Trung tâm trợ giúp Microsoft Teams

Sử dụng Teams miễn phí

Gửi tin nhắn chat không giới hạn, tích hợp tính năng cuộc gọi thoại và cuộc gọi video, và 10 GB để lưu trữ tệp của nhóm cho tối đa 300 người. Xem hướng dẫn từng bước bên dưới.

Tìm hiểu thêm

Nội dung đào tạo nổi bật

Microsoft Teams

Đào tạo về Microsoft Teams

Xem thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Một nhóm người đang giơ tay

Lập nhóm của bạn

Tập hợp nhóm của bạn trên Microsoft Teams.

Bắt đầu ngay

Biểu tượng mọi người xung quanh tài liệu và hình ảnh

Nhóm và kênh

Ngăn nắp với các cuộc trò chuyện tập trung hơn.

Tìm hiểu thêm

Biểu tượng thông báo có 7 mục

Mẹo dành cho các nhóm

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn trong Trung tâm Đào tạo Office mới.

Duyệt qua các mẹo tại