sig flottere ud og bliver lettere at læse.

Skrifttyperne i Microsoft ClearType-samlingen – Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia og Corbel – indeholder f.eks. forskellige OpenType-funktioner, herunder kapitæler, ligaturer, talsymboler og talafstand. Gabriola, der er en forholdsvis ny skrifttype, som blev frigivet sammen med Windows 7, omfatter endnu højere grad af understøttelse af OpenType-funktionerne, herunder omfattende brug af stilistiske sæt.

Ligaturindstillinger

En ligatur er en kombination af tegn, der skrives i forskellige tegnretninger, som om der var tale om et enkelt tegn. Ligaturer består ofte af bogstavpar. OpenType-standarden angiver fire ligaturkategorier, men skrifttypedesignere afgør, hvilke kategorier der understøttes, og i hvilken gruppe en bestemt kombination af tegn placeres. Beskrivelserne nedenfor er retningslinjer for hver af de ligaturtyper, der kan benyttes.

Kun standard    Standardligatursættet afhænger af det pågældende sprog, men det indeholder de ligaturer, som de fleste typografer og skrifttypedesignere mener, er passende for det pågældende sprog. Nogle af de mest almindelige ligaturer er f.eks. relateret til bogstavet "f" og ses i sætningen “fire flatterende flasker”.

Standard og kontekstafhængig    Kontekstafhængige ligaturer er de ligaturer, som skrifttypedesigneren mener, er passende til brug sammen med den pågældende skrifttype, men de er ikke standardligaturer. Kombinationen af standard‑ og kontekstafhængige ligaturer giver dig det sæt ligaturer, som skrifttypedesigneren fandt, var passende til almindelig brug.

Historisk og efter skøn    Historiske symboler er ligaturer, der engang var standard, men som ikke længere bruges i det daglige sprog. De kan bruges til at skabe en opbremsende effekt. Ligaturer efter skøn er de ligaturer, som skrifttypedesigneren inkluderede til bestemte formål. Historiske ligaturer eller ligaturer efter skøn anvendes som regel kun på en del af teksten. I den engelske sætning “check your fast facts on Fiji Islands” ses nogle historiske ligaturer.

Alle    Alle ligaturkombinationer, der er tilgængelige for en skrifttype, anvendes på teksten.

Indstillinger for talafstand

Standard    Standardtalafstanden angives af skrifttypedesigneren for hver skrifttype.

Proportional    Afstanden mellem tal minder om bogstavernes afstand med varierende bredder. 8 er f.eks. bredere end 1. Afstanden er lettere at læse i tekst. Candara, Constantia og Corbel er tre af de Microsoft-skrifttyper, der bruger proportional afstand som standard.

Tabelformat    Hvert tal har den samme bredde. Det betyder f.eks. at alle trecifrede tal i en tabelkolonne justeres. Afstand i tabelformat er også nyttigt i beregninger. Cambria, Calibri og Consolas er tre af de Microsoft OpenType-skrifttyper, der bruger afstand i tabelformat som standard.

Indstillinger for talsymboler

Standard    Standardtalsymbolet angives af skrifttypedesigneren for hver skrifttype.

Opstilling    Opstillingstal har alle den samme højde, og de strækker sig ikke under tekstens grundlinje. Opstillingstal er lettere at læse i tabeller, felter eller formularer. Cambria, Calibria og Consolas er tre af de Microsoft OpenType-skrifttyper, der er angivet til at benytte opstillingstal som standard.

Gammeldags    I gammeldags nummerering strækker tegnenes linjer sig ud over tekstens linjer (hvilket gør det lettere at læse tallene). Visse tal, f.eks. 3 og 5, strækker sig under tekstens grundlinje og er centreret højere på linjen. Candara, Constantia og Corbel er tre af de Microsoft OpenType-skrifttyper, der er angivet til gammeldags nummerering som standard.

Indstillinger for stilistiske sæt

Du kan ændre tekstens udseende ved at anvende forskellige stilistiske sæt til teksten. En skrifttypedesigner kan medtage op til 20 stilistiske sæt i en given skrifttype, og hvert stilistiske sæt kan indeholde et undersæt af skrifttypens tegn.

Hvis teksten f.eks. er formateret som Gabriola, kan du vælge mellem syv stilistiske sæt, som hver især ændrer formateringen for alle tegn i teksten.

Når et stilistisk sæt indeholder andre funktioner, f.eks. kontekstafhængige alternativer, aktiveres disse funktioner, når det stilistiske sæt vælges.

Når du klikker på nummeret for et sæt på listen Stilistiske sæt, får du vist, hvordan teksten kommer til at se ud i feltet Eksempel.

Standard    Det stilistiske standardsæt angives af skrifttypedesigneren for hver skrifttype.

1-20 De stilistiske sæt angives af skrifttypedesigneren. Det er ikke alle skrifttyper, der indeholder flere forskellige stilistiske sæt.

Stilistiske sæt

Tekst i skrifttypen Gabriola, hvor det stilistiske standardsæt er angivet

Den samme tekst, hvor fire stilistiske sæt er anvendt

Den samme tekst, hvor fem stilistiske sæt er anvendt

Den samme tekst, hvor seks stilistiske sæt er anvendt

Bruge kontekstafhængige alternativer

Markér dette afkrydsningsfelt for at finpudse bogstaverne eller kombinationer af bogstaver på baggrund af de omgivende tegn. Du kan bruge denne funktion, hvis du vil have skrift, der ser mere naturlig ud og flyder bedre. Du kan også bruge kontekstafhængige alternativer for at angive bestemte bogstavformer i starten eller slutningen af ord, ved siden af tegnsætning eller endda i slutningen af afsnit.

Visse skrifttyper indeholder kontekstafhængige alternativer for hele ord som f.eks. de engelske ord "of" og "the".

Kontekstafhængige alternativer

Tekst i skrifttypen Segoe

Den samme tekst, hvor kontekstafhængige alternativer anvendes. Forskellen er hårfin. Du kan se den i den måde, bogstavet h er formet på.

Bemærk:  Word 2010 understøtter ikke kontekstafhængige alternativer i slutningen af en linje, der efterfølges af et automatisk sideskift.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×