Xuất thông tin nguồn dữ liệu được liên kết sang Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có bao giờ muốn có danh sách đẹp tất cả các nguồn dữ liệu được nối kết từ ứng dụng cơ sở dữ liệu Access của bạn xuất vào Excel? Nếu bạn đang làm việc trên một ứng dụng Access phức tạp, ví dụ, bao gồm các nối kết đến nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, nó có thể hữu ích nếu bạn có một danh sách đẹp tất cả các nguồn dữ liệu khác nhau và kiểu của họ. Danh sách đã xuất này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang làm việc trên một ứng dụng Access, bạn không được thiết kế. Với Access 2016, bạn sẽ tìm thấy nhiệm vụ này dễ dàng hơn bằng cách dùng chức năng được cài sẵn trong hộp thoại quản lý bảng nối kết.

Mở hộp thoại quản lý bảng nối kết trong Access 2016 bằng cách bấm Dữ liệu ngoài > Quản lý bảng nối kết. Chọn nguồn dữ liệu được nối kết bạn muốn danh sách rồi bấm xuất sang Excel.

Hộp thoại Trình quản lý bảng đã liên kết trong Access với nút Xuất sang Excel được chọn.

Access nhắc bạn về vị trí để lưu sổ làm việc Excel. Sau khi bạn cung cấp vị trí lưu, Access sẽ hiển thị thông tin nguồn dữ liệu được liên kết trong sổ làm việc mới. Bạn sẽ thấy tên của nguồn dữ liệu được liên kết, thông tin nguồn và loại nguồn dữ liệu.

Sổ làm việc Excel hiển thị thông tin bảng đã nối kết từ Access

Lưu ý: Hộp thoại Trình quản lý Bảng được Nối kết không sẵn dùng khi thiết kế ứng dụng web Access.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×