Trung tâm trợ giúp SharePoint

Hình ảnh khái niệm dành cho hướng dẫn trải nghiệm hiện đại

Trở nên hiện đại nhờ SharePoint

Trải nghiệm hiện đại trong SharePoint được thiết kế để hấp dẫn, linh hoạt và nhanh hơn. Trải nghiệm hiện đại giúp mọi người dễ dàng tạo site và trang động và đẹp, có thể hiển thị trên thiết bị di động. Nhưng điểm khác biệt giữa trải nghiệm cổ điển và hiện đại là gì và bạn phổ biến cách tạo trải nghiệm hiện đại cho tổ chức của mình bằng cách nào? Chúng tôi cùng soạn thảo một hướng dẫn để trợ giúp bạn tìm hiểu về trải nghiệm hiện đại và cách bạn có thể bắt đầu tận dụng lợi thế của trải nghiệm này.

Chuyển đến mục hướng dẫn trải nghiệm hiện đại

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo về SharePoint

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

SharePoint là gì?

Tạo, lưu trữ và chia sẻ nội dung bằng SharePoint Online.

Tìm hiểu ngay

Tạo site

Cộng tác với nội dung nhóm bằng cách sử dụng SharePoint Online.

Bắt đầu ngay

Chia sẻ và đồng bộ

Tạo, tải lên và chia sẻ tệp trong thư viện tài liệu.

Tìm hiểu thêm

Liên lạc với tổ chức của bạn

Sử dụng site liên lạc SharePoint mới để liên lạc với toàn bộ tổ chức của bạn. Chia sẻ tin tức, báo cáo, trạng thái và thông tin khác ở định dạng cuốn hút thị giác.

Bắt đầu ngay