Yêu cầu kiểm soát đồng bộ trong một công cụ SharePoint tệp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu vai trò workspace của bạn là người dự hoặc trình quản lý, bạn có thể yêu cầu kiểm soát đồng bộ trong một công cụ SharePoint tệp. Bạn có thể thực hiện yêu cầu này cho nhiều lý do khác nhau. Phổ biến nhất, kiểm soát đồng bộ được chuyển qua chỉ trong trường hợp mà trình đồng bộ hiện tại sẽ không thể khởi tạo hoặc quản lý lịch biểu cho đồng bộ hóa cho một thời gian dài. Nói chung là không phải là các thực hành tốt để yêu cầu kiểm soát đồng bộ nếu bạn không có kế hoạch Hãy này trách nhiệm cho một kỳ hạn đang diễn ra. Thay vào đó, nếu bạn có một nguồn dữ liệu ngay lập tức cần để được đồng bộ hóa, đó là tốt nhất để yêu cầu trình đồng bộ để bắt đầu đồng bộ hóa theo cách thủ công.

Lưu ý: Cho tình huống khẩn cấp, người quản lý workspace có thể thực hiện khi trình đồng mà không tạo một yêu cầu.

Yêu cầu kiểm soát đồng bộ

Để yêu cầu quyền điều khiển đồng bộ hóa:

 1. Trên trang đầu tab, bấm nút đồng bộ , sau đó bấm Đồng bộ ngay.

  Một cửa sổ thư Hiển thị thông tin về trình đồng chứng danh. Cụ thể, bạn nên thực hiện yêu cầu này chỉ khi bạn có quyền truy nhập trực tiếp vào site SharePoint trên một mạng tốc độ cao. Nếu bạn không có quyền truy nhập trực tiếp vào SharePoint site, bạn sẽ không thể chạy đồng bộ hóa. Cũng là quan trọng để nhận ra rằng bạn đang giả định rằng trách nhiệm và các thành viên khác đó sẽ workspace sau đó tùy thuộc vào bạn chạy đồng bộ hóa thường xuyên.

 2. Bấm OK.

  Không gian làm việc SharePoint sẽ gửi thư cho trình đồng bộ hiện tại yêu cầu kiểm soát đồng bộ. Nếu trình đồng bộ hiện tại phê duyệt yêu cầu của bạn, bạn sẽ trở thành trình đồng bộ.

Thực hiện dưới dạng trình đồng mà không gửi yêu cầu

Để thực hiện khi trình đồng mà không tạo một yêu cầu:

 1. Trên trang đầu tab, bấm nút đồng bộ , sau đó bấm Đồng bộ ngay.

 2. Bấm Nhiều hơn.

 3. Kiểm tra xem có quyền điều khiển đồng bộ hóa ngay bây giờ mà không gửi yêu cầu.

  Lưu ý: Tùy chọn này sẽ hiển thị chỉ dành cho người quản lý workspace.

Yêu cầu kiểm soát đồng bộ từ máy tính khác

Nếu bạn sử dụng tài khoản của bạn trên nhiều máy tính, bạn có thể yêu cầu kiểm soát đồng bộ từ máy tính dù hiện có.

Trên trang đầu tab, bấm nút đồng bộ , sau đó bấm Đồng bộ ngay. Một cửa sổ thư Hiển thị cảnh báo bạn rằng chuyển kiểm soát đồng bộ với máy tính này có thể mất một thời gian. Đây là vì act chuyển máy tính yêu cầu đồng bộ hóa đầy đủ giữa các công cụ tệp SharePoint và trang SharePoint. Nếu bạn chọn để tiếp tục, máy tính hiện tại ngay lập tức được cấp quyền kiểm soát đồng bộ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×