Trung tâm trợ giúp OneNote

Tìm hiểu về OneNote for Windows 10

Khám phá các lợi ích của việc nâng cấp từ OneNote 2016 lên ứng dụng OneNote for Windows 10 mới và tìm hiểu tại sao phiên bản OneNote hiện đại này lại đóng vai trò quan trọng trong Office 2019 năm nay.

TÌM HIỂU THÊM

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo về OneNote

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Ghi chú

Nhập hay viết ghi chú hoặc ghi âm ghi chú bằng OneNote.

Tìm hiểu cách thức

Vẽ và phác họa

Thổi hồn cho ghi chú của bạn bằng cách vẽ và phác họa trong OneNote.

Tìm hiểu thêm