Trung tâm trợ giúp SharePoint

Liên lạc với tổ chức của bạn

Sử dụng site liên lạc SharePoint mới để liên lạc với toàn bộ tổ chức của bạn. Chia sẻ tin tức, báo cáo, trạng thái và thông tin khác ở định dạng cuốn hút thị giác.

Bắt đầu ngay

SharePoint dành cho di động ở mọi nơi

Tìm các site, mở và chỉnh sửa tài liệu của bạn, đồng thời tìm mọi người hoặc thông tin trong tổ chức của bạn, tất cả đều từ điện thoại hoặc máy tính bảng. Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động trên điện thoại chạy iOS, Android và Windows.

Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động