Xuất dữ liệu XML từ Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn đã nhập dữ liệu XML, ánh xạ dữ liệu vào các ô trong trang tính và đã thực hiện thay đổi đối với dữ liệu, bạn sẽ thường muốn xuất hay lưu dữ liệu vào một tệp XML.

Quan trọng: Khi tạo các ánh xạ XML và xuất dữ liệu trong Excel vào các tệp dữ liệu XML, có một giới hạn đối với số hàng có thể được xuất. Xuất dữ liệu sang XML từ Excel sẽ lưu tối đa 65.536 hàng. Nếu tệp của bạn có hơn 65.536 hàng, bạn nên thực hiện một trong những thao tác sau đây:

 • Xuất dữ liệu bằng cách dùng các. Định dạng tệp XLSX.

 • Lưu tệp dưới dạng bảng tính XML (. XML), vốn sẽ mất ánh xạ.

 • Xóa tất cả các hàng sau hàng 65.536 và sau đó xuất lại để duy trì thông tin ánh xạ nhưng sẽ mất dữ liệu ở phần cuối của tệp.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên tab Người phát triển, trong nhóm XML, bấm Xuất.

  Nếu bạn không thấy tab Nhà phát triển, hãy xem Hiện tab Nhà phát triển.

 2. Nếu một hộp thoại nhỏ Xuất XML xuất hiện, hãy bấm ánh xạ XML bạn muốn dùng và sau đó bấm OK.

  Hộp thoại này chỉ xuất hiện nếu không chọn một bảng XML và nếu sổ làm việc có nhiều ánh xạ XML.

 3. Trong hộp thoại Xuất XML lớn, trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho tệp dữ liệu XML.

 4. Bấm Xuất.

  Lưu ý: Nếu trang tính của bạn có đầu đề hoặc các nhãn khác với tên các phần tử XML trong ánh xạ XML, Excel sẽ sử dụng tên các phần tử XML khi bạn xuất hoặc lưu dữ liệu XML từ trang tính.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trừ 65,537 từ tổng số hàng trong tệp của bạn để lấy số dư thừa hàng.

 2. Xóa bỏ các hàng quá mức từ đầu trang tính Excel.

 3. Xuất trang tính dưới dạng một tệp dữ liệu XML.

 4. Bấm đóng nhưng không lưu các trang tính. Sau đó mở lại trang tính Excel.

 5. Xóa bỏ tất cả các hàng ngoại trừ các hàng từ bước 1 ở trên, rồi xuất dưới dạng một tệp dữ liệu XML.

  Quy trình này sẽ cung cấp cho bạn số dư của các hàng. Vào điểm đó, bạn sẽ có hai xuất tệp XML, bạn có thể kết hợp để tạo bản sao của sổ làm việc gốc.

Để có tính tương thích ngược với chức năng XML trước, bạn có thể muốn lưu tệp vào một tệp dữ liệu XML (.xml) thay vì dùng lệnh Xuất.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấn Ctrl+S để lưu tệp của bạn.

  Điều này đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với sổ làm việc của bạn sẽ không bị mất khi sổ làm việc được lưu dưới dạng tệp dữ liệu XML.

 2. Bấm tệp > Lưu như, và sau đó chọn vị trí mà bạn muốn lưu tệp.

 3. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp dữ liệu XML.

 4. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm Dữ liệu XML, rồi bấm Lưu.

 5. Nếu bạn nhận được thông báo nói rằng lưu tệp dưới dạng dữ liệu XML có thể dẫn đến việc mất các tính năng, bấm Tiếp tục.

 6. Nếu cửa sổ bật lên nhỏ Xuất XML xuất hiện, bấm ánh xạ XML bạn muốn dùng, sau đó bấm OK.

  Cửa sổ bật lên này chỉ xuất hiện nếu không chọn một bảng XML và sổ làm việc có nhiều ánh xạ XML.

 7. Trong hộp thoại Xuất XML lớn, trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên cho tệp dữ liệu XML.

 8. Bấm Xuất.

Lưu ý: Nếu trang tính của bạn có đầu đề hoặc các nhãn khác với tên các phần tử XML trong ánh xạ XML, Excel sẽ sử dụng tên các phần tử XML khi bạn xuất hoặc lưu dữ liệu XML từ trang tính.

Các vấn đề chung với xuất dữ liệu XML

Khi bạn xuất dữ liệu XML, bạn có thể gặp phải thư chẳng hạn như các dưới đây.

Ánh xạ XML có thể xuất được nhưng một số phần tử bắt buộc không được ánh xạ

Có thể có một số lý dành cho thông báo này:

 • Ánh xạ XML tương ứng với bảng XML này có một hoặc nhiều phần tử bắt buộc vốn không được ánh xạ đến bảng XML.

  Danh sách phân cấp của các phần tử trong ngăn tác vụ nguồn XML cho biết các phần tử bắt buộc bằng cách đặt dấu sao màu đỏ ở góc trên bên phải của biểu tượng nằm bên trái mỗi phần tử. Để ánh xạ một phần tử bắt buộc, hãy kéo nó đến vị trí trang tính nơi bạn muốn nó xuất hiện.

 • Phần tử này là một cấu trúc đệ quy.

  Ví dụ phổ biến của cấu trúc đệ quy là hệ thống phân cấp nhân viên và nhà quản lý, trong đó các phần tử XML giống nhau được lồng vào nhau ở vài cấp độ. Mặc dù bạn có thể đã ánh xạ tất cả của các phần tử trong ngăn tác vụ Nguồn XML, Excel không hỗ trợ các cấu trúc đệ quy mà có độ sâu hơn một cấp và do đó không thể ánh xạ tất cả của các phần tử.

 • Bảng XML chứa nội dung hỗn hợp.

  Nội dung hỗn hợp xảy ra khi một phần tử có một phần tử con và văn bản đơn giản bên ngoài của một phần tử con. Một trường hợp thường thấy là ở chỗ thẻ định dạng (chẳng hạn như thẻ in đậm) được dùng để đánh dấu dữ liệu bên trong một phần tử. Mặc dù các phần tử con (nếu Excel hỗ trợ nó) có thể được hiển thị, nội dung văn bản sẽ bị mất khi dữ liệu được nhập, không sẵn dùng khi xuất dữ liệu, do đó không thể chuyển đổi xuôi ngược được.

Không thể xuất các ánh xạ XML trong sổ làm việc của bạn

Không thể xuất ánh xạ XML nếu mối quan hệ của phần tử được ánh xạ các thành phần khác không thể được bảo toàn. Mối quan hệ này có thể không được giữ nguyên cho bất kỳ những lý do sau:

 • Định nghĩa sơ đồ của một phần tử được ánh xạ nằm trong một chuỗi với các thuộc tính sau đây:

  • Thuộc tính maxoccurs không bằng 1.

  • Chuỗi có nhiều phần tử con trực tiếp hoặc có một hợp tử khác làm phần tử con trực tiếp.

 • Các phần tử anh em không lặp với cùng một phần tử mẹ có lặp sẽ được ánh xạ đến các bảng XML khác nhau.

 • Nhiều phần tử có lặp sẽ được ánh xạ đến cùng bảng XML và sự lặp lại không được xác định bởi một phần tử tổ tiên.

 • Các phần tử con từ những phần tử mẹ khác nhau sẽ được ánh xạ vào cùng bảng XML.

Ngoài ra, không thể xuất ánh xạ XML nếu nó có một trong các cấu trúc sơ đồ XML sau:

 • Danh sách các danh sách —    Một danh sách các mục có một danh sách thứ hai của mục.

 • Dữ liệu denormalized        Bảng XML có một thành phần đã được xác định trong sơ đồ xảy ra một lần (thuộc tính maxoccurs được đặt thành 1). Khi bạn thêm một thành phần thành bảng XML, Excel sẽ điền vào cột bảng có nhiều phiên bản của thành phần.

 • Lựa chọn        Một phần tử được ánh xạ là một phần của một cấu trúc sơ đồ < lựa chọn > .

Excel không thể lưu sổ làm việc vì nó không có bất kỳ phạm vi nào được ánh xạ

Excel không thể lưu sổ làm việc của bạn trong tệp dữ liệu XML, trừ khi bạn tạo ra một hoặc nhiều phạm vi được ánh xạ.

Nếu bạn đã thêm một ánh xạ XML vào sổ làm việc của mình, hãy làm theo các bước này để ánh xạ các phần tử XML vào trang tính:

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm XML, bấm Nguồn.

  Lệnh XML trên tab Nhà phát triển
  Nếu bạn không thấy tab nhà phát triển , hãy xem hiện tab nhà phát triển.

 2. Trong ngăn tác vụ Nguồn XML, hãy chọn các phần tử mà bạn muốn ánh xạ vào trang tính của mình.

  Để chọn các phần tử không kề nhau, hãy bấm vào một phần tử, giữ phím CTRL và sau đó bấm vào mỗi phần tử.

 3. Kéo các phần tử đã chọn tới vị trí trang tính mà bạn muốn chúng xuất hiện.

Nếu bạn chưa thêm một ánh xạ XML vào sổ làm việc của bạn, hoặc nếu dữ liệu của bạn không nằm trong một bảng XML, hãy lưu sổ làm việc của bạn ở định dạng tệp sổ làm việc có hỗ trợ macro (.xlsm).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×