Yêu cầu Lockbox khách hàng Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị Office 365 , khách hàng lockbox yêu cầu cho phép bạn kiểm soát cách thức một thiết kế hỗ trợ Microsoft truy cập mục dữ liệu của bạn. Đôi khi, nếu bạn gặp sự cố, bạn có thể cần một thiết kế hỗ trợ Microsoft để giúp bạn khắc phục nó. Trong một số trường hợp, bộ phận hỗ trợ thiết kế sẽ yêu cầu quyền truy nhập vào nội dung Office 365 để khắc phục sự cố và sửa các vấn đề. Khách hàng lockbox yêu cầu cho phép bạn kiểm soát có quyền truy nhập thiết kế hỗ trợ cho dữ liệu của bạn. Cũng là một thời gian hết hạn trên yêu cầu và truy nhập nội dung sẽ bị loại bỏ sau khi thiết kế hỗ trợ có khắc phục vấn đề này. Kiểm xuất bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ thông tin cho Office 365 và Microsoft Dynamics CRM Online để biết thêm thông tin về cách Office 365 sử dụng dữ liệu của bạn.

Khách hàng lockbox được bao gồm trong gói E5 Office 365 . Nếu bạn không có gói Office 365 E5, bạn có thể mua một khách hàng riêng biệt lockbox thuê bao với bất kỳ gói Office 365 Enterprise. Kiểm tra gói và giá cả để biết thêm thông tin. Khách hàng lockbox hoạt động với Exchange Online, SharePoint Online và OneDrive for Business.

Ví dụ khách hàng Lockbox yêu cầu

Đây là những bước điển hình cho một yêu cầu lockbox khách hàng.

 1. Ai đó tại công ty hoặc trường học của bạn có vấn đề với hộp thư Office 365 của họ.

 2. Sau khi một số khắc phục sự cố, bạn không thể khắc phục vấn đề và mở một yêu cầu hỗ trợ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft.

 3. Thiết kế hỗ trợ đánh giá các yêu cầu dịch vụ của bạn, và cần truy nhập nội dung Exchange Online của bạn để sửa vấn đề này.

 4. Thiết kế hỗ trợ bản ghi vào công cụ khách hàng lockbox yêu cầu và gửi cho bạn email cho bạn biết không có yêu cầu lockbox đang chờ khách hàng. Tất cả yêu cầu được người quản lý bộ phận hỗ trợ Microsoft xem xét trước khi bạn nhận được yêu cầu.

 5. Công cụ khách hàng lockbox yêu cầu gửi email cho bạn biết không có yêu cầu đang chờ lockbox cho bạn.

 6. Bạn đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 và phê duyệt yêu cầu.

  Lưu ý: Nếu bạn từ chối hoặc không phê duyệt yêu cầu trong 12 giờ, access sẽ tự động bị thu hồi. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể tiếp tục gặp sự cố về dịch vụ cụ thể mà có thể được giải quyết bởi cho phép một thiết kế để truy nhập nội dung.

 7. Thiết kế hỗ trợ sẽ được phê duyệt thư, bản ghi vào Exchange Online và khắc phục các vấn đề. Ngay sau khi vấn đề được cố định, yêu cầu lockbox khách hàng được đóng và truy nhập bị thu hồi.

Bật yêu cầu khách hàng Lockbox hoặc tắt trong Trung tâm quản trị Office 365

Bạn có thể bật yêu cầu lockbox khách hàng hoặc tắt trong Trung tâm quản trị Office 365. Khi bạn bật yêu cầu lockbox khách hàng, Microsoft yêu cầu để có được phê duyệt của bạn trước khi truy nhập vào nội dung của bạn để khắc phục sự cố. Để bật hoặc tắt yêu cầu lockbox khách hàng:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Dẫn hướng đến thiết đặt > bảo mật & bảo mật và cuộn để định vị Lockbox khách hàng:

  Sửa khách hàng Lockbox trong Trung tâm quản trị

  Nếu bạn vẫn đang dùng cũ Trung tâm quản trị Office 365, dẫn hướng đến Thiết đặt dịch vụ > Lockbox khách hàng:

  Thiết đặt dịch vụ khách hàng Lockbox trong Trung tâm quản trị
 4. Bấm sửa và di chuyển chuyển sang bật hoặc tắt để bật lockbox yêu cầu hoặc tắt.

  Yêu cầu phê duyệt cho khách hàng Lockbox

Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu khách hàng Lockbox trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Dẫn hướng đến thiết đặt > hỗ trợ > yêu cầu dịch vụ.

  Yêu cầu truy nhập dữ liệu
 4. Chọn yêu cầu lockbox khách hàng, sau đó chọn phê duyệt hoặc từ chối.

Kiểm xuất trang khách hàng Lockbox yêu cầu trong Trung tâm quản trị Office 365 cũ để xem tất cả các yêu cầu lockbox khách hàng của bạn.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Dẫn hướng đến trang hỗ trợ , rồi bấm Yêu cầu Lockbox khách hàng.

  Danh sách tất cả yêu cầu truy nhập dữ liệu của bạn
 4. Kiểm tra danh sách tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn.

  Lịch sử của tất cả các yêu cầu truy nhập dữ liệu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×