Trung tâm trợ giúp Sway

Chia sẻ câu chuyện của bạn

Sử dụng Sway để tạo và chia sẻ các báo cáo, bản trình bày, câu chuyện cá nhân mang tính tương tác, cùng nhiều nội dung khác.

TÌM HIỂU THÊM

Giúp ý tưởng của bạn trở nên sống động

Ý tưởng của bạn là một bức vẽ liên tục và Sway giúp bức vẽ này trở nên sống động. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

HÃY BẮT ĐẦU