Trung tâm trợ giúp OneDrive

Làm việc cùng nhau

Cộng tác với mọi người trong công việc hoặc giải trí. Chia sẻ tệp và thư mục dễ dàng với OneDrive hoặc OneDrive for Business.

Chia sẻ tệp ngay

Nội dung đào tạo nổi bật

Nội dung đào tạo OneDrive

Nhận tất cả các tài nguyên đào tạo dành cho OneDrive tại nhà, cơ quan hoặc trường học.

Đi đến nội dung đào tạo

OneDrive là gì?

Lưu trữ ảnh, tệp và thư mục, đồng thời chia sẻ chúng với những người khác từ bất cứ đâu.

Tìm hiểu những điều cơ bản

Lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ

Tải tệp từ bất cứ đâu khi bạn lưu trữ chúng trên đám mây và đồng bộ chúng với thiết bị của bạn.

Tìm hiểu để chia sẻ và đồng bộ

Làm việc cùng nhau

Phối hợp liền mạch với đồng đội khi bạn lưu trữ các tệp trên đám mây.

Bắt đầu cộng tác