Xuất của bạn trong PowerPoint cho Mac bản trình bày theo định dạng tệp khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn gửi bản trình bày của bạn cho người nào đó mà họ không có PowerPoint for macOS hoặc PowerPoint dành cho Windows, bạn có thể xuất bản trình bày trong định dạng khác, chẳng hạn như một định dạng ảnh hoặc tệp PDF, để người nhận có thể xem các trang chiếu.

Xuất bản trình bày dưới dạng video

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng với những người đăng ký Office 365. Nếu bạn có đăng ký Office 365, đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất của Office.

(Bắt đầu với PowerPoint dành cho Office 365 dành cho Mac Phiên bản 16.19, âm thanh tường thuật sẽ được đưa vào video khi bạn xuất bản trình bày của bạn.)

 1. Bấm Tệp > Xuất.

 2. Trên menu Định dạng tệp , hãy chọn định dạng video mà bạn muốn (MP4 hoặc MOV).

 3. Chọn chất lượng video bạn muốn: Bản trình bày chất lượng, Chất lượng Internethoặc Chất lượng thấp. Cao hơn chất lượng video, lớn hơn kích cỡ tệp.

 4. Nếu bạn đã ghi lại thời gian và muốn sử dụng chúng trong video mà bạn tạo từ bản trình bày của bạn, hãy đảm bảo hộp bên cạnh sử dụng ghi lại thời gian và tường thuật được chọn. Bạn cũng có thể chọn để đặt khoảng thời gian video sẽ chi cho từng bản chiếu nếu bạn không có thời gian đặt.

 5. Khi bạn đã thực hiện tất cả các lựa chọn của bạn, hãy chọn xuất.

Lưu ý: Khi bạn xuất bản trình bày dưới dạng video, bất kỳ âm thanh narrated mà đã được ghi lại trong chiếu hình sẽ phát, nhưng các tệp đa phương tiện được nhúng sẽ không phát.

Sau khi bạn đã lưu bản trình bày dưới dạng video, bạn có thể chia sẻ nó như cách bạn làm bất kỳ video nào khác, bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị có thể mở và phát video.

Xuất trang chiếu của bạn dưới dạng ảnh

Bạn có thể lưu một hoặc nhiều trang chiếu dưới dạng ảnh để người nhận có thể xem các trang chiếu trong bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị phù hợp với hình ảnh. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chọn một định dạng ảnh vào ứng dụng hoặc thiết bị có thể mở.

Lưu ý: Khi trang chiếu của bạn được chuyển đổi thành tệp ảnh, bất kỳ chuyển tiếp, hiệu ứng hoạt hình, phim hoặc âm thanh được loại bỏ khỏi bản trình bày.

 1. Bấm Tệp > Xuất.

 2. Trên menu Định dạng tệp , hãy chọn định dạng ảnh mà bạn muốn, chẳng hạn như JPEG hoặc PNG.

 3. Chọn Lưu mỗi trang chiếu hoặc Lưu chỉ hiện tại trang chiếu. Bạn cũng có thể nhập một kích cỡ cho ảnh trang chiếu của bạn trong các hộp chiều rộngchiều cao .

  Nếu bạn chọn lưu tất cả trang chiếu, bản trình bày của bạn sẽ được lưu dưới dạng tệp ảnh riêng lẻ, cho mỗi trang chiếu.

Sau khi bạn lưu bản chiếu của bạn dưới dạng ảnh, bạn có thể chia sẻ chúng như cách bạn làm bất kỳ tệp ảnh khác, bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị có thể mở ảnh.

Xuất bản trình bày của bạn để định dạng PDF

 1. Bấm Tệp > Xuất.

 2. Trên menu Định dạng tệp , bấm, tệp PDF.

Sau khi bạn lưu trang chiếu của bạn dưới dạng tệp PDF, bạn có thể chia sẻ chúng như cách bạn làm bất kỳ tệp PDF khác, bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị có thể mở tệp PDF.

Xem thêm

PowerPoint cho Mac bản trình bày xuất sang tệp PDF

Chuyển đổi bản trình bày chính để Microsoft PowerPoint

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Xuất trang chiếu của bạn dưới dạng ảnh

Bạn có thể lưu một hoặc nhiều trang chiếu dưới dạng ảnh để người nhận có thể xem các trang chiếu trong bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị phù hợp với hình ảnh. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chọn một định dạng ảnh vào ứng dụng hoặc thiết bị có thể mở.

Lưu ý: Khi trang chiếu của bạn được chuyển đổi thành tệp ảnh, bất kỳ chuyển tiếp, hiệu ứng hoạt hình, phim hoặc âm thanh được loại bỏ khỏi bản trình bày.

 1. Trên menu tệp , bấm lưu dưới dạng ảnh.

 2. Trong hộp Lưu dưới dạng , hãy nhập tên mới cho thư mục chứa các tệp đã chuyển đổi.

 3. Trên menu bật lên định dạng , hãy chọn định dạng ảnh bạn muốn.

  Ví dụ, bấm JPEG.

  Mẹo: Để đặt các tùy chọn bổ sung chẳng hạn như ảnh chiều cao và chiều rộng, hoặc chọn để lưu chỉ trang chiếu hiện tại thay vì tất cả trang chiếu, bấm tùy chọn, sau đó bên dưới lưu các bản chiếu dưới dạng tệp đồ họa, chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 4. Bấm Lưu.

  Sau khi bạn lưu bản chiếu của bạn dưới dạng ảnh, bạn có thể chia sẻ chúng như cách bạn làm bất kỳ tệp ảnh khác, bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị có thể mở ảnh.

Gửi trang chiếu của bạn để iPhoto

Gửi trang chiếu của bạn để iPhoto là tương tự như xuất trang chiếu của bạn dưới dạng ảnh, với dụng thêm các khả năng dễ dàng chuyển hình ảnh vào bất kỳ thiết bị hoặc ứng dụng kết nối đến iTunes. Khi bạn gửi trang chiếu của bạn để iPhoto, mỗi trang chiếu được chuyển đổi thành ảnh. Điều này sẽ loại bỏ chuyển tiếp bất kỳ, hiệu ứng hoạt hình, hoặc âm thanh và sẽ khiến phim để thể hiện dưới dạng khung đơn trong bản trình bày.

Lưu ý: Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có iPhoto 6 hoặc phiên bản mới hơn cài đặt.

 1. Trên menu tệp , trỏ tới chia sẻ, sau đó bấm gửi đến iPhoto.

 2. Trong hộp Tên Album mới , hãy nhập tên cho bộ sưu tập ảnh.

 3. Trên menu bật lên định dạng , hãy chọn định dạng ảnh bạn muốn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Để

  Thực hiện điều này

  Gửi tất cả trang chiếu

  Bên dưới bản chiếu, bấm tất cả.

  Gửi được chọn hình thu nhỏ hoặc đã sắp xếp trang chiếu

  Bên dưới bản chiếu, hãy bấm đã chọn.

 5. Để lưu các trang chiếu dưới dạng ảnh, hãy bấm gửi đến iPhoto.

Lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF

Khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng tệp PDF, chuyển tiếp bất kỳ, hiệu ứng hoạt hình, hoặc âm thanh sẽ bị loại bỏ và phim được thể hiện dưới dạng khung đơn trong bản trình bày.

 1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong hộp Lưu dưới dạng , hãy nhập tên mới cho thư mục chứa các tệp đã chuyển đổi.

 3. Trên menu bật lên định dạng , hãy bấm PDF.

 4. Bấm Lưu.

Xem thêm

Lưu bản trình bày dưới dạng tệp phim

Lưu một tệp trong Office cho Mac

Chuyển đổi bản trình bày chính để Microsoft PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×