Xuất bảng Excel sang SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xuất dữ liệu từ một bảng Excel sang danh sách SharePoint. Khi bạn xuất danh sách, Excel sẽ tạo một danh sách SharePoint mới trên trang. Bạn có thể sau đó làm việc với dữ liệu trên site, giống như bạn vẫn làm cho bất kỳ danh sách SharePoint nào khác.

Lưu ý: Xuất bảng dưới dạng danh sách không tạo kết nối dữ liệu vào danh sách SharePoint. Nếu bạn đã là Cập Nhật bảng trong Excel sau khi xuất nó, các bản Cập Nhật sẽ không được phản ánh trong danh sách SharePoint.

Để xuất bảng trong một bảng tính Excel sang danh sách trên một site SharePoint, bạn cần:

 • Site SharePoint nơi bạn đang tạo danh sách.

 • Quyền để tạo danh sách trên trang. Nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với người quản trị trang SharePoint của bạn.

Để xem danh sách trong dạng xem biểu dữ liệu trên site SharePoint, bạn cần:

 • Excel hoặc Access. Các chương trình được yêu cầu sử dụng dạng xem biểu dữ liệu trên SharePoint site.

  Lưu ý: Dạng xem biểu dữ liệu không được hỗ trợ trong phiên bản 64-bit của Microsoft Office. Chúng tôi khuyên bạn cài đặt phiên bản 32-bit của Office để có thể sử dụng dạng xem biểu dữ liệu trong một danh sách trên một site SharePoint.

Xuất bảng sang danh sách SharePoint

 1. Bấm vào bên trong bảng.

 2. Bấm thiết kế > xuất > xuất bảng sang danh sách SharePoint.

  Trình hướng dẫn xuất bảng

 3. Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ hoặc URL của trang SharePoint.

  Quan trọng: Nhập tất cả mọi thứ trong địa chỉ Web của bạn trước khi các "/ default.aspx". Ví dụ, nếu địa chỉ http://contoso/default.aspx, nhập http://contoso. Nếu địa chỉ http://contoso/teams/accounting/sitepages/home.aspx, nhập http://contoso/teams/accounting.

  hộp thoại trình hướng dẫn xuất sang sharepoint

 4. Trong các tên , nhập tên duy nhất cho danh sách.

 5. Hoặc bạn có thể nhập mô tả trong hộp mô tả .

 6. Bấm Tiếp.

  Lưu ý: Bạn có thể được yêu cầu để nhập thông tin đăng nhập Office365 của bạn, hoặc thông tin xác thực tên miền tổ chức, hoặc cả hai.

 7. Xem lại thông tin được cung cấp trong cộtKiểu dữ liệu và sau đó bấm kết thúc.

 8. Bấm OK.

Một thông báo cho biết rằng bảng của bạn được phát hành, cùng với định vị tài nguyên đồng nhất (URL) xuất hiện. Bấm vào URL để đi đến danh sách. Thêm URL dưới dạng danh sách yêu thích trong trình duyệt của bạn.

Lưu ý: Một cách khác để mở danh sách là đi SharePoint site, bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải và bấm Nội dung trang.

Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ

Một số kiểu dữ liệu Excel không thể xuất vào danh sách trên trang SharePoint. Khi các kiểu dữ liệu không được hỗ trợ được xuất, các kiểu dữ liệu được chuyển đổi thành các kiểu dữ liệu tương thích với danh sách SharePoint. Ví dụ, công thức mà bạn tạo trong Excel được chuyển đổi thành giá trị trong danh sách SharePoint. Sau khi dữ liệu được chuyển đổi, bạn có thể tạo công thức cho các cột trên trang SharePoint.

Khi bạn xuất bảng Excel vào một site SharePoint, mỗi cột trong danh sách SharePoint được giao một trong các kiểu dữ liệu sau đây:

 • Văn bản (dòng đơn)

 • Văn bản (nhiều dòng)

 • Tiền tệ

 • Ngày/giờ

 • Số

 • Siêu kết nối (URL)

Nếu một cột có các ô có kiểu dữ liệu khác nhau, Excel sẽ áp dụng một kiểu dữ liệu có thể được dùng cho tất cả các ô trong cột. Ví dụ, nếu một cột chứa số và văn bản, kiểu dữ liệu trong danh sách SharePoint sẽ có văn bản.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×