Yêu cầu giáo viên của bạn để được trợ giúp Microsoft Teams

Yêu cầu giáo viên của bạn để được trợ giúp Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu trò chuyện được bật trong nhóm lớp học của bạn, bạn có thể yêu cầu giáo viên của bạn câu hỏi riêng bằng cách dùng tính năng đó. Chọn biểu tượng trò chuyện để mở một cuộc trò chuyện mới và nhập câu hỏi của bạn ở đó.

Chọn biểu tượng trò chuyện để mở một cuộc trò chuyện mới và nhập câu hỏi của bạn ở đó.

Nếu bạn không thể mở một cuộc trò chuyện mới, trường học của bạn không có bật tính năng đó. Sử dụng @mention với tên của giáo viên của bạn trong một kênh để đặt câu hỏi của bạn thay vào đó. Các lớp học nhóm sẽ có thể xem câu hỏi của bạn, quá.

Tìm hiểu thêm

Tại sao tôi không thể trò chuyện

Sử dụng thẻ hội thoại

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×