Trung tâm trợ giúp SharePoint

Ứng dụng SharePoint dành cho thiết bị di động ở mọi nơi

Tìm các site, mở và chỉnh sửa tài liệu của bạn, đồng thời tìm mọi người hoặc thông tin trong tổ chức của bạn, tất cả đều từ điện thoại hoặc máy tính bảng. Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động cho iOS và Android.

Tải ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo về SharePoint

Nội dung đào tạo về SharePoint

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Một điện thoại và máy tính đang hiển thị site liên lạc SharePoint Online

SharePoint là gì?

Tạo, lưu trữ và chia sẻ nội dung bằng SharePoint Online.

Tìm hiểu ngay

Minh họa cách tạo site SharePoint

Tạo site

Cộng tác với nội dung nhóm bằng cách sử dụng SharePoint Online.

Bắt đầu ngay

Minh họa site SharePoint đang được đồng bộ

Chia sẻ và đồng bộ

Tạo, tải lên và chia sẻ tệp trong thư viện tài liệu.

Tìm hiểu thêm

Liên lạc với tổ chức của bạn

Sử dụng site liên lạc SharePoint mới để liên lạc với toàn bộ tổ chức của bạn. Chia sẻ tin tức, báo cáo, trạng thái và thông tin khác ở định dạng cuốn hút thị giác.

Bắt đầu ngay