Yammer dành cho Windows và Mac

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ứng dụng trên máy tính là một ứng dụng khách gốc cho Mac và Windows với chức năng đầy đủ của Yammer. Cùng với hợp lý đăng nhập và SSO hỗ trợ, ứng dụng tích hợp với hệ điều hành gốc chức năng chẳng hạn như thông báo, lối tắt và khởi động khi khởi động.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng trên máy tính

Hệ thống và yêu cầu tài khoản người dùng

  • Windows 7 trở lên

  • Mac OS 10,9 trở lên

  • Tài khoản yammer bằng cách dùng căn cước Office 365

Tải ứng dụng

Windows (7 +)

Mac (10.9 +)

Tải xuống (32-bit)

Tải xuống

Tải xuống (64-bit)

Để hoàn tất quá trình cài đặt:

  • Mac: Kéo ứng dụng Yammer để thư mục ứng dụng của bạn. 

  • Windows: Chạy trình cài đặt đã tải xuống.

Đăng nhập vào Yammer

Bạn cần một tài khoản Office 365 để đăng nhập.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn hỗ trợ SSO, bạn sẽ được đăng nhập tự động sau khi khởi động ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình của Yammer đăng nhập

Cập Nhật ứng dụng yammer

Bất cứ khi nào một phiên bản mới của ứng dụng Yammer trở nên sẵn dùng, bạn sẽ được thông báo để cập nhật ứng dụng. Cập nhật tự động được áp dụng nếu bạn khởi động lại ứng dụng. Bạn có thể kiểm tra xem bạn có phiên bản mới nhất bằng cách dùng menu ứng dụng. 

Cập Nhật ứng dụng yammer

Phân phối thông qua hệ thống quản lý phần mềm (MSI chương trình cài đặt Windows) 

Nếu bạn muốn phân phối ứng dụng bằng cách sử dụng phần mềm phân phối được quản lý chẳng hạn như Microsoft hệ thống tâm cấu hình trình quản lý (SCCM), hãy tải xuống gói MSI dưới đây. 

Tải xuống Yammer cho Windows (32-bit, MSI) 

Tải xuống Yammer cho Windows (64-bit, MSI)

Thư mời trong sản phẩm (Hiển thị trong ứng dụng khách Web) 

Khi màn hình máy tính trở nên sẵn dùng, bạn sẽ được thông báo bằng tin nhắn trong sản phẩm để tải xuống và cài đặt ứng dụng trực tiếp. Để hoàn tất cài đặt, bạn cần có quyền trên hệ thống của bạn để cài đặt ứng dụng mới. 

Trong sản phẩm nhắn tin cho Mac

Trong sản phẩm nhắn tin cho Windows

Người quản trị CNTT: nếu người dùng của bạn nhận được các phần mềm mới thông qua phương pháp được quản lý phân phối (chẳng hạn như SCCM), bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được trợ giúp bằng cách tắt lời nhắc trong sản phẩm để tải xuống và cài đặt ứng dụng. 

Xem Thêm

Office 365 đăng nhập cho Yammer

Bắt buộc Office 365 căn cước cho người dùng Yammer

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×