Mẹo & thủ thuật về tiếp thị

Thiết lập không gian làm việc dựa trên trò chuyện cho các dự án tiếp thị của bạn
Tiếp thị
Cộng tác về các tài nguyên tiếp thị như một nhóm
Tiếp thị
Cho chạy chiến dịch nhanh hơn với khả năng theo dõi tiến độ dễ dàng
Tiếp thị
Chia sẻ tệp và thư mục để cộng tác trong thời gian thực
Tiếp thị
Kết nối nguồn cấp tin tức truyền thông xã hội với cuộc hội thoại của nhóm bạn
Tiếp thị
Duy trì nghiên cứu thị trường luôn sẵn dùng
Tiếp thị