Yêu cầu Truy nhập Nguồn Dữ liệu Nội bộ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

[ Power Query phiên bản 2.1 0 ]

Nếu bạn không có quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu bên dưới của một truy vấn chia sẻ trong Power BI cho Office 365, bạn không thể nhập dữ liệu. Trước tiên, bạn phải có thể truy nhập vào nó. Người quản lý dữ liệu có thể cung cấp thông tin về cách người sử dụng có thể truy nhập nguồn dữ liệu trong Power BI bằng cách xác định một địa chỉ email hoặc URL cho một nguồn dữ liệu có thể được dùng trong việc yêu cầu truy nhập nguồn dữ liệu. Điều này cho phép bạn tận dung bất cứ hệ thống quản lý yêu cầu hiện có nào do công ty của bạn cung cấp, dựa trên email hoặc URL. Để biết thêm thông tin về cách xác định thông tin yêu cầu truy nhập cho nguồn dữ liệu trong Power BI, hãy xem Quản lý Thông tin Nguồn Dữ liệu sử dụng Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu.

Khi thông tin yêu cầu truy nhập được xác định trong Power BI cho một nguồn dữ liệu, thông tin sẽ được trình bày khi người dùng vốn không thể truy nhập vào nguồn dữ liệu đang cố gắng kết nốt với nguồn dữ liệu. Sau đó người dùng có thể yêu cầu truy nhập một nguồn dữ liệu trực tiếp từ Power Query bằng cách sử dụng thông tin đã xác định cho nguồn dữ liệu trong Power BI.

Để yêu cầu truy nhập một nguồn dữ liệu bằng cách sử dụng Power Query:

  1. Dùng tùy chọn Tìm kiếm Trực tuyến trong Power Query, hãy tìm và sử dụng một truy vấn được chia sẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tìm và sử dụng các truy vấn được chia sẻ.

  2. Khi bạn bấm THÊM VÀO TRANG TÍNH hoặc LỌC & ĐỊNH HÌNH trong bản xem trước dữ liệu của truy vấn được chia sẻ, bạn sẽ nhìn thấy một nối kết Yêu cầu Truy nhập trong màn hình kế tiếp nếu bạn chưa có quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu bên dưới và nếu một địa chỉ email hoặc URL yêu cầu truy nhập cho nguồn dữ liệu đã được cung cấp trong cổng thông tin Quản lý Dữ liệu. Hãy bấm Yêu cầu Truy nhập.

    Yêu cầu truy nhập đến một nguồn dữ liệu

  3. Tùy thuộc vào cách thông tin yêu cầu truy nhập được thiết đặt cho nguồn dữ liệu trong cổng thông Quản lý Dữ liệu, bạn sẽ được nhắc gửi một email hoặc yêu cầu truy nhập thông qua một URL. Đối với một email, máy khách mặc email mặc định của bạn sẽ được khởi động với một email đã được viết bản thảo trước gửi đến ID email đã được xác định cho quyền yêu cầu truy nhập trong cổng thông tin Quản lý Dữ liệu. Để biết thêm thông tin về cách xác định thông tin yêu cầu truy nhập cho một nguồn dữ liệu, hãy xem Thông tin Quản lý Nguồn Dữ liệu dùng Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu.

    Mẹo: Bạn có thể xem chi tiết nguồn dữ liệu bằng cách bấm vào mũi tên bên cạnh tên nguồn dữ liệu, rồi bấm vào nối kết Xem trong cổng thông tin. Thao tác này sẽ đưa bạn đến cổng thông tin Quản lý Dữ liệu với dạng xem đã lọc để chỉ hiển thị các nguồn dữ liệu đã chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xem Nguồn Dữ liệu trong Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu.

    Xem thông tin nguồn dữ liệu trong cổng thông tin

Chủ đề Liên quan

Quản lý Thông tin Nguồn Dữ liệu bằng cách dùng Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu

Tìm và Sử dụng Truy vấn đã Chia sẻ

Hiểu Vai trò Người quản lý Dữ liệu trong Quản lý Dữ liệu

Trợ giúp Trải nghiệm Quản lý Dữ liệu trong Power BI for Office 365

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×