Trung tâm Đào tạo Office 365

Máy tính bảng hiển thị đào tạo Office

Tìm hiểu những thông tin cơ bản

Bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng với nội dung đào tạo về Office 365 bằng video.

Bắt đầu ngay

Xe buýt du lịch màu đỏ

Hãy dùng thử với các mẫu

Tìm hiểu những tính năng khả dụng với Word, Excel và PowerPoint.

Hãy thử

Hai phụ nữ đang xem máy tính trong cửa hàng

Làm việc cùng nhau tốt hơn

Chia sẻ, đồng tác giả, liên lạc và cộng tác như một nhóm.

Xem cách thực hiện

Bóng đèn

Tiết kiệm thời gian bằng các mẹo

Làm việc thông minh hơn và tận dụng nhiều hơn từ các ứng dụng Office của bạn.

Xem mẹo

Xem các cách làm việc hay

Nhận cảm hứng từ những đồ họa thông tin mới mẻ tuyệt vời dành cho Word, Outlook, PowerPoint, SharePoint, cùng các sản phẩm Office khác — chữ ký tùy chỉnh, bản dịch ngôn ngữ, đọc chính tả bằng giọng nói, cộng tác, tùy chọn cho thiết bị di động và nhiều tính năng khác.

Tìm hiểu ngay