Trợ giúp và tìm hiểu Outlook

Nội dung đào tạo nổi bật

Phiên bản của tôi là gì?

Tìm hiểu xem bạn đang sử dụng phiên bản Outlook nào.

Kiểm tra phiên bản của bạn

Đào tạo về Outlook

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Sử dụng Outlook trên thiết bị di động

Outlook mọi nơi: email, lịch, danh bạ, cuộc họp và cuộc hẹn.

Xem cách thực hiện

Mẹo dành cho Outlook

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn trong Trung tâm Đào tạo Office mới.

Duyệt mẹo

Giúp Outlook hiệu quả với bạn

Xem qua 5 mẹo này để khiến Outlook phù hợp với bạn và sắp xếp hộp thư đến của bạn bằng tính năng dọn sạch thư mục, lưu trữ và nhiều tính năng khác. In các đồ họa thông tin này hoặc tải xuống mẫu có thể tùy chỉnh, rồi in ra cho nhóm của bạn.

Tải áp phích

Tải xuống các đồ họa thông tin Outlook này