XOR (Hàm XOR)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm XOR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về một hàm Exclusive Or lô-gic của tất cả các đối số.

Cú pháp

XOR(lô-gic 1, [lô-gic 2],…)

Cú pháp hàm XOR có các đối số sau đây.

  • Lô-gic 1, lô-gic 2,…    Lô-gic 1 là bắt buộc, các giá trị lô-gic tiếp theo là tùy chọn. Các điều kiện từ 1-254 mà bạn muốn kiểm tra có thể là TRUE hay FALSE và có thể là các giá trị, mảng hoặc tham chiếu lô-gic.

Chú thích

  • Các đối số phải đánh giá các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc trong các mảng hoặc các tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

  • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

  • Nếu dãy được xác định không chứa giá trị lô-gic nào, XOR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Bạn có thể sử dụng một công thức mảng XOR để xem một giá trị có xảy ra trong một mảng hay không. Để nhập một công thức mảng, hãy nhấn Ctrl+Shift+Enter.

  • Kết quả của XOR là TRUE khi số lượng nhập vào của TRUE là số lẻ và là FALSE khi số lượng nhập vào của TRUE là số chẵn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=XOR(3>0,2<9)

Vì một trong hai phép kiểm tra đánh giá là True, TRUE được trả về.

TRUE

=XOR(3>12,4>6)

Vì tất cả các kết quả kiểm tra đánh giá là False, FALSE được trả về. Ít nhất một trong các kết quả kiểm tra phải đánh giá là True để trả về TRUE.

FALSE

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×