Yêu cầu giấy phép của Outlook cho các tính năng Exchange

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các tính năng sau đây cần có giấy phép cụ thể của Outlook và tài khoản Microsoft Exchange Online hoặc một Giấy phép Microsoft Exchange Server với một Microsoft Exchange Server máy khách giấy phép (CAL):

  • Lưu trữ Tại chỗ

  • Chính sách duy trì

  • Áp dụng Quản trị Quyền Thông tin (IRM)

  • Hộp thư của site

  • Mẹo Chính sách của DLP

Giấy phép bán lẻ Outlook

Các giấy phép này khả dụng thông qua mua bán lẻ. Mặc dù các phiên bản giấy phép bán lẻ của Outlook không bao gồm Exchange Server hoặc Exchange Online, một số giấy phép có thể kết nối với Exchange để bật các tính năng nhất định.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook 2016 độc lập

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2016

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Home và Business 2016

Outlook 2013 độc lập

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Home và Business 2013

Outlook 2010 độc lập6

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 20106

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office 2010

Outlook 2007 độc lập5

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office Ultimate 20075

Giấy phép số lớn cho Outlook

Các giấy phép sẵn dùng thông qua cấp phép số lớn chỉ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình cấp phép số lớn của Microsoft.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook 2016 độc lập

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2016

Outlook 2013 độc lập

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2010 độc lập

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office 20106

Outlook 2007 độc lập5

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 20075

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office Enterprise 20075

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office 20075

Outlook trong đăng ký Office 365

Các gói đăng ký có sẵn thông qua mua hàng trực tuyến và chọn kênh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mô tả Dịch vụ Office 365.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook trong Office 365 ProPlus

Outlook trong Office 365 Enterprise E3

Outlook trong Office 365 Business

Outlook trong Office 365 Business Premium

Lưu ý: Outlook cũng được sẵn dùng như một phần của Office 365 Small Business Premium và Midsize Business. Office 365 Business Premium sẽ thay thế các gói đăng ký theo thời gian. Hãy ghé thăm Trung tâm thông báo của bạn trong Trung tâm quản trị Office 365 để biết thêm chi tiết về cách này tác động đến bạn, hoặc nói chuyện với nhà cung cấp Office 365.

1 trong vị trí lưu trữ và chính sách duy trì yêu cầu Exchange Server 2013, Exchange Online lưu trữ (EOA), Exchange Online hoặc Office 365. Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để tìm gói trực tuyến nào bao gồm chức năng này.

2 áp dụng IRM yêu cầu dịch vụ quản lý quyền Active Directory (AD RMS). Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để tìm gói trực tuyến nào bao gồm chức năng này.

3 hộp thư của trang yêu cầu Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online hoặc Office 365. Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange OnlineSharePoint mô tả Dịch vụ trực tuyến để tìm gói trực tuyến nào bao gồm chức năng này.

4 Mẹo chính sách của DLP yêu cầu Exchange Server 2013, Exchange Online, hoặc Office 365. Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để tìm gói nào bao gồm chức năng này.

5 Chính sách lưu trữ không xuất hiện trong giao diện người dùng Outlook 2007. Chính sách này chỉ có thể được người quản trị Exchange Server triển khai hoặc thay đổi, người dùng Outlook 2007 có thể xem hoặc thay đổi chính sách chỉ trong Outlook Web App (OWA) và chỉ khi bật OWA.

Nếu không có chính sách lưu trữ, những việc sau có thể thực hiện được:

  • Kéo và thả thư vào và ra khỏi Lưu trữ Tại chỗ

  • Sao chép và dán thư vào và ra khỏi Lưu trữ Tại chỗ

  • Dùng menu Di chuyển để di chuyển hoặc sao chép thư tới Lưu trữ Tại chỗ

  • Tạo quy tắc phía máy khách để di chuyển hoặc sao chép thư tới Lưu trữ Tại chỗ

Người dùng chỉ có thể thực hiện tìm kiếm trong thư mục đã chọn trong Lưu trữ Tại chỗ. Đồng thời, bất kỳ tìm kiếm nào được thực hiện bằng cách dùng Tìm kiếm Tức thời trong thư mục ở tài khoản Exchange Server chính — thậm chí cả khi Tất cả Mục Thư được xác định — sẽ không trả về các mục trong Lưu trữ Tại chỗ.

6 Người dùng Microsoft Office Standard 2010 có thể truy nhập Lưu trữ Tại chỗ bằng Outlook Web App (OWA).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×