Trợ giúp và đào tạo doanh nghiệp nhỏ

Bắt đầu với đào tạo quan trọng

Thiết lập trên đám mây và trên các thiết bị của bạn và tìm hiểu cách bảo mật cũng như quản lý môi trường và dữ liệu của bạn.

Bắt đầu đào tạo

Nội dung đào tạo nổi bật

Cộng tác và hội họp

Tìm hiểu cách để cộng tác tốt hơn ở cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp của bạn.

Tập hợp nhóm của bạn

Làm việc từ mọi nơi

Thiết bị di động và dung lượng lưu trữ đám mây cho phép bạn kiểm tra các tác vụ từ bất cứ đâu.

Bắt đầu làm việc

Lưu trữ và chia sẻ

Đưa tài liệu của bạn lên đám mây và chia sẻ chúng một cách an toàn.

Bắt đầu chia sẻ

Làm việc với khách hàng

Duy trì kết nối với đối tác và khách hàng của bạn.

Kết nối với khách hàng

Khởi đầu, điều hành và phát triển doanh nghiệp của bạn

Tìm các mẹo và mẫu giúp bạn hoàn thành các nhiệm vụ mà doanh nghiệp đề ra.

Tìm hiểu cách thức

Các mẹo và công cụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Ảnh một nhân viên chăm sóc sức khỏe trong phòng y tế

Chăm sóc sức khỏe

Sử dụng các mẫu này để khởi đầu và vận hành doanh nghiệp y tế, nha khoa hoặc các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác của bạn.

Lấy mẫu chăm sóc sức khỏe

Ảnh hai người làm việc cùng nhau trong văn phòng

Dịch vụ chuyên nghiệp

Sử dụng các mẫu này để khởi đầu và vận hành một doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp.

Tải mẫu dịch vụ

Một người pha chế với chiếc điện thoại

Dịch vụ bán lẻ và thực phẩm

Sử dụng các mẫu này để khởi đầu và vận hành quán café, nhà hàng hoặc cửa hàng bán lẻ của bạn.

Lấy mẫu kinh doanh bán lẻ

Minh họa Microsoft OneNote: Đi tới một cửa hàng Microsoft để trao đổi với chuyên gia

Nhận trợ giúp tại Microsoft Store

Các nội dung đào tạp và lớp học miễn phí nhằm giúp bạn tăng cường kiến thức và nhận hỗ trợ cá nhân trực tiếp ngay khi bạn bắt đầu.

Truy nhập vào cửa hàng