Hoạt động như một mạng với Yammer

Trung tâm Tìm hiểu Office 365 dành cho Doanh nghiệp và Giáo dục


Hoạt động như một mạng với Yammer

Yammer là mạng xã hội riêng giúp bạn kết nối với đúng người, chia sẻ thông tin giữa các nhóm và tổ chức các nhóm. Hơn nữa, sử dụng mạng Yammer giúp xây dựng một trung tâm kiến thức mà mọi đồng nghiệp có thể truy nhập ngay lập tức vào mọi lúc và từ mọi thiết bị.


Tổng quan nhanh

1. Đăng nhập vào mạng Yammer

Thiết lập tài khoản của bạn để bạn có thể bắt đầu sử dụng Yammer để liên lạc, cộng tác và chia sẻ thông tin.

2. Chỉnh sửa hồ sơ Yammer của bạn

Hồ sơ Yammer của bạn giúp đồng nghiệp hiểu thêm về bạn và kinh nghiệm làm việc của bạn, đồng thời giúp họ nhớ khuôn mặt cùng với tên của bạn.

Ngày đầu tiên của bạn

3. Làm nổi bật điểm tích cực

Ngay lập tức, bạn có thể tạo ảnh hưởng đến mạng xã hội của mình bằng cách lên tiếng đồng ý và khen ngợi nội dung và đồng nghiệp.

4. Theo dõi

Theo dõi chủ đề và mọi người là một cách dễ dàng khác để xây dựng kho kiến thức cá nhân của bạn về những điều bạn quan tâm nhất.

5. Gia nhập nhóm

Nhóm là cách tuyệt vời để hoàn thành công việc với một nhóm hoặc luôn được cập nhật thông tin về một chủ đề.

6. Gia nhập Nhóm

Trả lời hội thoại và gửi tin nhắn là cốt lõi trong việc sử dụng Yammer.

7. Tìm nhanh câu trả lời

Trả lời những câu hỏi khó này bằng cách tìm kiếm người và nội dung, đọc nguồn cấp dữ liệu của bạn và đồng thời là trung tâm thông tin cá nhân của bạn.

8. Tiếp tục

Đừng để mất đà vào lúc này; hãy làm quen với việc sử dụng Yammer hàng ngày.