Trung tâm trợ giúp PowerPoint

Nâng cấp bản trình bày của bạn

Chọn trong nhiều thiết kế giúp trang chiếu của bạn nhìn chuyên nghiệp hơn với PowerPoint Designer. (Chỉ Office 365)

Xem ý tưởng thiết kế

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Kể câu chuyện của bạn, theo phong cách của bạn bằng PowerPoint. Bắt đầu ngay hôm nay.

Khám phá nội dung đào tạo

Mẫu tham khảo dành cho PowerPoint

Mẫu PowerPoint

Tìm kiếm hàng nghìn mẫu PowerPoint để bắt đầu ngay dự án của bạn.

Xem mẫu

Máy tính xách tay đang mở bản trình bày PowerPoint

Mẹo dành cho PowerPoint

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn trong Trung tâm Đào tạo Office mới.

Duyệt mẹo

Làm việc cùng nhau

Đồng tác giả với nhóm của bạn trên cùng một bản trình bày, tại cùng một thời điểm, dù bạn đang sử dụng PowerPoint trên máy tính hay PowerPoint Online.

Bắt đầu làm việc