Trợ giúp và tìm hiểu Microsoft Teams

Lớp học trực tiếp, trực tuyến

Tham gia với chúng tôi để xem Teams trong thực tiễn, nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn, và tương tác với giáo viên hướng dẫn trực tiếp của chúng tôi. Được thiết kế để giúp bạn bắt kịp và hoạt động cùng với Teams.

Tìm một lớp học

Tìm hiểu về Teams

Đào tạo về Microsoft Teams

Xem thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Lập nhóm của bạn

Tập hợp nhóm của bạn trên Microsoft Teams.

Bắt đầu ngay

Nhóm và kênh

Ngăn nắp với các cuộc trò chuyện tập trung hơn.

Tìm hiểu thêm

Mẹo dành cho Teams

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn. Xem chúng trong ứng dụng Mẹo của chúng tôi. 

Duyệt mẹo