Trung tâm Đào tạo Office 365

Tìm hiểu những thông tin cơ bản

Đi nhanh chóng và dễ dàng với việc đào tạo video Office 365.

Bắt đầu ngay

Hãy dùng thử với các mẫu

Tìm hiểu những tính năng khả dụng với Word, Excel và PowerPoint.

Hãy thử

Làm việc cùng nhau tốt hơn

Chia sẻ, đồng tác giả, liên lạc và cộng tác như một nhóm.

Xem cách thực hiện

Tiết kiệm thời gian bằng các mẹo 

Làm việc thông minh hơn và tận dụng nhiều hơn từ các ứng dụng Office của bạn.

Xem mẹo

Cộng tác

Làm việc tốt nhất với nhau. Với Office 365, bạn có thể cộng tác với bất kỳ ai, mọi nơi.

Làm việc cùng nhau

Office cho đào tạo web

Tìm hiểu cách giữ hiệu quả trong Office từ bất kỳ trình duyệt nào với các khóa đào tạo mới này.

Hãy tìm hiểu

Bảng thông tin

Khởi đầu nhanh cùng những phím tắt và tài liệu tham khảo nhanh này.

Tải ngay

Đồ họa thông tin

Lấy cảm hứng từ đồ họa thông tin mới tuyệt vời dành cho các ứng dụng Office yêu thích của bạn.

Xem tất cả

Dành cho doanh nghiệp nhỏ

Hãy xem các video ngắn, dễ dàng giúp bạn thiết lập Office 365.

Xem video

Nội dung đào tạo về nơi làm việc hiện đại

Tìm hiểu cách thực hiện nhiều việc hơn, từ bất kỳ chỗ nào trên bất kỳ thiết bị nào với Office 365 và Windows 10. Khám phá cách các chuyên gia công nghiệp ứng dụng Microsoft 365 để liên lạc, cộng tác và cải thiện hiệu suất công việc cho toàn nhóm và tổ chức.

Bắt đầu tại đây