Xuất hoặc xóa dữ liệu Outlook customer Manager của bạn

Outlook customer Manager sẽ được ngừng hoạt động vào tháng sáu 2020. Bạn sẽ không thể sử dụng Outlook customer Manager sau khi tháng sáu 2020, nhưng bạn sẽ có thể xuất hoặc xóa dữ liệu Outlook customer Manager của bạn bằng cách làm theo các bước trong bài viết này.

Xuất dữ liệu trình quản lý khách hàng Outlook của bạn

Có hai tùy chọn để xuất dữ liệu Outlook customer Manager của bạn:

 • Sử dụng bổ trợ Outlook customer Manager cho Outlook for Windows-bạn có thể thực hiện điều này trong Outlook nhưng không cung cấp tất cả dữ liệu, ví dụ, mối quan hệ giữa các thực thể và nó sẽ không sẵn dùng sau khi Outlook customer Manager đã ngừng hoạt động.

 • Sử dụng ứng dụng Windows PowerShell-bạn phải sử dụng một tập lệnh mà sẽ xuất tất cả dữ liệu của bạn từ Outlook customer Manager.

Chúng tôi đề xuất tùy chọn script PowerShell nếu bạn dự định nhập tất cả dữ liệu sang một sản phẩm khác.

Xuất dữ liệu trình quản lý khách hàng Outlook của bạn từ Outlook cho Windows

Hãy làm theo các bước dưới đây để xuất dữ liệu Outlook customer Manager của bạn từ Outlook cho Windows.

Lưu ý: Tùy chọn này sẽ không sẵn dùng khi Outlook customer Manager đã ngừng hoạt động.

 1. Trong Outlook for Windows, trong ngăn dẫn hướng ở phía dưới cùng của ngăn thư mục, chọn ... và chọn bổtrợ. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập vào Outlook customer Manager.

 2. Chọn kiểu dữ liệu mà bạn muốn xuất. Bạn có thể chọn để xuất các liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

 3. Chọn nút xuất . Bạn có thể xuất mọi thứ cho một thể loại đã cho hoặc dạng xem đã lọc hiện tại.

 4. Xuất tạo tệp dựa trên Excel (*. xlsx). Tệp được lưu trữ trong OneDrive tài khoản công việc của bạn.

 5. Mọi tệp được thêm vào một liên hệ/công ty/giao dịch cá nhân sẽ sẵn dùng trong tài liệu OneDrive của bạn. Mọi tệp được thêm vào một liên hệ/công ty được chia sẻ/xử lý sẽ sẵn dùng trong thư mục tài liệu của nhóm Office 365 dành cho Outlook customer Manager.

Xuất dữ liệu Outlook customer Manager của bạn bằng cách sử dụng PowerShell

Làm theo các bước dưới đây để xuất dữ liệu người dùng của bạn trong Outlook customer Manager bằng cách dùng Script PowerShell. Tập lệnh có thể chạy trên máy tính chạy Windows hoặc Mac.

Sử dụng lệnh OCM-script. ps1 PowerShell để xuất dữ liệu của bạn.

Xuất dữ liệu trình quản lý khách hàng Outlook bằng cách sử dụng ứng dụng Windows PowerShell

 1. Tải tập lệnh từ vị trí này: xuất dữ liệu của khách hàng Outlook.

 2. Tải xuống script và lưu nó vào máy tính của bạn.

 3. Từ Windows Desktop, chọn bắt đầu, rồi nhập PowerShell.

 4. Bấm chuột phải vào ứng dụng Windows PowerShell , rồi chọn chạy với vai trò người quản trị. Chọn để cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn.

 5. Trên trang ứng dụng Windows PowerShell, dẫn hướng đến vị trí tệp OCM-script. ps1 .

 6. Kiểu

  .\OCM-Script.ps1 export-all-data 

  Và chọn Enter.

 7. Trên trang thông tin xác thực Windows PowerShell, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu Office 365 của bạn, rồi chọn OK. Bạn sẽ thấy tập lệnh đang chạy.

 8. Tệp dữ liệu khách hàng Outlook đã xuất của bạn sẽ được lưu trong cùng vị trí tệp mà bạn đã lưu tệp OCM-script. ps1 . Chúng sẽ được lưu trong một thư mục con có tên sẽ bao gồm địa chỉ email của bạn và ngày và giờ tập lệnh đã chạy: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Các tệp sẽ ở định dạng CSV. Bạn có thể sử dụng bộ đọc tệp CSV như Microsoft Excel để kiểm tra dữ liệu của bạn.

Nhận trợ giúp về script

Bạn có thể tìm trợ giúp về các lệnh trong script bằng cách chạy lệnh dưới đây trong ứng dụng PowerShell. Làm theo các bước trên để chạy ứng dụng PowerShell.

get-help .\OCM-Script.ps1 -online

Và chọn Enter.

Xuất dữ liệu trình quản lý khách hàng Outlook bằng cách dùng Mac PowerShell

Làm theo các bước dưới đây để xuất dữ liệu người dùng của bạn trong Outlook customer Manager bằng cách dùng một script của máy Mac PowerShell. Chạy script này trên máy tính Mac. Sử dụng lệnh OCM-script. ps1 PowerShell để xuất dữ liệu của bạn.

Trước khi bạn có thể chạy kịch bản này, bạn cần cài đặt homebrew.

 1. Tải tập lệnh từ vị trí này: xuất dữ liệu của khách hàng Outlook.

 2. Tải xuống script và lưu nó vào máy tính của bạn.

 3. Trên máy tính Mac của bạn, hãy mở Terminal. Sao chép và dán lệnh dưới đây để cài đặt Homebrew:

  /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)
 4. Sao chép và dán lệnh dưới đây trong thiết bị đầu cuối để cài đặt PowerShell for Mac.

  brew cask install powershell
 5. Kiểu

   pwsh

  Và chọn Enter.

 6. Sao chép và dán lệnh dưới đây, rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu Office 365 của bạn.

   $cred=get-credentials
 7. Từ cửa sổ thiết bị đầu cuối của bạn, dẫn hướng đến vị trí tệp OCM-script. ps1 .

 8. Kiểu

   .\OCM-Script.ps1 export-all-data

  Và chọn Enter.

 9. Tệp dữ liệu khách hàng Outlook đã xuất của bạn sẽ được lưu trong cùng vị trí tệp mà bạn đã lưu tệp OCM-script. ps1 . Chúng sẽ được lưu trong một thư mục con có tên sẽ bao gồm địa chỉ email của bạn và ngày và giờ tập lệnh đã chạy: youremailaddress@contoso. com_20191108T1124287436. Các tệp sẽ ở định dạng CSV. Bạn có thể sử dụng bộ đọc tệp CSV như Microsoft Excel để kiểm tra dữ liệu của bạn.

Loại bỏ dữ liệu trình quản lý khách hàng Outlook của bạn

Bạn chỉ có thể loại bỏ các thoả thuận của trình quản lý khách hàng Outlook, liên hệ chia sẻ và dữ liệu công ty bằng cách sử dụng bổ trợ Outlook customer Manager. Một tập lệnh PowerShell sẽ sớm sẵn dùng và sẽ được đưa vào bài viết này khi đã sẵn sàng.

Loại bỏ dữ liệu trên các giao dịch và công ty thông qua bổ trợ Outlook customer Manager cho Outlook for Windows chỉ cho phép xóa một mục mỗi lần. Nếu bạn có nhiều công ty và xử lý dữ liệu, bạn có thể muốn chờ script PowerShell.

Loại bỏ dữ liệu trình quản lý khách hàng Outlook từ Outlook cho Windows

Hãy làm theo các bước dưới đây để xóa dữ liệu Outlook customer Manager của bạn từ Outlook cho Windows.

Lưu ý: Tùy chọn này sẽ không sẵn dùng khi Outlook customer Manager đã ngừng hoạt động.

Để loại bỏ thông tin công ty và giao dịch, trong Outlook for Windows, trong ngăn dẫn hướng ở phía dưới cùng của ngăn thư mục, hãy chọn... và chọn bổ trợ. Nếu bạn được nhắc, hãy đăng nhập vào Outlook customer Manager.

Chọn kiểu dữ liệu bạn muốn xóa bỏ. Bạn có thể chọn để xóa công ty hoặc giao dịch. Bấm chuột phải vào một mục nhập trong danh sách, rồi chọn tùy chọn xóa.

Để loại bỏ thông tin liên hệ, hãy làm theo các bước trong xóa một liên hệ.

Để loại bỏ tác vụ, hãy làm theo các bước ở đây.

Để loại bỏ các tệp trình quản lý khách hàng Outlook, hãy làm theo các bước trong xóa tệp hoặc thư mục trong OneDrive. Tệp trình quản lý khách hàng Outlook của bạn nằm trong OneDrive trong thư mục Outlook customer Manager.

Để loại bỏ các tệp trình quản lý khách hàng Outlook đối với các giao dịch chia sẻ, công ty và liên hệ, hãy loại bỏ các tệp trong nhóm Office 365 cho Outlook customer Manager.

Loại bỏ giấy phép của Outlook customer Manager

Bạn có thể muốn loại bỏ giấy phép để dọn sạch trình quản lý khách hàng Outlook cho người dùng của bạn.

 1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft, đi tới người dùng > trang người dùng hiện hoạt .

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt, hãy chọn hàng của người dùng mà bạn muốn bỏ gán giấy phép.

 3. Trong ngăn bên phải, chọn giấy phép và ứng dụng.

 4. Bung rộng phần giấy phép , xóa hộp kiểm cho giấy phép Outlook customer Manager, rồi chọn lưu thay đổi.

Loại bỏ bổ trợ của trình quản lý khách hàng Outlook từ Outlook

 1. Trong trình duyệt, nhập, https://Outlook.office365.com/mail/inclientstore

 2. Chọn phần bổ trợ của tôi.

 3. Trên trang phần bổ trợ của tôi , hãy tìm Outlook customer Manager, chọn (...) và chọn loại bỏ.

Xuất hoặc xóa dữ liệu người dùng bằng cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager

Làm theo các bước trong mục xuất hoặc xóa dữ liệu người dùng bằng cách sử dụng chủ đề cổng thông tin bảo mật của Outlook customer Manager để xuất hoặc xóa dữ liệu Outlook customer Manager của bạn.

Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR)

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) điều chỉnh việc thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân được xác định rất rộng rãi bên dưới GDPR là bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến một người tự nhiên được xác định hoặc nhận dạng là một cư dân của liên minh châu Âu (EU). Sau khi trình quản lý khách hàng Outlook đã ngừng hoạt động (tháng sáu 2020), nếu dữ liệu của người dùng vẫn ở đó, đang bị tuân thủ GDPR là khó khăn hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên xóa dữ liệu của Outlook customer Manager bằng cách sử dụng các phương pháp bên trên. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang tổng quan về Microsoft GDRP.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×