Xuất bảng ứng dụng Access nền web sang SharePoint

Xuất bảng ứng dụng Access nền web sang SharePoint

Bài viết này giải thích cách xuất bảng ứng dụng Access nền web vào danh sách SharePoint. Khi bạn xuất bảng của mình, Danh sách SharePoint sẽ được tạo cho từng bảng trong ứng dụng Access nền web của bạn và dữ liệu sẽ được xuất tới từng danh sách.

Xuất bảng ứng dụng Access nền web sang SharePoint

Để xuất bảng ứng dụng Access nền web của bạn vào danh sách SharePoint, hãy hoàn thành các bước sau đây.

 1. Mở ứng dụng Access nền web trong trình duyệt web, rồi bấm Cài đặt > Xuất vào Danh sách SharePoint.

  Lệnh xuất vào Danh sách SharePoint trên menu Cài đặt hình bánh răng.

 2. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận hỏi bạn có chắc chắn muốn xuất bảng không. Bấm để tiếp tục hoặc bấm Không nếu bạn muốn ngừng xuất bảng.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại xác nhận. Việc bấm vào có sẽ xuất dữ liệu vào danh sách SharePoint và việc bấm này sẽ không sẽ hủy bỏ xuất.

  Lưu ý: Nếu bạn không có quyền tạo site con SharePoint, bạn sẽ thấy thông báo lỗi sau khi bấm Có. Bạn sẽ cần phải có quyền tạo site con SharePoint để xuất bảng ứng dụng Access nền web của mình vào danh sách SharePoint trong quy trình này.

 3. SharePoint hiển thị thông báo thông tin cho bạn biết nơi sẽ xuất dữ liệu và có thể mất vài phút để hoàn thành. Bấm OK để tiếp tục.

  Ảnh chụp màn hình thông báo xuất vào danh sách SharePoint với nút OK.

 4. SharePoint dẫn hướng bạn đến danh sách SharePoint trong site con mới hiển thị tiến độ của quy trình xuất. Làm mới trình duyệt của bạn sau vài phút để xem trạng thái xuất hiện tại. SharePoint sẽ tạo một bản ghi mới trong danh sách này cho từng bước riêng biệt của quá trình xuất. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo email cho bạn biết về quá trình xuất bắt đầu.

  Danh sách SharePoint với bản ghi có tiêu đề được yêu cầu để xuất ứng dụng Access nền web

 5. Khi SharePoint hoàn tất thao tác xuất tất cả các bảng, bạn sẽ thấy bản ghi có tiêu đề Hoàn tất Xuất trong danh sách trạng thái xuất. Lưu ý rằng bạn có thể cần phải tiếp tục làm mới trình duyệt của mình cho đến khi bạn thấy bản ghi này. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo email cho bạn biết về quá trình xuất đã hoàn tất. Nếu bạn không muốn tiếp tục làm mới trình duyệt, bạn có thể chờ cho đến khi nhận được email đó trước khi quay lại danh sách trạng thái này.

  Danh sách SharePoint với bản ghi có tiêu đề Đã hoàn thành Xuất

 6. Dẫn hướng đến trang Nội dung Site để xem tất cả các danh sách được tạo từ ứng dụng Access nền web của bạn. Mỗi danh sách được đặt tên giống với bảng ứng dụng Access nền web của bạn.

  Trang site con của SharePoint có chứa danh sách từ ứng dụng Access nền web được xuất

 7. Bấm vào tên danh sách để mở danh sách trong dạng xem biểu dữ liệu để xem dữ liệu và cột.

  Danh sách SharePoint với sáu bản ghi liên hệ được hiển thị

Chuyển đổi kiểu dữ liệu

Bảng sau đây giải thích cách xuất nhiều kiểu dữ liệu từ ứng dụng Access nền web vào danh sách SharePoint.

Kiểu dữ liệu ứng dụng Access nền web

Kiểu dữ liệu danh sách SharePoint

Văn bản Ngắn

Một dòng văn bản

Văn_bản_Dài

Nhiều dòng văn bản

Số

Số

Ngày/Giờ

Ngày và Giờ

Tiền tệ

Tiền tệ

Có/Không

Có/Không

Siêu kết nối

Siêu kết nối hoặc Hình ảnh

Hình ảnh

Siêu kết nối hoặc Hình ảnh

Tra cứu (cho mối quan hệ)

Tra cứu

Tra cứu (danh sách tĩnh)

Lựa chọn

Được tính toán

Kiểu dữ liệu này không được xuất.

Lưu ý: Trường tra cứu sử dụng kiểu dữ liệu Được tính toán cho giá trị hiển thị của trường sẽ không được xuất.

Lưu ý: Bảng đã liên kết đến danh sách SharePoint trong ứng dụng Access nền web sẽ không được xuất như một phần trong quy trình này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×