YEARFRAC (Hàm YEARFRAC)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm YEARFRAC trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm YEARFRAC tính phân số năm được biểu thị bằng số ngày giữa hai ngày ( start_dateend_date). Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm YEARFRAC để nhận dạng tỷ lệ của một năm toàn bộ lợi ích hoặc nghĩa vụ đối với gán cho một thuật ngữ cụ thể.

Cú pháp

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Cú pháp hàm YEARFRAC có các đối số sau đây:

  • Start_date    Bắt buộc. Ngày biểu thị ngày bắt đầu.

  • End_date    Bắt buộc. Ngày biểu thị ngày kết thúc.

  • Basis    Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Quan trọng: 

  • Ngày tháng phải được nhập bằng cách dùng hàm ngày tháng , hoặc là kết quả của công thức hoặc các hàm khác. Ví dụ, dùng DATE(2018,5,23) ngày 23 tháng 5, 2018. Vấn đề có thể xảy ra nếu ngày được nhập dưới dạng văn bản.

  • Hàm YEARFRAC có thể trả về một kết quả không chính xác khi sử dụng cơ sở cho chúng tôi (NASD) 30/360 và start_date là ngày cuối cùng trong tháng hai.

Chú thích

  • Excel lưu trữ ngày dưới dạng số sê-ri thứ tự để họ có thể được dùng trong phép tính. Theo mặc định, 1 tháng 1, 1900 là số sê-ri 1 và 1 tháng 1, 2018 là số sê-ri 43101 vì nó là 43,101 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.

  • Tất cả đối số bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu start_date hoặc end_date không phải là ngày hợp lệ, hàm YEARFRAC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu basis < 0 hoặc nếu basis > 4, hàm YEARFRAC trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

01/01/2012

Ngày bắt đầu

30/07/2012

Ngày kết thúc

Công thức

Mô tả

Kết quả

=YEARFRAC(A2,A3)

Phần trong năm từ 01/01/2012 đến 30/07/2012, bỏ qua đối số Basis.

0,58055556

=YEARFRAC(A2,A3,1)

Phần của năm giữa cũng những ngày đó, sử dụng đối số basis là Thực tế/thực tế. Vì 2012 là năm nhuận nên có 366 ngày.

0,57650273

=YEARFRAC(A2,A3,3)

Phần của năm giữa cũng những ngày đó, sử dụng đối số basis là Thực tế/365. Sử dụng đối số basis là 365 ngày.

0,57808219

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×