Xuất nội dung và tạo báo cáo trong Trung tâm khám phá điện tử

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn xuất nội dung từ một vụ việc khi bạn đã sẵn sàng nộp nó cho người có thẩm quyền hoặc muốn làm việc về nội dung đó với một chương trình pháp lý khác. Bạn cũng có thể tạo báo cáo để xác định các nội dung của mục xuất và bất kỳ vấn đề lập chỉ mục tìm kiếm nào với mục xuất. Việc xuất bao gồm cả tệp tải dựa trên tiêu chuẩn Mô hình Tham chiếu Khám phá Điện tử.

Trước khi bạn xuất nội dung, viết hoa đã nên có nguồn nội dung, chẳng hạn như Web site và truy vấn. Ngoài ra, máy tính mà bạn dùng để xuất nội dung có đáp ứng các yêu cầu hệ thống sau:

 • Phiên bản 32 hoặc 64 bit của Windows 7 và phiên bản mới hơn

 • Microsoft .NET Framework 4,5

 • Một trong các trình duyệt được hỗ trợ sau đây:

  • Internet Explorer 10 và phiên bản mới hơn

  • Mozilla Firefox hoặc Google Chrome, với ClickOnce bổ trợ được cài đặt

Khi bạn lần đầu tiên xuất nội dung hoặc tạo báo cáo, khám phá điện tử tải xuống trình quản lý được cài đặt, mà báo cáo để và xuất nội dung SharePoint vào máy tính cục bộ của bạn. Khi tải xuống một xuất khám phá điện tử, người dùng phải đăng nhập vào SharePoint bằng cùng một tài khoản họ đăng nhập vào trên máy khách. Nếu bạn nhận được cảnh báo yêu cầu chạy trình quản lý tải xuống hay không, chấp nhận cảnh báo và tiếp tục.

Xuất nội dung Khám phá Điện tử

 1. Nếu vụ việc của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm vào Vụ việc rồi bấm vào vụ việc mà bạn muốn xuất nội dung.

 2. Trong phần Tìm kiếm và Xuất, dưới Truy vấn, hãy bấm vào tên truy vấn bạn muốn xuất. Trên trang truy vấn, bạn có thể xem kích cỡ và nội dung sẽ được bao gồm trong mục xuất.

 3. Ở cuối trang truy vấn, hãy bấm Xuất.

 4. Nhập tên cho mục xuất. Theo mặc định, mục xuất được đặt tên giống như truy vấn cơ sở của mục xuất đó nhưng bạn có thể thay đổi tên.

 5. Trên trang xuất hiện, trong mục Tùy chọn, hãy chọn bất kỳ điều nào sau đây:

 6. Để bao gồm phiên bản của tài liệu – nếu tổ chức của bạn theo dõi phiên bản – hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các phiên bản cho tài liệu SharePoint.

 7. Để bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra.

 8. Bấm OK.

 9. Hãy bấm Tải xuống Kết quả.

 10. Nếu bạn đang xuất nội dung lần đầu tiên trên máy tính, bạn sẽ được nhắc cài đặt Trình quản lý Tải xuống Khám phá. Bấm Có.

 11. Khi bạn đã xuất xong, hãy bấm Đóng.

Đầu trang

Tạo báo cáo về nội dung đã xuất

Báo cáo xác định nội dung, vị trí, và thông tin khác, cũng như bất kỳ lỗi nào, chẳng hạn như nội dung không xuất dưới dạng kết quả của tìm kiếm các vấn đề lập chỉ mục SharePoint. Các báo cáo được tạo ra theo định dạng giá trị phân tách bằng dấu phẩy, có thể được mở trong Excel hoặc được nhập vào nhiều kiểu chương trình.

Trong Microsoft Excel, bạn có thể kiểm tra thêm nội dung bằng cách sắp xếp và lọc các cột. Ví dụ, bạn có thể xem riêng các trang chiếu PowerPoint hoặc sắp xếp theo địa chỉ Web hoặc tác giả.

 1. Nếu vụ việc của bạn chưa mở sẵn, trong Trung tâm Khám phá Điện tử, hãy bấm vào Vụ việc rồi bấm vào vụ việc mà bạn muốn xuất nội dung.

 2. Trong phần Tìm kiếm và Xuất, dưới Truy vấn, hãy bấm vào tên truy vấn bạn muốn xuất.

 3. Ở cuối trang truy vấn, hãy bấm Xuất.

 4. Trên trang xuất hiện, trong mục Tùy chọn, hãy chọn bất kỳ điều nào sau đây. Các thiết đặt sẽ không ảnh hưởng đến bản thân báo cáo, nhưng báo cáo sẽ cho thấy thiết đặt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến truy vấn của bạn:

 5. Để bao gồm phiên bản của tài liệu – nếu tổ chức của bạn theo dõi phiên bản – hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các phiên bản cho tài liệu SharePoint. Nếu nội dung đã xuất chứa nhiều thư viện theo dõi phiên bản và nhiều tác giả của bạn dùng tính năng lập phiên bản, điều này có thể làm tăng kích cỡ tệp của mục xuất.

 6. Để bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra, hãy chọn hộp kiểm Bao gồm các mục được mã hóa hoặc có định dạng không thể nhận ra.

 7. Trên trang xuất hiện, hãy bấm OK.

 8. Hãy bấm vào Tải xuống Báo cáo.

 9. Nếu bạn đang xuất nội dung lần đầu tiên trên máy tính, bạn sẽ được nhắc cài đặt Trình quản lý Tải xuống Khám phá. Bấm Có.

 10. Khi bạn đã xuất xong báo cáo, hãy bấm Đóng.

  Báo cáo sau đây (tệp Excel CSV) sẽ được tải về máy tính của bạn trong một thư mục có tên là báo cáo.

  • Xuất lỗi    Báo cáo này liệt kê bất kỳ lỗi nào đã xảy ra trong quá trình xuất.

  • Chỉ mục SharePoint lỗi

  • Kết quả SharePoint    Chứa một danh sách SharePoint mỗi mục trả về dưới dạng một kết quả tìm kiếm. Báo cáo này chứa thông tin chẳng hạn như kiểu tài liệu, tác giả tài liệu, tài liệu URL, URL và tên của trang web có tài liệu, và ngày khi tài liệu đã được sửa đổi lần cuối.

  Lưu ý: Nếu bạn không chọn tùy chọn bao gồm các mục mà được mã hóa hoặc có định dạng không nhận ra khi bạn xuất kết quả tìm kiếm hoặc chỉ cần tải xuống các báo cáo, các báo cáo lỗi chỉ mục tải xuống nhưng họ không có bất kỳ mục nhập. Này không có ý nghĩa không có bất kỳ lỗi nào lập chỉ mục. Nó chỉ có nghĩa là unindexed mục không được bao gồm trong yêu cầu để tải xuống các báo cáo.

Đầu trang

Tìm thêm thông tin về Khám phá Điện tử

Để biết thêm thông tin về trường hợp Khám phá Điện tử, hãy xem các bài viết sau:

Kịch bản: khám phá điện tử trong SharePoint Server 2013 và Exchange Server 2013

Lập kế hoạch và quản lý vụ việc Khám phá Điện tử

Thêm nội dung vào một khám phá điện tử chữ hoa và chỗ giữ lại nguồn

Tìm kiếm và dùng từ khóa trong Khám phá Điện tử

Mặc định được tìm kéo phần mở rộng tên tệp và phân tách các loại tệp trong SharePoint Server 2013

Tổng quan về tìm kéo và được quản lý thuộc tính trong SharePoint Server 2013

Tạo và chạy truy vấn Khám phá Điện tử

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×