Xuất hoặc xóa dữ liệu người dùng bằng cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager

Sử dụng cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager để xuất hoặc xóa dữ liệu của người dùng trong Outlook hoặc Outlook Web App dành cho doanh nghiệp. Bạn có thể xuất dữ liệu vào vị trí OneDrive mà bạn có thể chia sẻ với người khác. Bạn có một vài tùy chọn khi sử dụng cổng thông tin bảo mật của Outlook customer Manager:

 1. Xuất dữ liệu của tôi.

 2. Xuất hoặc xóa dữ liệu cho một liên hệ công việc hoặc khách hàng.

Kiểm xuất bắt đầu với Outlook customer Manager để biết thêm thông tin về các ứng dụng Office 365 Business.

Xuất dữ liệu của tôi

Bạn không thể xóa dữ liệu của mình bằng cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager. Bạn chỉ có thể xuất dữ liệu của riêng mình bằng cổng thông tin về quyền riêng tư của Outlook customer Manager.

 • Từ Outlook hoặc Outlook Web App dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager, bằng cách sử dụng kết hợp bàn phím sau đây. Trong khi nhấn giữ phím Shift trên bàn phím của bạn, hãy nhấn chữ cái: CPC.

  Screnshot: xuất dữ liệu của nhân viên quản lý khách hàng Outlook
 • Chọn, xuất để xuất dữ liệu của bạn.

 • Sau khi trạng thái Hiển thị đã hoàn thành, bạn sẽ thấy một nối kết cạnh yêu cầu xuất. Dữ liệu đã xuất sẽ đi đến tài khoản OneDrive của người đã đăng nhập. Bạn có thể truy nhập dữ liệu của mình bằng cách sử dụng liên kết đến các tệp OneDrive.

  Lưu ý: Có 4 trạng thái để yêu cầu xuất:

  • Hàng đợi xuất hiện nằm trong hàng đợi và sẵn sàng để xử lý.

  • Đang xử lý-việc xuất của bạn đang được tiến hành.

  • Không thành công-có điều gì đó không ổn với quá trình xuất. Xin vui lòng thử lại yêu cầu của bạn.

  • Hoàn thành xuất thành thành công.

Xuất dữ liệu cho một liên hệ công ty hoặc khách hàng

 1. Từ Outlook hoặc Outlook Web App dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager, bằng cách sử dụng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn ngmpp.

 2. Trong biểu mẫu tìm kiếm, hãy nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

  Ảnh chụp màn hình: xuất dữ liệu của khách hàng của Outlook customer Manager
 3. Sau khi bạn tìm thấy người dùng đã chọn, hãy chọn, xuất.

 4. Sau khi trạng thái Hiển thị đã hoàn thành, bạn sẽ thấy một nối kết cạnh yêu cầu xuất. Dữ liệu đã xuất sẽ đi đến tài khoản OneDrive của người đã đăng nhập. Bạn có thể gửi requestdữ liệu hoặc nối kết đến các tệp OneDrive hoặc tải xuống tệp và chia sẻ chúng.

  Lưu ý: Có 4 trạng thái để yêu cầu xuất:

  • Hàng đợi xuất hiện nằm trong hàng đợi và sẵn sàng để xử lý.

  • Đang xử lý-việc xuất của bạn đang được tiến hành.

  • Không thành công-có điều gì đó không ổn với quá trình xuất. Xin vui lòng thử lại yêu cầu của bạn.

  • Hoàn thành xuất thành thành công.

Xóa dữ liệu cho một liên hệ công ty hoặc khách hàng

 • Từ Outlook, mở cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager, bằng cách sử dụng kết hợp bàn phím sau: nhấn giữ phím Shift và nhấn ngmpp.

 • Trong biểu mẫu tìm kiếm, hãy nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

 • Sau khi bạn tìm thấy người dùng đã chọn, đồng ý với việc xác nhận rằng bạn đã sẵn sàng xóa dữ liệu của người dùng, rồi chọn xóa bỏ.

 • Sau khi trạng thái Hiển thị đã hoàn thành, dữ liệu của người dùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống quản lý khách hàng của Outlook.

  Lưu ý: Có 4 trạng thái để yêu cầu xuất:

  • Hàng đợi xuất hiện nằm trong hàng đợi và sẵn sàng để xử lý.

  • Đang xử lý-việc xuất của bạn đang được tiến hành.

  • Không thành công-có điều gì đó không ổn với quá trình xuất. Xin vui lòng thử lại yêu cầu của bạn.

  • Hoàn thành-xóa hoàn tất thành công.

Xuất hoặc xóa một liên hệ công việc mà bạn không thể tìm thấy trong cổng thông tin bảo mật OCM

Bạn có thể xuất và xóa dữ liệu cho một liên hệ công việc mà bạn có thể đã bị xóa. Bạn có thể đã xóa người dùng nhưng có thể có hoạt động kinh doanh vẫn được lưu trữ trong Outlook customer Manager. Bạn có thể sử dụng OCMPP để xuất hoặc xóa dữ liệu đó.

Xuất dữ liệu liên hệ công việc

 1. Từ Outlook hoặc Outlook Web App dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager, bằng cách sử dụng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn ngmpp.

 2. Trong biểu mẫu tìm kiếm, hãy nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Bạn sẽ nhận được thông báo cho biết rằng không thể tìm thấy liên hệ đó. Chọn , rồi chọn xuất.

 4. Sau khi trạng thái Hiển thị đã hoàn thành, bạn sẽ thấy một nối kết cạnh yêu cầu xuất. Dữ liệu đã xuất sẽ đi đến tài khoản OneDrive của người đã đăng nhập. Bạn có thể gửi requestdữ liệu hoặc nối kết đến các tệp OneDrive hoặc tải xuống tệp và chia sẻ chúng.

Xóa dữ liệu liên hệ công việc

 1. Từ Outlook hoặc Outlook Web App dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin quyền riêng tư của Outlook customer Manager, bằng cách sử dụng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn ngmpp.

 2. Trong biểu mẫu tìm kiếm, hãy nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Bạn sẽ nhận được thông báo cho biết rằng không thể tìm thấy liên hệ đó. Chọn , rồi chọn xóa.

 4. Sau khi trạng thái Hiển thị đã hoàn thành, dữ liệu của người dùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống quản lý khách hàng của Outlook.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×