Xuất hoặc nhập một gói Web

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn đã tạo danh sách tùy chỉnh, thư viện và trang Web trên trang nhóm của bạn để lưu trữ và theo dõi trạng thái của tài liệu nhóm. Các tùy chỉnh trang web có hiệu quả cũng mà bạn muốn chia sẻ với nhóm khác. Nó sẽ tuyệt vời nếu bạn có thể chỉ cần đóng gói và triển khai giải pháp của bạn sao cho mỗi nhóm không phải tạo lại cùng một danh sách tùy chỉnh, thư viện và trang Web trên mỗi site nhóm.

Với Microsoft Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể sử dụng gói Web để di chuyển tất cả hoặc một phần của một trang Web là trống nội dung. Trước tiên bạn chọn những thành phần trang để đóng gói và xuất, và sau đó bạn nhập và triển khai gói Web trong một trang khác.

Trong bài viết này

Tôi nên sử dụng một gói Web hoặc tính năng đóng gói khác?

Xuất một gói Web

Nhập một gói Web

Tôi có thể dùng một gói Web để di chuyển hoặc chia sẻ nội dung trong một site Office SharePoint Server 2007

Tôi có thể sử dụng một gói Web để di chuyển nội dung từ một site Windows SharePoint Services 2.0 vào một site Windows SharePoint Services 3.0?

Tôi nên sử dụng một gói Web hoặc tính năng đóng gói khác?

Có ba tính năng khác nhau cho bao bì Web site: Office SharePoint Designer 2007, bạn có thể sao lưu một trang web hoặc tạo một gói Web, và trong trình duyệt, bạn có thể lưu site dưới dạng một mẫu site. Tính năng nào bạn chọn tùy thuộc vào những gì bạn muốn thực hiện.

Gói web (.fwp tệp)    Sử dụng tính năng này khi bạn muốn chia sẻ hoặc sử dụng lại trang Web hoặc một trang web, danh sách hoặc thư viện cấu trúc. Với Web gói, bạn có thể đóng gói toàn bộ trang hoặc chọn chỉ các trang cụ thể, danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn. Gói web là một cách tuyệt vời để tạo bản sao cấu trúc trang, nhưng chúng không thể bao gồm dữ liệu danh sách, site con, hoặc thiết đặt bảo mật và quyền. Ngoài ra, một gói Web có thể bao gồm tùy chỉnh nối kết thanh. Sau khi bạn tạo một gói, bạn có thể nhập và triển khai tệp vào nhiều trang Web như bạn muốn.

Sao lưu và khôi phục (.cmp tệp)    Sử dụng tính năng này khi bạn muốn tạo bản sao của một toàn bộ trang hay trang con, hoặc khi bạn muốn di chuyển toàn bộ trang hoặc subsite vào máy chủ hoặc vị trí khác. Không giống như Web gói, di chuyển nội dung gói bao gồm dữ liệu danh sách và bạn không thể chọn để bao gồm các thành phần trang chỉ cụ thể. Lưu ý rằng bạn có thể mất một số tùy chỉnh hoặc các thiết đặt trong quy trình. Ví dụ, tệp sao lưu không có dòng công việc, cảnh báo và thuộc tính được lưu trữ ở cấp tuyển tập trang. Tệp sao lưu cũng không bao gồm trạng thái thùng rác hoặc đối tượng bên trong ô. Để sử dụng sao lưu và khôi phục, bạn phải có quyền quản trị với trang đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem sao lưu, khôi phục, hoặc di chuyển một trang SharePoint.

Mẫu site (.stp tệp)    Sử dụng tính năng này khi bạn muốn tạo nhiều trang Web bắt đầu với cùng một nội dung cơ sở hoặc cấu trúc site. Ví dụ, bạn có thể muốn tất cả các trang con đã tạo trên site có cấu trúc trang tương tự, diện mạo và cảm nhận và thậm chí nội dung. Bạn có thể làm điều này bằng cách lưu site dưới dạng một mẫu site và thêm nó vào bộ sưu tập mẫu Site sao cho bất kỳ ai cũng có thể dùng site dưới dạng mẫu. Không giống như Web gói, mẫu trang có thể bao gồm dữ liệu danh sách. Bạn phải có quyền người quản trị cả hai vào trang Web nơi bạn muốn dùng để tạo mẫu site và quyền truy nhập ghi vào bộ sưu tập mẫu Site. Tìm thấy nối kết để biết thêm thông tin về các mẫu site trong phần Xem thêm .

Đầu trang


Xuất một gói Web

Khi bạn tạo một gói Web, các tệp mà bạn chọn để bao gồm được đóng gói và nén trong tệp .fwp duy nhất. Một gói Web có thể bao gồm danh sách, thư viện, bất kỳ tài liệu trong các danh sách và thư viện, trang Web và trang phần Web. Tuy nhiên, khi một trang Web được chuyển là trống nội dung, danh sách dữ liệu là một phần của trang Web gốc không di chuyển với các trang Web trong gói. Ví dụ, thư viện của bạn có thể chứa một cột mà bạn đã tạo để theo dõi trạng thái lập kế hoạch của tài liệu. Khi bạn đóng gói vào thư viện, gói bao gồm các tài liệu, cột tùy chỉnh và các thiết đặt cho cột đó, nhưng không dữ liệu chỉ báo trạng thái của tài liệu.

Web gói cung cấp hai tiện ích khóa. Trước tiên, khi bạn tạo một gói Web, bạn có khả năng linh hoạt tuyệt vời trong việc chọn các tệp để bao gồm trong gói. Bạn có thể bao gồm toàn bộ trang web hoặc trang Web chỉ cụ thể, danh sách hoặc thư viện. Thứ nhì, khi bạn đóng gói các tệp, bạn có thể dễ dàng xác định sự phụ thuộc — các tệp được yêu cầu bởi các tệp được đóng gói — và yêu cầu họ tự động thêm vào gói Web. Ví dụ, nếu bạn đóng gói một trang Web chứa một danh sách sử dụng biểu mẫu danh sách tùy chỉnh, các tệp được liên kết có thể được tự động được xác định và thêm gói Web.

 1. Trên menu tệp , hãy bấm Mở trang web.

 2. Trong hộp thoại Mở trang web , duyệt đến và hãy bấm vào trang Web mà bạn muốn đóng gói, sau đó bấm mở.

 3. Trên menu tệp , trỏ tới xuất, sau đó bấm Gói Web cá nhân.

 4. Để xem sự phụ thuộc của tệp khi bạn chọn chúng để bao gồm trong gói Web, hãy bấm Hiện sự phụ thuộc ở dưới cùng của hộp thoại.

  Sự phụ thuộc được bổ sung, liên kết tệp các tệp đã chọn yêu cầu để hoạt động đúng cách.

 5. Trong danh sách kiểm tra sự phụ thuộc , thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiện tất cả các tệp phụ thuộc, bấm kiểm tra tất cả sự phụ thuộc.

  • Để hiện tất cả các tệp phụ thuộc ngoại trừ trang được nối kết bằng siêu kết nối, bấm kiểm tra tất cả sự phụ thuộc, ngoại trừ siêu kết nối.

   Lưu ý: Tùy chọn này cũng loại trừ các tệp biểu định kiểu xếp tầng. Để bao gồm biểu định kiểu xếp tầng khi bạn xuất một gói Web, hãy bấm kiểm tra tất cả sự phụ thuộc.

  • Để không hiển thị sự phụ thuộc và bao gồm chỉ các tệp cụ thể mà bạn chọn, hãy bấm không kiểm tra sự phụ thuộc. Tùy chọn này cung cấp cho bạn đầy đủ quyền kiểm soát chính xác những tệp sẽ được thêm vào gói Web.

 6. Trong danh sách tệp trong trang Web , bấm tệp hoặc thư mục mà bạn muốn thêm vào gói Web, sau đó bấm Thêm.

  Bất kỳ tệp phụ thuộc cũng sẽ được thêm theo tùy chọn mà bạn đã chọn trong bước trước đó. Tùy chọn này sẽ quyết định tệp nào sẽ được thêm vào gói, bất kể việc bạn bấm Sự phụ thuộc Hiển thị hoặc Ẩn phụ thuộc để thực sự hiện hoặc ẩn danh sách các tệp phụ thuộc.

 7. Để loại bỏ tệp khỏi gói Web, bấm các tệp trong danh sách tệp trong gói , sau đó bấm loại bỏ.

  Lưu ý: Chọn một tùy chọn khác trong danh sách kiểm tra sự phụ thuộc sẽ không loại bỏ các tệp đã được thêm vào gói Web.

 8. Để bao gồm thông tin về các gói mà người khác có thể xem trước khi họ nhập nó, bấm thuộc tính, thực hiện một trong những thao tác sau, và sau đó bấm OK:

  • Trong hộp tiêu đề , nhập tên cho gói Web.

  • Trong hộp mô tả , nhập mô tả của gói Web.

  • Trong hộp tác giả , hãy nhập tên bạn muốn người dùng khác để xem khi họ xem thuộc tính cho gói Web.

  • Trong hộp công ty , hãy nhập tên của công ty của bạn, nếu cần thiết.

   Danh sách bên ngoài phụ thuộc Hiển thị tệp gói Web sử dụng nhưng không bao gồm.

   Lưu ý: Bạn phải thêm thông tin thuộc tính này trước khi bạn lưu các gói. Bạn không thể thêm nó vào gói sau một lúc.

 9. Sau khi bạn thêm tất cả các tệp mà bạn muốn vào danh sách tệp trong gói , bấm OK.

 10. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho gói Web. Theo mặc định, nếu bạn đã chọn thuộc tính và nhập tiêu đề cho gói Web, tiêu đề đó sẽ xuất hiện ở đây là tên tệp.

 11. Trong hộp thoại Lưu tệp , duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu gói Web, sau đó bấm lưu.

  Lưu ý: 

  • Không gói ảnh tài liệu hoặc thư viện SharePoint có chứa tệp nếu bạn không muốn các tệp được thêm vào trang Web đích khi người dùng khác nhập gói Web. Ví dụ, nếu thư viện của bạn chứa các mẫu tài liệu hữu ích, bạn có thể muốn bao gồm chúng trong gói Web, nhưng hãy đảm bảo không để đóng gói các thư viện chứa tài liệu với thông tin mật.

  • Không thể thêm các tệp kết nối dữ liệu chung (UDC) vào một gói Web. Tệp UDC là một tệp XML được lưu trong thư mục _fpdatasources và chứa thông tin về cấu hình cho một nguồn dữ liệu. UDC tệp có thể bao gồm mật khẩu trong văn bản thuần.

Đầu trang


Nhập một gói Web

Triển khai một gói Web, bạn trước tiên mở trang Web đích, và sau đó nhập gói Web vào trang.

 1. Trên menu tệp , hãy bấm Mở trang web.

 2. Trong hộp thoại Mở trang web , duyệt đến và bấm trang Web nơi bạn muốn nhập gói Web, sau đó bấm mở.

 3. Trên menu tệp , trỏ tới nhập, sau đó bấm Gói Web cá nhân.

 4. Duyệt đến và bấm đóng gói Web mà bạn muốn nhập, sau đó bấm mở.

 5. Trong hộp đích , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Triển khai gói Web vào một trang Web, xóa bỏ chỉ cần tên tệp của gói Web. Ví dụ, thay đổi http://My Web site / gói của tôi Webhttp://My Website.

  • Triển khai gói Web vào một thư mục con của trang đó, hoặc dùng đích mặc định, hoặc bấm duyệt và chọn một thư mục khác trong trang Web của bạn. Ví dụ, URL đích có thể là một trong hai http: //My Web site / gói của tôi Web hoặc http://My Web site/nhóm tài liệu.

 6. Trong hộp mục từ gói Web để nhập , hãy xóa hộp kiểm cho tệp mà bạn không muốn nhập. Hãy đảm bảo rằng hộp kiểm cho các tệp bạn muốn nhập đều được chọn.

 7. Để xem thuộc tính thông tin đã được nhập bởi ai đã tạo gói Web, hãy bấm thuộc tính. Khi bạn kết thúc việc xem thông tin này, hãy bấm OK.

  Trong danh sách bên ngoài phụ thuộc , bạn cũng có thể xem các tệp gói Web sử dụng nhưng không bao gồm.

 8. Bấm Nhập.

 9. Trong hộp thoại Cảnh báo bảo mật , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm chạy để tiếp tục nhập gói Web.

  • Bấm Không chạy để hủy bỏ việc nhập.

   Quan trọng: Vì Web gói chứa mã có thể dùng cố, hãy đảm bảo rằng bất kỳ gói Web mà bạn nhập xuất phát từ một nguồn đáng tin cậy.

 10. Nếu tệp với tên giống hệt tệp tồn tại trong cả gói Web và trang Web đích, bạn sẽ được nhắc liệu bạn muốn "Sử dụng lại danh sách hiện có tương thích và dữ liệu" hoặc "triển khai lại một phiên bản mới của danh sách và đổi tên 'Danh sách/liên kết' thành ' danh sách/bản sao lưu (1) Nối kết của." Nếu bạn triển khai tệp mới, tệp hiện có được đổi tên — ví dụ, thông báo sẽ trở thành thông báo (1).

Đầu trang


Tôi có thể sử dụng một gói Web để di chuyển hoặc chia sẻ nội dung trong một site Office SharePoint Server 2007 ?

Trong hạn chế nhất định, có. Bạn có thể đóng gói, xuất và nhập nội dung từ một nhóm hoặc trang cá nhân trên một trang cổng thông tin. Trên một trang cổng thông tin Microsoft Office SharePoint Server 2007 , site con hoặc Site của tôi (ví dụ, http://sps_server/personal/your_user tên /) xuất hiện để Office SharePoint Designer 2007 dưới dạng một trang điển hình Dịch vụ Windows SharePoint . Tuy nhiên, kiến trúc sự khác biệt trong Site của tôi ngăn không cho bạn nhập Web gói từ Dịch vụ Windows SharePoint site. Vấn đề có thể xảy ra nếu gói Web được xuất từ một trang Web là một kiểu khác nhau hơn so với trang Web mà bạn đang nhập vào. Ví dụ:

 • Một gói Web được xuất từ một site Dịch vụ Windows SharePoint phải được nhập vào site Dịch vụ Windows SharePoint khác.

 • Một gói Web được xuất từ một nhóm hoặc trang cá nhân trên một trang cổng thông tin Office SharePoint Server 2007 phải được nhập vào cá nhân hoặc nhóm khác trang trên một trang cổng thông tin Office SharePoint Server 2007 .

Đầu trang


Tôi có thể sử dụng một gói Web để di chuyển nội dung từ một site Windows SharePoint Services 2.0 để Windows SharePoint Services 3.0 site?

Chúng tôi không khuyến khích điều này. Vấn đề có thể xảy ra nếu gói Web được xuất từ một trang Web là một kiểu khác nhau hơn so với trang Web mà bạn đang nhập vào. Ví dụ:

 • Một gói Web được xuất từ một site Windows SharePoint Services 3.0 nên được nhập vào site Windows SharePoint Services 3.0 khác.

 • Một gói Web được xuất từ một trang web Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 nên được nhập vào site Windows SharePoint Services 2.0 khác.

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×