Bắt đầu tài liệu trong OneDrive
Chia sẻ
Sao chép tệp từ OneDrive vào SharePoint để chia sẻ với nhóm
Chia sẻ
Sử dụng tệp đính kèm trong Outlook để chia sẻ tài liệu
Chia sẻ