Yêu cầu truy nhập cộng đồng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các chuyên gia chia sẻ ý tưởng trong nhóm

Bạn có thể gõ nhẹ trí tuệ chung của người dùng khác quyền truy nhập bằng cách đặt ra các câu hỏi trong các nhóm thảo luận, đọc blog truy nhập hoặc dùng bất kỳ các cộng đồng nguồn tài nguyên khác được đề cập trong bài viết này.

Ví dụ, bạn có thể dùng thảo luận nhóm để truy nhập vào một nhóm trực tuyến giàu kinh nghiệm người dùng truy nhập, bao gồm truy nhập nhất có giá trị chuyên gia (MVP), người sẵn sàng chia sẻ của họ thời gian trả lời câu hỏi và cung cấp giải pháp, Mẹo và chuyên môn.

Hãy truy cập site sau đây để tìm hiểu, chia sẻ, và đóng góp:

  • Trong Diễn đàn truy cập MSDN nhà phát triển, bạn có thể có được câu trả lời từ các chuyên gia về các tính năng nhà phát triển Access chẳng hạn như viết mã VBA và người dùng khác.

  • Trong Access thảo luận nhóm (tin tức), bạn có thể nhận được câu trả lời cho câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và người dùng khác. Bạn cũng có thể tìm hiểu từ các câu hỏi mà người khác hỏi và câu trả lời chúng.

  • Microsoft Access MVP là chuyên gia Access ai có thể cung cấp các gợi ý khi bạn cần giải quyết vấn đề kỹ thuật. Bạn thường có thể tìm thấy nhiều của chúng trong các nhóm thảo luận truy nhập.

  • MVPs.org là một trang Web độc lập được quản lý hoàn toàn bằng MVP. Nó liệt kê nhiều nối kết hữu ích được cung cấp bởi người liên kết với chương trình Microsoft MVP.

  • Đối tác website thường cung cấp thông tin hữu ích. Ví dụ, FMS, Inc., một nhà cung cấp hàng đầu của công cụ truy nhập và bổ trợ, cung cấp những Mẹo, kỹ thuật và sách trắng về Access trên trang Web của mình.

  • Các UtterAccess.com trang Web cung cấp một tuyển tập các diễn đàn hoạt động với các câu hỏi và câu trả lời từ các thành viên cộng đồng.

  • Bạn cũng có thể gia nhập diễn đàn thảo luận ở các trang Web của Access trên thế giới diễn đàn .

  • Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn cần từ những người dùng khác, bạn có thể liên hệ với người đại diện hỗ trợ khách hàng bằng email, trò chuyện hoặc điện thoại.

Naresh Nichani, MVP Access
"tôi đang dùng tin tức truy nhập cho hơn bốn năm. Tôi ban đầu bắt đầu sử dụng Access để phát triển các giải pháp cơ sở dữ liệu cho máy khách của tôi và tìm thấy thiết kế biểu mẫu và báo cáo trực quan vì vậy tôi nhận được nối vào đó. Khi tôi cần trợ giúp tôi có thể mua một sổ hoặc tìm trên Web. Sau khi một lúc tôi bắt đầu đặt câu hỏi trên các nhóm tin và tìm thấy một số mẹo rất có giá trị và thông tin. Tôi sau đó bắt đầu đóng góp vào tin tức cũng và tìm thấy nó giúp tôi hiểu truy nhập nhiều toàn bộ tốt hơn. Tôi đã là thể cung cấp giải pháp cho vấn đề về người dùng, khắc phục sự cố nhiều vấn đề, và tìm hiểu từ người dùng khi họ nói cung cấp các gợi ý để những người khác. Nhóm tin cộng đồng có chứng minh có một tài sản vô cùng hữu ích trong làm cho tôi giữ liên lạc với các chuyên gia truy nhập."

NareshNichaniAccess MVP

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×