Trợ giúp và tìm hiểu PowerPoint

Thật tuyệt vời khi nghe thấy giọng của bạn

Bạn sẽ nhanh chóng xem được chú thích có cùng ngôn ngữ hoặc phụ đề đã được dịch được tạo tự động để tường thuật khi bạn trình chiếu bằng PowerPoint dành cho Office 365.

Tìm hiểu thêm

Xem đoạn video ngắn

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo về PowerPoint

Kể câu chuyện của bạn, theo phong cách của bạn bằng PowerPoint. Bắt đầu ngay hôm nay.

Khám phá nội dung đào tạo

Mẫu PowerPoint

Tìm kiếm hàng nghìn mẫu PowerPoint để bắt đầu ngay dự án của bạn.

Xem mẫu

Mẹo dành cho PowerPoint

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn trong Trung tâm Đào tạo Office mới.

Duyệt mẹo

Làm việc cùng nhau

Đồ họa thông tin này cung cấp các mẹo giúp bạn cộng tác với đồng nghiệp trên bản trình bày: Chỉnh sửa cùng người khác trong thời gian thực, xem ai đang làm việc ở đâu, xem nội dung đã thay đổi và nhiều tính năng khác.

Tải áp phích