Điền các ô trong nháy mắt
Excel
Tính tổng mà không cần sử dụng công thức
Excel
Bảng sẽ giúp dữ liệu của bạn nổi bật
Excel
Nút đó ở đâu...? Yêu cầu Cho Tôi Biết
Excel
Để xoay hoặc không xoay
Excel
Trực quan hóa, gắn liền với Thanh Dữ liệu
Excel
Cắt dữ liệu theo cách bạn muốn
Excel
Lập biểu đồ cho dữ liệu của bạn: thật dễ dàng với ALT+F1
Excel
Những chuyên gia khó tính sử dụng IFS
Excel
Mẫu trợ năng là lựa chọn thiết thực
Excel
Cố định và không cần cuộn tới cuộn lui
Excel
PivotTable tức thời: Không yêu cầu kinh nghiệm
Excel
Tìm kim đáy bể bằng hàm VLOOKUP
Excel
Trạng thái của bạn là gì? Xem ngay
Excel