Yêu cầu giấy phép của Outlook cho các tính năng Exchange

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các tính năng sau đây cần có giấy phép cụ thể của Outlook và một tài khoản Microsoft Exchange Online hoặc một Giấy phép Microsoft Exchange Server với một Microsoft Exchange Server máy khách giấy phép (CAL):

  • Lưu trữ Tại chỗ

  • Chính sách duy trì

  • Áp dụng Quản trị Quyền Thông tin (IRM)

  • Hộp thư của site

  • Mẹo Chính sách của DLP

Giấy phép bán lẻ Outlook

Các giấy phép này khả dụng thông qua mua bán lẻ. Mặc dù các phiên bản giấy phép bán lẻ của Outlook không bao gồm Exchange Server hoặc Exchange Online, một số giấy phép có thể kết nối với Exchange để bật các tính năng nhất định.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook 2016 độc lập

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2016

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Home và Business 2016

Outlook 2013 độc lập

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Home và Business 2013

Outlook 2010 độc lập6

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 20106

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office 2010

Outlook 2007 độc lập5

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office Ultimate 20075

Giấy phép số lớn cho Outlook

Các giấy phép sẵn dùng thông qua cấp phép số lớn chỉ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình cấp phép số lớn Microsoft.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook 2016 độc lập

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Professional 2016

Outlook 2016 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2016

Outlook 2013 độc lập

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2013 bao gồm trong Microsoft Office Standard 2013

Outlook 2010 độc lập

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 2010

Outlook 2010 bao gồm trong Microsoft Office 20106

Outlook 2007 độc lập5

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office Professional Plus 20075

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office Enterprise 20075

Outlook 2007 bao gồm trong Microsoft Office 20075

Outlook trong đăng ký Office 365

Các gói đăng ký có sẵn thông qua mua hàng trực tuyến và chọn kênh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mô tả Dịch vụ Office 365.

Lưu trữ Tại chỗ 1

Chính sách duy trì

Áp dụng IRM 2

Hộp thư của site 3

Mẹo Chính sách của DLP 4

Outlook trong Office 365 ProPlus

Outlook trong Office 365 Enterprise E3

Outlook trong Office 365 Business

Outlook trong Office 365 Business Premium

Lưu ý: Outlook cũng sẵn có dưới dạng một phần của Office 365 Small Business Premium và Midsize Business. Office 365 Business Premium sẽ dần dần thay thế các gói này. Truy nhập Trung tâm Thông báo trong trung tâm quản trị Office 365 để biết thêm chi tiết về ảnh hưởng của điều này đối với bạn hoặc trao đổi với nhà cung cấp Office 365 của bạn.

1 trong vị trí lưu trữ và chính sách duy trì yêu cầu Exchange Server 2013, Exchange Online lưu trữ (EOA), Exchange Online hoặc Office 365. Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để tìm gói trực tuyến nào bao gồm chức năng này.

2 áp dụng IRM yêu cầu dịch vụ quản lý quyền Active Directory (AD RMS). Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để tìm gói trực tuyến nào bao gồm chức năng này.

3 hộp thư của trang yêu cầu Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online hoặc Office 365. Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange OnlineMô tả Dịch vụ SharePoint Online tìm gói trực tuyến nào bao gồm chức năng này.

4 Mẹo chính sách của DLP yêu cầu Exchange Server 2013, Exchange Online, hoặc Office 365. Vui lòng xem Mô tả Dịch vụ Exchange Online để tìm gói nào bao gồm chức năng này.

5 Chính sách lưu trữ không xuất hiện trong giao diện người dùng Outlook 2007. Chính sách này chỉ có thể được người quản trị Exchange Server triển khai hoặc thay đổi, người dùng Outlook 2007 có thể xem hoặc thay đổi chính sách chỉ trong Outlook Web App (OWA) và chỉ khi bật OWA.

Nếu không có chính sách lưu trữ, những việc sau có thể thực hiện được:

  • Kéo và thả thư vào và ra khỏi Lưu trữ Tại chỗ

  • Sao chép và dán thư vào và ra khỏi Lưu trữ Tại chỗ

  • Dùng menu Di chuyển để di chuyển hoặc sao chép thư tới Lưu trữ Tại chỗ

  • Tạo quy tắc phía máy khách để di chuyển hoặc sao chép thư tới Lưu trữ Tại chỗ

Người dùng chỉ có thể thực hiện tìm kiếm trong thư mục đã chọn trong Lưu trữ Tại chỗ. Đồng thời, bất kỳ tìm kiếm nào được thực hiện bằng cách dùng Tìm kiếm Tức thời trong thư mục ở tài khoản Exchange Server chính — thậm chí cả khi Tất cả Mục Thư được xác định — sẽ không trả về các mục trong Lưu trữ Tại chỗ.

6 Người dùng Microsoft Office Standard 2010 có thể truy nhập Lưu trữ Tại chỗ bằng Outlook Web App (OWA).

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×