Xuất hoặc xóa bỏ dữ liệu người dùng bằng cách dùng cổng thông tin về quyền riêng tư của trình quản lý khách hàng của Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng cổng thông tin về quyền riêng tư của trình quản lý khách hàng Outlook để xuất hoặc xóa bỏ dữ liệu người dùng trong Outlook hoặc Outlook web app dành cho doanh nghiệp. Bạn có thể xuất dữ liệu vào một vị trí OneDrive, bạn có thể chia sẻ với người khác. Bạn có một vài tùy chọn khi dùng cổng thông tin về quyền riêng tư của trình quản lý khách hàng Outlook:

 1. Xuất dữ liệu của tôi.

 2. Xuất hoặc xóa bỏ dữ liệu cho một liên hệ công việc hoặc khách hàng.

Kiểm xuất bắt đầu với trình quản lý khách hàng Outlook để biết thêm thông tin trên trang ứng dụng Office 365 business.

Xuất dữ liệu của tôi

Bạn không thể xóa bỏ dữ liệu của bạn bằng cách dùng cổng thông tin về quyền riêng tư của trình quản lý khách hàng của Outlook. Bạn chỉ có thể xuất dữ liệu của bạn bằng cách dùng cổng thông tin về quyền riêng tư của trình quản lý khách hàng của Outlook.

 • Từ Outlook hoặc Outlook web app dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin về quyền riêng tư trình quản lý khách hàng của Outlook, bằng cách dùng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn CMPP.

  Ảnh chụp màn hình: Xuất Outlook khách hàng trình quản lý dữ liệu nhân viên
 • Chọn xuất để xuất dữ liệu của bạn.

 • Sau khi trạng thái Hiển thị hoàn thành, bạn sẽ thấy một nối kết bên cạnh yêu cầu xuất. Dữ liệu đã xuất đến tài khoản OneDrive của người đăng nhập. Bạn có thể truy nhập dữ liệu của bạn bằng cách dùng nối kết đến các tệp OneDrive.

  Lưu ý: Những trạng thái 4 cho một yêu cầu xuất có:

  • Đợi - xuất là trong thành hàng và sẵn sàng để quy trình.

  • Xử lý - xuất của bạn lập.

  • Không thành công - xảy ra với xuất. Vui lòng thử yêu cầu một lần nữa.

  • Hoàn thành - xuất đã hoàn tất thành công.

Xuất dữ liệu cho một liên hệ doanh nghiệp hoặc khách hàng

 1. Từ Outlook hoặc Outlook web app dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin về quyền riêng tư trình quản lý khách hàng của Outlook, bằng cách dùng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn CMPP.

 2. Trong biểu mẫu tìm kiếm, nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

  Ảnh chụp màn hình: Xuất Outlook khách hàng Manager của khách hàng dữ liệu
 3. Sau khi bạn tìm thấy người dùng đã chọn, chọn xuất.

 4. Sau khi trạng thái Hiển thị hoàn thành, bạn sẽ thấy một nối kết bên cạnh yêu cầu xuất. Dữ liệu đã xuất đến tài khoản OneDrive của người đăng nhập. Bạn có thể gửi requestor dữ liệu nối kết tới tệp OneDrive, hoặc tải xuống các tệp và chia sẻ chúng.

  Lưu ý: Những trạng thái 4 cho một yêu cầu xuất có:

  • Đợi - xuất là trong thành hàng và sẵn sàng để quy trình.

  • Xử lý - xuất của bạn lập.

  • Không thành công - xảy ra với xuất. Vui lòng thử yêu cầu một lần nữa.

  • Hoàn thành - xuất đã hoàn tất thành công.

Xóa bỏ dữ liệu cho một liên hệ doanh nghiệp hoặc khách hàng

 • Từ Outlook, hãy mở cổng thông tin về quyền riêng tư trình quản lý khách hàng của Outlook, bằng cách dùng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn CMPP.

 • Trong biểu mẫu tìm kiếm, nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

 • Sau khi bạn tìm thấy người dùng đã chọn, đồng ý trang xác nhận rằng bạn đã sẵn sàng để xóa bỏ dữ liệu của người dùng, sau đó chọn xóa.

 • Sau khi trạng thái Hiển thị hoàn thành, dữ liệu của người dùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống quản lý khách hàng của Outlook.

  Lưu ý: Những trạng thái 4 cho một yêu cầu xuất có:

  • Đợi - xuất là trong thành hàng và sẵn sàng để quy trình.

  • Xử lý - xuất của bạn lập.

  • Không thành công - xảy ra với xuất. Vui lòng thử yêu cầu một lần nữa.

  • Hoàn thành - xóa hoàn tất thành công.

Xuất hoặc xóa liên hệ công việc bạn không thể tìm thấy trong cổng thông tin về quyền riêng tư OCM

Bạn có thể xuất và xóa bỏ dữ liệu cho một liên hệ công việc mà bạn có thể đã xóa. Bạn có thể đã xóa bỏ người dùng, nhưng có thể hoạt động kinh doanh vẫn được lưu trữ trong trình quản lý khách hàng Outlook. Bạn có thể dùng OCMPP để xuất hoặc xóa bỏ dữ liệu đó.

Xuất dữ liệu liên hệ công việc

 1. Từ Outlook hoặc Outlook web app dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin về quyền riêng tư trình quản lý khách hàng của Outlook, bằng cách dùng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn CMPP.

 2. Trong biểu mẫu tìm kiếm, nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho bạn biết rằng liên hệ không thể tìm thấy. Chọn , sau đó chọn xuất.

 4. Sau khi trạng thái Hiển thị hoàn thành, bạn sẽ thấy một nối kết bên cạnh yêu cầu xuất. Dữ liệu đã xuất đến tài khoản OneDrive của người đăng nhập. Bạn có thể gửi requestor dữ liệu nối kết tới tệp OneDrive, hoặc tải xuống các tệp và chia sẻ chúng.

Xóa bỏ dữ liệu liên hệ công việc

 1. Từ Outlook hoặc Outlook web app dành cho doanh nghiệp, hãy mở cổng thông tin về quyền riêng tư trình quản lý khách hàng của Outlook, bằng cách dùng kết hợp bàn phím sau đây: nhấn giữ phím Shift và nhấn CMPP.

 2. Trong biểu mẫu tìm kiếm, nhập tên người dùng và địa chỉ email, rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho bạn biết rằng liên hệ không thể tìm thấy. Chọn , sau đó chọn xóa.

 4. Sau khi trạng thái Hiển thị hoàn thành, dữ liệu của người dùng sẽ bị xóa khỏi hệ thống quản lý khách hàng của Outlook.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×