Yêu cầu về phần cứng và phần mềm Microsoft tìm kiếm Server 2008

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Trừ khi ghi chú khác, thông tin trong bài viết này áp dụng cho cả Microsoft Search Server 2008 và Microsoft Search Server 2008 Express.

Cấu hình Microsoft Search Server 2008 có phạm vi từ bản cài đặt cơ bản (một cấu hình độc lập trên máy chủ đơn) để bản cài đặt nâng cao sử dụng nhiều máy chủ (máy chủ cụm máy chủ). Bài viết này mô tả tối thiểu và được phần cứng và phần mềm yêu cầu đối với các tùy chọn cài đặt cơ bản và nâng cao. Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm được mô tả trong bài viết này áp dụng cho cả x86 (32-bit – dựa trên) và x64 hệ (64-bit – dựa trên). Search Server 2008 không hỗ trợ Itanium dựa trên hệ thống.

Lưu ý: Ngoài các yêu cầu tối thiểu được mô tả trong bài viết này, phần cứng của bạn cần phụ thuộc vào gói đăng ký của bạn cho trạng thái sẵn sàng, khả năng và hiệu suất. Bài viết này không cung cấp hướng dẫn trên thiết kế một cấu trúc cụm máy chủ hoặc chọn phần cứng dựa trên yêu cầu kiến trúc mở rộng. Để biết thông tin về cách thiết kế giải pháp để đáp ứng yêu cầu của bạn, hãy xem lên kế hoạch và cấu trúc để tìm kiếm Server 2008.

Trong bài viết này

Yêu cầu phần mềm

Yêu cầu cơ bản cài đặt (máy chủ đơn)

Yêu cầu cài đặt nâng cao (máy chủ cụm máy chủ)

Yêu cầu phần mềm

Yêu cầu về cấu phần hệ điều hành Windows

Yêu cầu về cấu phần hệ điều hành Windows

Chúng tôi khuyên bạn cài đặt Search Server 2008 trên một máy tính có bản cài đặt mới của một trong các thao tác sau:

 • Bất kỳ nào trong các thao tác sau đây Windows Server 2003 hệ điều hành (Phiên bản 32-bit hoặc 64-bit) với gói dịch vụ gần đây nhất, hoặc đối tác R2 của họ:

  • Hệ điều hành Windows Server 2003 phiên bản tiêu chuẩn

  • Hệ điều hành Windows Server 2003 Enterprise Edition

  • Hệ điều hành Windows Server 2003 Trung tâm dữ liệu Phiên bản

  • Hệ điều hành Windows Server 2003 phiên bản Web

 • Bất kỳ nào trong các thao tác sau đây Windows Server 2008 hệ điều hành (Phiên bản 32-bit hoặc 64-bit) với gói dịch vụ gần đây nhất:

  • Hệ điều hành Windows Server 2008 chuẩn

  • Hệ điều hành Windows Server 2008 Enterprise

  • Hệ điều hành Windows Server 2008 Trung tâm dữ liệu

  • Hệ điều hành Windows Web Server 2008

Khi bạn chạy công cụ chuẩn bị máy chủ tìm kiếm từ màn hình bắt đầu cài đặt, công cụ bản tải xuống, cài đặt và cho phép các thành phần sau đây là cần thiết và thích hợp để đáp ứng các yêu cầu Search Server 2008 :

 • Windows Server 2003 SP1 (Windows Server 2003 hệ điều hành chỉ)

 • Một trong những thao tác sau:

  • Cấu phần thời gian chạy Foundation Windows dòng công việc và Microsoft .NET Framework 2.0

  • Microsoft .NET Framework 3.0

 • Vai trò máy chủ của ứng dụng (IIS, ASP.NET)

 • IIS, phần mở rộng dịch vụ ASP.NET Web

Đầu trang

Yêu cầu trình duyệt web

Search Server 2008 Yêu cầu trình duyệt web là như sau:

Sử dụng cho trình duyệt Web

Hệ điều hành máy chủ lưu trữ

Trình duyệt Web

Thao tác máy khách Windows SharePoint Services, chẳng hạn như xem trang SharePoint

Bất kỳ thao tác sau:

 • Hệ điều hành Windows 98

 • Hệ điều hành Windows thiên niên kỷ phiên bản

 • Hệ điều hành Windows 2000 chuyên nghiệp

 • Hệ điều hành Windows XP

 • Hệ điều hành Windows Server 2003

 • Hệ điều hành Windows Vista

 • Hệ điều hành Windows Server 2008

Bất kỳ thao tác sau:

 • Internet Explorer 6 hoặc mới hơn với gói dịch vụ gần đây nhất

 • Mozilla Firefox 1,5 trở lên

 • Netscape 8.1 trở lên

Truy nhập Internet, quản trị site Windows SharePoint Services, hoặc lưu trữ với biểu mẫu

Bất kỳ thao tác sau:

 • Hệ điều hành Windows 98

 • Hệ điều hành Windows thiên niên kỷ phiên bản

 • Hệ điều hành Windows 2000 chuyên nghiệp

 • Hệ điều hành Windows XP

 • Hệ điều hành Windows Server 2003

 • Hệ điều hành Windows Vista

 • Hệ điều hành Windows Server 2008

Bất kỳ thao tác sau:

 • Internet Explorer 6 hoặc mới hơn với gói dịch vụ gần đây nhất

 • Firefox 1,5 trở lên

 • Netscape 8.1 trở lên

UNIX/Linux

Một trong những thao tác sau:

 • Firefox 1,5 trở lên

 • Netscape 7.2 trở lên

Mac OS-X

Một trong những thao tác sau:

 • Firefox 1,5 trở lên

 • Safari 2.0 hoặc mới hơn

Đầu trang

Yêu cầu cơ bản cài đặt (máy chủ đơn)

Bạn sử dụng Search Server 2008 cơ bản cài đặt tùy chọn để tạo một cấu hình độc lập trên một máy tính. Cài đặt cơ bản tự động cài đặt và sử dụng SQL Server 2005 Express Phiên bản cho lưu trữ dữ liệu.

Yêu cầu (cơ bản cài đặt)

Bảng sau đây cho biết tối thiểu và được yêu cầu cho triển khai Search Server 2008 và SQL Server 2005 Express Phiên bản trong một bản cài đặt Basic (máy chủ đơn).

Cấu phần

Tối thiểu

Được đề xuất

Bộ xử lý

2,5 gigahertz (GHz)

Bộ xử lý kép được mỗi 3 GHz hoặc nhanh hơn

RAM

2 gigabyte (GB)

4 GB

Ổ đĩa

NTFS tệp hệ thống định dạng phân vùng với ít nhất 3 GB dung lượng miễn phí

NTFS tệp hệ thống định dạng phân với 3 GB miễn phí khoảng trắng, cùng với đầy đủ dung lượng miễn phí cho các site SharePoint

Kết nối mạng

56 kilobits cho mỗi thứ hai (Kbps) kết nối giữa máy tính khách và máy chủ

Drive

Ổ đĩa DVD hoặc một ổ đĩa cục bộ hoặc có thể truy nhập mạng mà bạn có thể sao chép toàn bộ nội dung của CD cài đặt tìm kiếm Server 2008

Màn hình hiển thị

1024 x 768 hoặc độ phân giải cao hơn

Yêu cầu về cơ sở dữ liệu (cơ bản cài đặt)

Nếu bạn đang dùng phiên bản Windows Server 2003 Web trong một môi trường máy chủ một lần, bạn có thể cài đặt Search Server 2008 dùng tùy chọn cài đặt (độc lập) cơ bản chỉ. Đây là vì một cài đặt nâng cao yêu cầu cơ sở dữ liệu SQL Server hiện có, nhưng SQL Server không được cài đặt trên Windows Server 2003 phiên bản Web vì Windows cấp phép hạn chế.

Đầu trang

Yêu cầu cài đặt nâng cao (máy chủ cụm máy chủ)

Sự khác biệt chính giữa bản cài đặt máy chủ duy nhất và cấu trúc cụm máy chủ là trong trường hợp sau bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều máy tính để lưu trữ từng vai trò máy chủ sau đây:

 • Ứng dụng máy chủ

 • Máy chủ web ngoại vi

 • Máy chủ cơ sở dữ liệu

Phần này mô tả yêu cầu hệ thống tối thiểu và được đề xuất cho vai trò máy chủ ứng dụng và vai trò ngoại vi máy chủ Web. Nếu bạn cài đặt nhiều hơn một vai trò trên một máy tính, hãy đảm bảo rằng máy tính đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho từng vai trò đã cài đặt.

Lưu ý: Microsoft Search Server 2008 Express có thể được cài đặt ở cấu hình chứa không quá một ứng dụng máy chủ. (Máy chủ ứng dụng được dùng để phục vụ truy vấn tìm kiếm và tìm kéo nội dung.) Bạn sẽ không có giới hạn số lượng máy chủ Web ngoại vi có thể dùng với một máy chủ ứng dụng Search Server 2008 Express .

Ứng dụng máy chủ yêu cầu (cài đặt nâng cao)

Bảng sau đây cho biết tối thiểu và được yêu cầu cho triển khai máy chủ ứng dụng Search Server 2008 .

Cấu phần

Tối thiểu

Được đề xuất

Bộ xử lý

2,5 GHz

Bộ xử lý kép được mỗi 3 GHz hoặc nhanh hơn

RAM

2 GB

4 GB cho ứng dụng máy chủ và máy tính máy chủ SQL Server

Ổ đĩa

NTFS định dạng phân với 3 GB dung lượng miễn phí

Định dạng NTFS phân với 3 GB miễn phí khoảng trắng, cùng với đầy đủ dung lượng miễn phí cho dung lượng lưu trữ dữ liệu

Kết nối mạng

Máy khách đến máy chủ: 56 Kbps

Máy khách đến máy chủ: 56 Kbps hoặc nhanh hơn

Máy chủ với máy chủ: 100 megabits / giây (Mbps)

Máy chủ với máy chủ: gigabit 1 / giây

Drive

Ổ đĩa DVD hoặc một ổ đĩa cục bộ hoặc có thể truy nhập mạng mà bạn có thể sao chép toàn bộ nội dung của CD cài đặt tìm kiếm Server 2008

Màn hình hiển thị

1024 x 768 hoặc độ phân giải cao hơn

Web ngoại vi máy chủ yêu cầu (cài đặt nâng cao)

Bảng sau đây cho biết tối thiểu và được yêu cầu cho triển khai một Search Server 2008 máy chủ Web ngoại vi.

Cấu phần

Tối thiểu

Được đề xuất

Bộ xử lý

2,5 GHz

Bộ xử lý kép được mỗi 3 GHz hoặc nhanh hơn

RAM

2 GB

Nhiều hơn 2 GB

Ổ đĩa

NTFS định dạng phân vùng với ít nhất 3 GB dung lượng miễn phí

NTFS định dạng phân với 3 GB miễn phí khoảng trắng, cùng với đầy đủ dung lượng miễn phí cho dung lượng lưu trữ dữ liệu

Kết nối mạng

 • 56 kbps kết nối giữa máy tính khách và máy chủ

 • Để kết nối giữa máy tính trong một cụm máy chủ máy chủ, 100 Mbps

 • 56 kbps hoặc nhanh hơn kết nối giữa máy tính khách và máy chủ

 • Để kết nối giữa máy tính trong một cụm máy chủ máy chủ, 1 gigabit / giây

Drive

Ổ đĩa DVD hoặc một ổ đĩa cục bộ hoặc có thể truy nhập mạng mà bạn có thể sao chép toàn bộ nội dung của CD cài đặt tìm kiếm Server 2008

Màn hình hiển thị

1024 x 768 hoặc độ phân giải cao hơn

Yêu cầu phần mềm web ngoại vi máy chủ (cài đặt nâng cao)

Vai trò máy chủ Web ngoại vi là một tập con của vai trò máy chủ của ứng dụng. Tất cả các tính năng trên một máy chủ Web ngoại vi sẵn dùng trên máy chủ ứng dụng. Yêu cầu phần mềm cho máy chủ Web ngoại vi là giống hệt cho máy chủ ứng dụng trước khi bạn thêm tài nguyên để đáp ứng nhu cầu công suất của bạn.

Yêu cầu phần mềm máy chủ cơ sở dữ liệu (cài đặt nâng cao)

Máy chủ cơ sở dữ liệu phải có SQL Server 2000 SP3a trở lên hoặc SQL Server 2005 SP2 trở lên. Một số tính năng nâng cao yêu cầu SQL Server 2005 Analysis Services SP2 trở lên. Để biết thông tin về yêu cầu về phần cứng và phần mềm cho triển khai máy chủ cơ sở dữ liệu chạy SQL Server 2005, hãy xem Yêu cầu hệ thống SQL Server 2005.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×