Trợ giúp và tìm hiểu Excel

10 Bước để thành thạo Excel for Windows

Dù bạn là Chuyên gia sử dụng Excel đang nâng cấp từ phiên bản trước đó hay chỉ vừa mới bắt đầu, hãy sẵn sàng nhận các mẹo và thủ thuật giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất!

Tìm hiểu Thêm

Nội dung đào tạo nổi bật

Đào tạo về Excel

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Mẫu Excel

Tìm kiếm hàng trăm mẫu Excel để bắt đầu dự án của bạn.

Xem mẫu

Mẹo dành cho Excel

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn trong Trung tâm Đào tạo Office mới.

Duyệt mẹo

Câu chuyện Bảng Excel

Trong tập này thuộc sê-ri hàng tháng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho bạn biết về những cải thiện mà chúng tôi đã triển khai cho Excel 2016 for Mac. Từ các hàm mới, tới tính năng Lưu Tự động và Trình soạn thảo Visual Basic được cải thiện -- bạn sẽ thấy tại sao việc sử dụng Excel trên máy Mac thậm chí còn tốt hơn trước đây.

Tìm hiểu thêm