Xuất danh sách ngoài ra Excel

Xuất danh sách ngoài ra Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu từ một danh sách ngoài, Microsoft Excel, và giữ cả hai tập dữ liệu Cập Nhật. Ví dụ, bạn có thể muốn duy trì một hàng tồn kho sản phẩm trong danh sách để dễ dàng chia sẻ và Cập Nhật, nhưng cũng có thể thực hiện phân tích theo định kỳ tồn kho bằng cách sử dụng Microsoft Excel.

Lưu ý:  Bạn không thể đồng bộ hóa danh sách ngoài bằng các phiên bản trước Excel 2013. Nếu bạn cố đồng bộ hóa danh sách ngoài bằng phiên bản cũ, bạn sẽ nhận được thông báo: "Không thể kết nối với danh sách".

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm nội dung về dữ liệu ngoài.

Làm việc với dữ liệu ngoài đòi hỏi một số tác vụ như điều kiện tiên quyết để cho phép truy nhập an toàn vào dữ liệu.. Thông tin sau đây có thể giúp bạn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình. Ngoài ra, nếu bạn gặp phải sự cố khi cố gắng làm việc với dữ liệu ngoài, thông tin này có thể giúp bạn xác định được vấn đề. Để truy nhập dữ liệu ngoài, bạn hoặc người quản trị phải làm như sau:

Chuẩn bị nguồn dữ liệu ngoài    Người quản trị có thể cần phải tạo tài khoản và cung cấp quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu để đảm bảo rằng đúng người có quyền truy nhập vào dữ liệu và đảm bảo dữ liệu không rơi vào tay kẻ xấu. Trong cơ sở dữ liệu ngoài, người quản trị cũng có thể muốn tạo bảng, dạng xem, truy vấn v.v...để giới hạn kết quả tìm kiếm sao cho đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm đồng thời giúp nâng cao hiệu suất tìm kiếm.

Cấu hình SharePoint dịch vụ và tài khoản    Người quản trị phải kích hoạt dịch vụ kết nối dữ liệu nghiệp vụ và dịch vụ lưu trữ bảo mật. Để biết thông tin về việc sử dụng những dịch vụ, hãy xem cấu hình dịch vụ kết nối nghiệp vụ giải pháp cho SharePoint 2013thực hiện một danh sách ngoài từ bảng SQL Azure với Business Connectivity Services và lưu trữ bảo mật

Cấu hình dịch vụ lưu trữ bảo mật    Người quản trị cần phải thực hiện các thao tác sau: xác định phương thức truy nhập tốt nhất cho dữ liệu ngoài nguồn, tạo một ứng dụng đích và đặt chứng danh cho ứng dụng đích. Tạo hoặc sửa một ứng dụng đích lưu trữ bảo mật.

Cấu hình kết nối nghiệp vụ    Người quản trị phải đảm bảo rằng người dùng tạo loại nội dung quyền kho siêu dữ liệu kết nối dữ liệu nghiệp vụ và người dùng phù hợp có quyền truy nhập vào kiểu nội dung bên ngoài vào danh sách ngoài dựa trên ngoài. Hãy xem cấu hình dịch vụ kết nối nghiệp vụ giải pháp cho SharePoint 2013 để biết thêm thông tin.

Tạo loại nội dung ngoài    Người dùng phải xác định loại nội dung ngoài chứa thông tin về kết nối, truy nhập, cách thức thao tác, cột, bộ lọc và các siêu dữ liệu khác được dùng để truy xuất dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài.

Tạo một danh sách ngoài    Người dùng phải tạo một danh sách ngoài dựa trên loại nội dung ngoài và một hoặc nhiều dạng xem của danh sách ngoài khi cần thiết.

Đảm bảo rằng các sản phẩm Office đã sẵn sàng để sử dụng    Để đồng bộ hóa dữ liệu ngoài với sản phẩm Office, bạn phải có tối thiểu là Windows 7 và sản phẩm phần mềm miễn phí sau đây, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 và WCF Data Services 5.0 cho OData V3 trên mỗi máy tính khách (nếu cần thiết, bạn sẽ tự động được nhắc tải xuống phần mềm). Ngoài ra, hãy đảm bảo tùy chọn cài đặt Office, Dịch vụ kết nối nghiệp vụ được bật (đây là mặc định). Tùy chọn này cài đặt các kết nối dịch vụ khách hàng thời gian chạy nghiệp mà nào sau đây: lưu trữ và đồng bộ hóa với dữ liệu ngoài, ánh xạ dữ liệu nghiệp vụ kiểu nội dung bên ngoài, Hiển thị bộ chọn mục bên ngoài trong sản phẩm Office và chạy tùy chỉnh giải pháp bên trong sản phẩm Office.

Để tải xuống phần mềm tiên quyết sản phẩm, hãy xem: phần mềm tiên quyết cần thiết để làm việc với dữ liệu ngoài trong Office 2013.

Để thêm chung thông tin về việc sử dụng dữ liệu ngoài, hãy xem: Tìm nội dung về dữ liệu ngoài.

Xuất danh sách Ngoài ra Excel

  1. Dẫn hướng tới trang SharePoint chứa danh sách.

  2. Bấm vào tên của danh sách SharePoint trên thanh khởi động nhanh, hoặc trên menu thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , bấm nội dung Site hoặc Xem tất cả nội dung trang, và sau đó trong phần danh sách thích hợp, bấm vào tên của danh sách.

  3. Bấm danh sách , sau đó bấm xuất sang Excel.

    Khả năng xuất ra Excel này được mặc định bật cho danh sách ngoài; tuy nhiên, người quản trị hệ thống cũng có thể tắt nó.

  4. Nếu bạn được nhắc xác nhận thao tác này, hãy bấm OK.

  5. Trong hộp thoại Tải Tệp xuống, hãy bấm Mở.

  6. Nếu bạn được hỏi có muốn bật kết nối dữ liệu trên máy tính của bạn hay không, hãy bấm Bật nếu bạn tin việc kết nối với dữ liệu ở trang SharePoint là an toàn khi bật.

Bảng Excel được tạo ra bằng một kết nối dữ liệu dựa trên một tệp truy vấn web. Các cột trong bảng đã xuất được xác định bởi dạng xem hiện tại của danh sách ngoài. Dữ liệu ngoài được xuất được xác định bởi các bộ lọc đã xác định loại nội dung bên ngoài và trong dạng xem danh sách bên ngoài và thiết đặt ngôn ngữ cho trang SharePoint. Bất kỳ giới hạn trang sẽ bị bỏ qua.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×